Gdy pracujesz wiele lat i nie awansujesz

Gdy pracujesz wiele lat i nie awansujesz graphiteBP/ www.sxc.hu

Od wielu lat pracujesz w tej samej firmie, jesteś coraz lepszym pracownikiem. Marzy Ci się awans, ale Twój pracodawca nie jest skłonny, aby przyznać Ci wyższe stanowisko. Dlaczego tak się dzieje i co możesz zrobić?

Dla wielu pracowników to awans, a nie podwyżka, jest oczekiwaną nagrodą za wytężoną pracę. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają już spore doświadczenie zawodowe i chcą się zmierzyć z bardziej wymagającymi zadaniami. Niestety, wielu pracodawców boi się udzielania awansów swoim pracownikom. Obawiają się, że przy tej okazji będą się domagać wyższego wynagrodzenia. Przeniesienie jednej osoby na wyższe stanowisko może też wywołać podobne oczekiwania ze strony innych pracowników o podobnych kwalifikacjach i doświadczeniu. 

Pracownicy, którzy zajmują wysokie stanowiska, są bardziej interesujący dla konkurencyjnych firm. Awansowane osoby mogą się zatem szybko stać obiektem zainteresowania ze strony headhunterów. Tego typu obawy są szczególnie powszechne w małych firmach, będących często źródłem wykwalifikowanych kadr dla większej konkurencji.

W małych firmach, w których szef jest jednocześnie właścicielem, możliwości awansu są mocno ograniczone. Wiadomo, że nigdy nie będzie się zajmowało stanowiska wyższego niż właściciel firmy. Z drugiej jednak strony – polityka awansów jest ograniczona tylko i wyłącznie fantazją właściciela firmy. Jeśli tylko zechce, może przyznać swoim pracownikom atrakcyjnie brzmiące tytuły managerów, dyrektorów czy kierowników. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w wielkich korporacjach, w których hierarchia stanowisk jest uregulowana przepisami. W takich firmach, nawet jeśli przełożony chce awansować swego podwładnego, jest ograniczony narzuconymi regulacjami. 

Czasami przełożony nie dostrzega, że jego podwładny zasłużył na awans. Wydaje mu się, że skoro docenia jego pracę, to powinno to wystarczyć. Dopiero kiedy pracownik składa rezygnację z pracy, jego przełożony próbuje go zatrzymać, oferując mu awans. Na ogół jest jednak za późno i firma traci cennego pracownika.

Czym dla pracownika jest awans?

Awansowanie jest rodzajem nagrody, która niekoniecznie musi być związana ze znaczącą podwyżką. Dla pracownika ważne jest to, że został doceniony i dostrzeżony. Liczy się prestiż wyższego stanowiska. Awans jest nagrodą nie tylko za sukcesy, ale i za lojalność polegającą na wieloletniej pracy w tej samej firmie.

W czasach, gdy pracownicy coraz częściej zmieniają miejsce zatrudnienia, osoba pracująca przez wiele lat w jednej firmie powinna być przez nią doceniona. Z tych właśnie powodów brak awansu jest szczególnie mocno odczuwalny przez pracowników, którzy są lojalni wobec firmy i odrzucają oferty zmiany pracy. Zadaniem przełożonego oraz pracowników działu personalnego jest odpowiednio wcześnie dostrzec tę frustrację. 

Dla pracowników otrzymanie awansu jest ważne także ze względu na dalszą karierę zawodową. Im wyższe stanowisko się zajmuje, tym lepiej to wygląda w CV, co ma niebagatelne znaczenie przy ubieganiu się o inną pracę. Pracownicy wiedzą, że wieloletni brak awansów zostanie zauważony przez osoby prowadzące poszukiwania nowych pracowników. Można podejrzewać, że rekruterzy zapewne dojdą do najprostszego możliwego wniosku – „skoro nie dostał awansu, to widocznie na niego nie zasłużył”. Zamiast sprawdzać (np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej), czy takie stwierdzenie jest uzasadnione, po prostu zainteresują się CV innego kandydata.

Porozmawiaj z pracodawcą

Przed rozmową z przełożonym rozsądne będzie sprawdzenie, jak wygląda sytuacja na rynku pracy. Pracownik, który wie, że na osoby z jego kwalifikacjami jest zapotrzebowanie, będzie mógł prowadzić negocjacje z szefem z większą pewnością. Jeśli negocjacje wypadną niepomyślnie, konieczne będzie rozpoczęcie poszukiwań innej pracy. Nie wystarczy wprost powiedzieć szefowi, że oczekuje się awansu.

Należy uzasadnić, dlaczego na taki awans zasłużyliśmy. Warto przytoczyć opinie klientów, wyrażających się pozytywnie o naszej pracy. Awansowanie danego pracownika jest dla nich sygnałem. Oznacza, iż praca tej osoby została doceniona, a firma wiąże z nim długoterminowe plany. Osoba zajmująca wyższe stanowisko jest też dla klientów (zarówno obecnych, jak i potencjalnych) lepszym partnerem. Klienci, których sprawami zajmuje się osoba zajmująca ważne stanowisko, czują się otoczeni dobrą opieką.  

Można użyć argumentu, że rozumiemy sytuację finansową firmy, nie pozwalającą na przyznanie znacznej podwyżki. Dlatego zamiast dużej podwyżki prosimy o awans, który dla firmy nie generuje żadnych znaczących kosztów. Kolejnym argumentem będzie powołanie się na staż pracy oraz czas, jaki minął od ostatniego awansu. Można przytoczyć przykłady innych osób w firmie, które w tym czasie awansowały. 

Nawet jeśli w danym momencie nie uda się zdobyć awansu, można z negocjacji wyjść z wyraźną obietnicą awansu w przyszłości. Najlepiej, jeśli taka obietnica przyjmie formę aneksu do umowy z wyznaczoną datą awansu.

monsterpolska.pl

monsterpolska.pl Małgorzata Majewska