Firmy będą inwestowały w systemy informatyczne

Firmy będą inwestowały w systemy informatyczne tapeciarnia.pl

Szybki rozwój nowych technologii i rosnąc świadomość klientów na temat zarządzania informatyką w biznesie to poważne wyzwanie dla firm świadczących usługi konsultingowe i IT.


Muszą być na bieżąco ze wszystkimi nowymi rozwiązaniami i prognozować trendy. Przed nimi jednak dobry rok – w dobrym otoczeniu gospodarczym przedsiębiorstwa są gotowe na nowe inwestycje. 

Rynek usług IT w Polsce staje się coraz bardziej konkurencyjny, a klienci – kompetentni i wymagający. Dużo wiedzą na temat zarządzania informatyką, są coraz lepiej wyedukowani w zakresie tego, w jaki sposób spinać informatykę z biznesem.

Dostawcy wciąż się uczą

– Wymaga to od nas, dostawców, permanentnego uczenia się, analizy trendów, doskonalenia własnego warsztatu – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Borys Stokalski, prezes zarządu Infovide-Matrix, dostawcy usług doradczych i rozwiązań IT. – Musimy się uczyć szybciej od naszych klientów albo umieć agregować wiedzę z różnych obszarów rynku, z różnych sektorów, żeby pozostawać atrakcyjnym dostawcą usług konsultingowych.

Dobra kondycja polskiej gospodarki powinna zachęcać przedsiębiorców do inwestowania w ich biznes i nowoczesne rozwiązania. Zdaniem Stokalskiego nurtem, który będzie coraz bardziej doceniany przez zarządzających firmami w Polsce, będzie digital business, czyli biznes cyfrowy.

– To nie znaczy, że zaraz wszyscy mają być, jak Amazon czy Google – podkreśla Borys Stokalski. – Chodzi o to, że doświadczenia takich firm stają się doświadczeniami ważnymi również dla tradycyjnych podmiotów, takich jak banki czy producenci różnego rodzaju dóbr. W produktach konsumenckich znajduje coraz więcej informatyki, coraz częściej też dołączone są do nich różne usługi, jak choćby portal czy aplikacja.

Nadchodzi internet rzeczy

Towarzyszy temu powstawanie internetu rzeczy – coraz więcej przedmiotów z naszego codziennego życia zaczyna się ze sobą komunikować. Urządzeń w sieci przybywa, a to stwarza nowe wyzwania dla ludzi zajmujących się rozwojem produktów i zarządzaniem efektywnością procesów biznesowych.

– W tym wszystkim zdolność do rozumienia potencjału technologii i ich właściwego wykorzystania staje się kluczowa – zwraca uwagę prezes Infovide-Matrix. – To jest moment, który jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia dostawców rozwiązań i usług teleinformatycznych, bo on stwarza nowe obszary wzrostu, trochę podobnie jak ta pierwsza generacja internetu parę lat temu.

Pierwsze przetargi na inteligentną infrastrukturę

Przykładem jest branża energetyczna i pierwsze przetargi dotyczące inteligentnej infrastruktury pomiarowej. Dla Infovide-Matrix jest to branża, która obok finansowej czy telekomunikacyjnej pozostaje jedną z najbardziej perspektywicznych.

W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. sektor finansowy i przemysłowo-energetyczny stanowiły po około 25 proc. ogółu przychodów, a sektor publiczny odpowiadał za 13 proc. obrotów firmy.

Według tegorocznego raportu ośrodka badawczego IDC udział Infovide-Matrix w polskim rynku konsultingu IT wyniósł 7,7 proc., co dało spółce 3. miejsce wśród dostawców usług konsultingowych i 3. miejsce w kategorii rozwiązań na zamówienie w Polsce.

Newseria