Firmy produkcyjne zapowiadają wzrost wydatków na innowacje

Firmy produkcyjne zapowiadają  wzrost wydatków na innowacje sxc.hu

Dla 50% firm produkcyjnych na świecie innowacyjność jest strategicznym celem.

Dla 50% firm produkcyjnych na świecie innowacyjność jest strategicznym celem. Jednocześnie blisko jedna trzecia przedsiębiorstw (32%) priorytetowo traktuje wprowadzenie nowych produktów w najbliższych latach, a dla 30% firm największym wyzwaniem jest poprawienie efektywności działań badawczo-rozwojowych. Takie wnioski płyną z badania KPMG International pt. „Global Manufacturing Outlook”.

Rośnie znaczenie B+R i innowacji

Z raportu KPMG International wynika, że firmy produkcyjne inwestują w coraz większym stopniu w innowacyjność i nowe produkty, aby sprostać nowym wyzwaniom. Przedsiębiorstwa chcą zmienić strategię, aby zapewnić sobie silną pozycją na rynku i nie pozostać w tyle za konkurencją.

Badania i Rozwój Badania i Rozwój

74% przedstawicieli firm produkcyjnych zadeklarowało, że w ciągu najbliższych dwóch lat planuje przeznaczyć co najmniej 4% rocznych przychodów firmy na badania i rozwój oraz pracę nad innowacjami. W porównaniu z ostatnimi dwoma latami jest to wzrost aż o 15 p.p. 

Wdrażanie nowych technologii produkcji jest wg 48% respondentów najważniejszym czynnikiem napędzającym rozwój przedsiębiorstw i ich innowacyjności. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się zwiększone wydatki na badania i rozwój (44%) oraz nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami w celu zwiększenia innowacyjności (36%). Dopiero na kolejnych miejscach uplasowały się „tradycyjne” strategie wzrostu, takie jak wejście na nowe rynki zagraniczne (34%) czy też rozwój kanałów dystrybucji (33%).

Firmy produkcyjne w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z tego, że innowacyjność jest kluczowym elementem sukcesu na rynku. Warto zaznaczyć, że dotyczy to także polskich firm, dla których w przeszłości źródłem wzrostu były konkurencyjne koszty produkcji i siły roboczej, które pozwalały skutecznie konkurować z lokalnymi producentami na rynkach zachodnich. W przyszłości źródłem wzrostu będą właśnie innowacyjne produkty i usługi, ale tylko dla tych firm, które odpowiednio wcześnie podejmą niezbędne działania. Z badania KPMG w Polsce przeprowadzonego w ubiegłym roku wynika, że połowa średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych uznaje innowacyjność za swój cel strategiczny – mówi Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradczego dla sektora zróżnicowanej produkcji przemysłowej w KPMG w Polsce.

Badania i Rozwój Badania i Rozwój

W najbliższych latach szczególnie w Polsce firmy mają doskonałą sposobność zwiększenia swojej innowacyjności poprzez prowadzone prace B+R ze względu na dostępność grantów dofinansowujących tego typu prace. Granty są dostępne zarówno dla małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw. Oczekuje się również wprowadzenia specjalnych zachęt podatkowych, stymulujących zwiększanie nakładów B+R w firmach – mówi Kiejstut Żagun, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu ulg i dotacji w KPMG w Polsce.

Współpraca kluczem do sukcesu

Z międzynarodowego badania KPMG wynika także, że coraz więcej firm nawiązuje współpracę z podmiotami zewnętrznymi, żeby przyspieszyć proces wytwarzanie nowatorskich produktów oraz usług i efektywniej wykorzystywać środki przeznaczone na ten cel. Nieco ponad 80% respondentów przyznało, że pogłębia współpracę z dostawcami i klientami w zakresie rozwoju innowacji. Najczęściej wskazywanym powodem dla tego typu działań były szybkość wdrożenia nowych rozwiązań (ang. speed-to-market, 25% respondentów), redukcja kosztów (25%) oraz dostęp do nowych technologii (21%). 

Badania i Rozwój Badania i Rozwój

Firmy produkcyjne muszą podążać za tempem przemian technologicznych, co oznacza, że zachodzi potrzeba coraz szybszego wytwarzania innowacji i wprowadzania ich na rynek. Dlatego coraz ważniejsza staje się ścisła współpraca z klientami, dokładne poznanie ich potrzeb i dostosowanie do nich nowatorskich rozwiązań. Taka strategia zmniejsza także ryzyko, że nowatorski produkt, na rozwój którego przeznaczane są przecież znaczne środki finansowe, zostanie odrzucony przez rynek. Z kolei bliska współpraca z poddostawcami pozwala wdrożyć innowacje na każdym etapie łańcucha dostaw, np. poprzez podniesienie jakości podzespołów – mówi Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradczego dla sektora zróżnicowanej produkcji przemysłowej w KPMG w Polsce.

KPMG Polska