Fundusz private equity Avallon: co musi wiedzieć spółka zainteresowana inwestycją

Fundusz private equity Avallon: co musi wiedzieć spółka zainteresowana inwestycją Brand CEO

Łódzki Avallon liderem wykupów menedżerskich

Avallon tworzy zespół wyspecjalizowany w zarządzaniu funduszami private equity. Począwszy od 2001 roku, spółka uczestniczyła w ponad 100 transakcjach wykupów wraz z menedżerami wewnętrznymi i zewnętrznymi firm. Dziś Avallon może poszczycić się mianem pioniera rynku wykupów menedżerskich. Jakimi spółkami interesuje się fundusz private equity Avallon?

Celem funduszu private equity jest jak największy zysk. Celuje więc w spółki dojrzałe, o stabilnej sytuacji rynkowej, działające w branży o charakterze wzrostowym, posiadające zaplecze w postaci aktywów, które mogą stanowić  zabezpieczenie transakcji. Kapitał pochodzący z funduszu private equity ma za zadanie spowodować dalszy dynamiczny rozwój firmy i jak największy wzrost jej wartości. Fundusze private equity mogą także w całości odkupić spółkę, jeśli jej obecni właściciele zamierzają odsprzedać swoją firmę.  Bardzo często w operacji przejęcia spółki biorą udział jej obecni menedżerowie, znający firmę i jej funkcjonowanie ,a fundusz ma być narzędziem, który umożliwi ten wykup.

Jak powinna się przygotować firma zainteresowana udziałem funduszu private equity w jej rozwój?

Pierwszym krokiem przed rozpoczęciem rozmów z funduszem jest przygotowanie memorandum informacyjnego. Dokument powinien przedstawiać dane biznesowe firmy, plany dotyczące strategii rozwoju, szacunkowe dane dotyczące finansowania realizacji tych planów. Informacje przedstawione w ten sposób pozwolą ocenić funduszowi potencjał inwestycji i szanse na rzeczywiste powodzenie biznesu. Przed spotkaniem przedstawicieli firmy z funduszem niezbędne jest przygotowanie danych o realizacji dotychczasowej strategii rozwoju firmy i wizji jej przyszłości. Im więcej biznesu, wiary i zaangażowania menedżerów w przedstawionym materiale, tym większa szansa na przekonanie funduszu o słuszności inwestycji i zawarciu kontraktu.

Celem funduszu jest silny wzrost wartości spółki

Fundusze private equity odkupują udziały lub akcje przy współpracy z menedżerami planują nową strategię fimy tak, aby wartość danego przedsiębiorstwa wzrosła..

Łódzki Avallon ma na swoim koncie wiele sukcesów w zakresie inwestycji private equity, m.in.: inwestycja Zetkama, Organic Farma Zdrowia, Good Food.