Firma windykacyjna czy kancelaria prawna – co wybrać?

Firma windykacyjna czy kancelaria prawna – co wybrać? LeWy2005 - sxc.hu

Oddając dług do windykacji trudno wyrokować czy będzie konieczne będzie wszczęcie procesu sądowego. Dlatego też wierzyciele stają przed dylematem: zwrócić się od razu o do kancelarii prawnej, aby wystosowała pozew czy może zlecić windykację długu?

Samych powodów powstania zadłużenia może być wiele. Czasem jest to zła wola dłużnika, ale zdarza się, że przyczyną jest jego trudna sytuacja finansowa. Nie ma jednego scenariusza postępowania, wedle którego można odzyskać pieniądze. Duża skuteczność profesjonalnej windykacji polega na tym, iż przed przystąpieniem do negocjacji firma skrupulatnie rozpoznaje sytuację dłużnika, przeprowadzając tzw. wywiad gospodarczy. Dopiero na podstawie zdobytych informacji obiera scenariusz działań. Zgromadzona wiedza daje przewagę w negocjacjach zmierzających do zawarcia ugody. Polubowne odzyskanie pieniędzy oznacza oszczędność czasu i dlatego jest rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia wierzyciela.

Podobne artykuły:

Skuteczność i szybkość

Większość naszych klientów oczekuje skuteczności, ale niemal w tym samym stopniu zależy im na czasie. To oczywiste, że przedsiębiorcy chcą jak najszybciej odzyskać zamrożone środki. Przed skierowaniem sprawy do sądu staramy się wyczerpać wszelkie metody polubownego wyegzekwowania długu. Standardowo, nawet po wszczęciu procesu sądowego, kontynuujemy negocjacje z dłużnikiem. Często dopiero realna perspektywa egzekucji komorniczej, do której prowadzi proces powoduje, że dłużnik zaczyna spłacać dług. Możliwość wycofania pozwu istnieje aż do momentu wydania sądowego nakazu zapłaty.

Wiele firm decyduje się samodzielnie prowadzić windykację. Czasem wstępne deklaracje dobrej woli i chęć współpracy ze strony dłużnika to wypracowane techniki zwodzenia wierzyciela. Kiedy dłużnik nie pozostawia wyboru, konieczne może być skierowanie do sądu pozwu o wydanie nakazu zapłaty. W takiej sytuacji wsparcie prawnika jest dużym ułatwieniem. Idealnie, jeżeli powierzymy prowadzenie naszego przypadku prawnikom wyspecjalizowanym w sprawach o zapłatę długów powstałych w obrocie gospodarczym. Takie doświadczenie mają wewnętrzne kancelarie firm windykacyjnych. Z punktu widzenia klienta optymalnym wyborem byłoby zlecenie windykacji firmie, która posiada również kancelarie prawną. Wówczas działania windykacyjne przebiegają dwutorowo. Windykatorzy prowadzą negocjacje, a kancelaria, w zależności od ich wyników, przygotowuje porozumienie związane z zawarciem ugody. W przypadku fiaska działań polubownych, w oparciu o posiadaną dokumentację wszczyna działania zmierzające do procesowej egzekucji długu.

Podobne artykuły:

Potrzebna dokumentacja

Wierzyciel powinien jednak pamiętać, że przy dochodzeniu roszczenia zarówno przez firmę windykacyjną, jak i kancelarię prawną, duże znacznie ma udokumentowanie długu. Idealnie, jeżeli przedsiębiorca zabezpieczył transakcję umową. Duże znaczenie ma czas, po którym firma decyduje się dochodzić zwrotu pieniędzy. Należy pamiętać, że długi w obrocie gospodarczym ulegają przedawnieniu. Dla usług transportowych termin przedawnienia to raptem rok. Kancelaria lub prawnicy reprezentujący firmę windykacyjną podejmą natychmiastowe kroki, aby wstrzymać bieg przedawnienia dokonają też realnej oceny jakości udokumentowania roszczenia oraz szans na uzyskanie sądowego nakazu zapłaty.

Firmy, które otrzymały już wsparcie prawne np. w ramach procesu windykacji, po zakończeniu sprawy często decydują się zlecać opiniowanie projektów umów, analizę zabezpieczeń czy kompleksowe przygotowanie transakcji pod względem prawnym. Takie wsparcie pozwala zminimalizować ryzyko powstania tzw. wierzytelności trudno ściągalnych.

Podobne artykuły:

Warto pamiętać, że funkcjonująca od roku ustawa o terminach płatności pozwala wierzycielom obciążyć dłużnika kosztami windykacji. To zachęta ustawodawcy do egzekwowania roszczeń wobec nierzetelnych kontrahentów. Bez względu na to czy firma zdecyduje się na pomoc prawników czy firmy windykacyjnej, profesjonalne wsparcie może przyśpieszyć procedurę i zdecydować o jej sukcesie.

PRAGMA INKASO S.A. Michał Kolmasiak