Gdzie pomnażać kapitał w 2016 roku?

Gdzie pomnażać kapitał w 2016 roku? shutterstock

Rentowność inwestycji w znacznej mierze zależy od stanu gospodarki na poszczególnych rynkach. Jak będzie kształtowała się sytuacja na świecie w trakcie kolejnych 12 miesięcy? Oto najważniejsze prognozy makroekonomiczne i rynkowe na 2016 rok.

Aktualne ryzyka i katalizatory

Szereg ryzyk o charakterze strukturalnym, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia tj. ryzyko dalszego chińskiego spowolnienia, wysokie zadłużenie, szczególnie gospodarek wschodzących oraz trudności, z jakimi zmaga się amerykański Fed w zakresie terminu przeprowadzenia pierwszych podwyżek stóp procentowych nadal pozostają aktualne. Nie mówiąc już o innych ryzykach o charakterze geopolitycznym tj. masowy napływ imigrantów do Europy, kwestia Ukrainy i Syrii, czy też diametralne zmiany na scenie politycznej w poszczególnych krajach na świecie. Jednak aktualne pozostają również katalizatory dotychczasowego wzrostu tj. luźna polityka monetarna, niskie ceny ropy naftowej i znacząca normalizacja w zakresie prowadzonej polityki fiskalnej, szczególnie w Europie, co wspiera i nadal powinno wspierać światową gospodarkę w 2016 roku.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S A Piotr Szulec