Gdzie deweloperzy płacą najwięcej za kredyty?

Gdzie deweloperzy płacą najwięcej za kredyty? nf.pl

Skłonność banków do udzielania kredytów na projekty mieszkaniowe jest pochodną wielu czynników, m.in. sytuacji makroekonomicznej, bieżącej sytuacji w branży oraz jej perspektyw. Im większe ryzyko, tym wyższej premii oczekują za nie kredytodawcy.

W czwartej edycji raportu „Property Index. Overview of European Residential Markets” przygotowywanego przez Deloitte, za temat przewodni obrano finansowanie nieruchomości mieszkaniowych. Eksperci tej firmy zostali zapytani jak wygląda typowe oprocentowanie oczekiwane przez banki w przypadku finansowania projektów mieszkaniowych w poszczególnych krajach. Wskazane stawki dotyczyły projektów z racjonalnym biznesplanem, przedstawionych przez firmę deweloperską o ugruntowanej pozycji. Jak można się było spodziewać, sytuacja jest dosyć mocno zróżnicowana.

oprocentowanie kredytów Magmillon

Im lepsza kondycja, tym niższe oprocentowanie

Zdecydowanie najwyższych premii od pożyczonego kapitału banki oczekują od deweloperów w Rosji i Portugalii. Zdaniem Kuby Karlińskiego z firmy Magmillon, zajmującej zakupem i renowacją zabytkowych kamienic w Warszawie, sytuacja ma bezpośredni związek ze złą kondycją sektora mieszkaniowego w tych krajach.

– Polska wypada znacznie lepiej od wcześniej wymienionych krajów. Oczekiwane oprocentowanie jest u nas także niższe niż w Irlandii, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii. Nie możemy się jednak równać z krajami takimi jak Belgia, Austria, Niemcy, Szwecja i Holandia, gdzie koszt pozyskania kapitału na tego rodzaju inwestycje jest zdecydowanie mniejszy. Państwa te mogą pochwalić się bardzo dobrze rozwiniętymi rynkami nieruchomości, a ryzyko działalności w tym sektorze jest w nich niewielkie – podsumowuje ekspert.

Magmillon Agata Szlęzak