Godło IwKL po raz kolejny dla Qubus Hotel

Godło IwKL po raz kolejny dla Qubus Hotel stock.xchng

Qubus Hotel jest jednym z kilku biorących udział w programie Inwestor w ramach "Kapitału Ludzkiego". Przystąpienie do niego przyczyniło się do wzrostu zadowolenia hotelarzy.

Qubus Hotel po raz kolejny został wyróżniony za wysoką jakość polityki personalnej. Otrzymana nagroda jest potwierdzeniem tego, że realizowana przez firmę polityka kadrowa jest zgodna z oczekiwaniami pracowników.

Program certyfikacyjno - badawczy Inwestor w Kapitał Ludzki jest przeznaczony dla firm świadomie inwestujących w swoją kadrę. W Qubus Hotel inwestycja ta przejawia się już na początku pracy w sieci, ponieważ nowo zatrudnieni pracownicy biorą udział w programach adaptacyjno - wdrożeniowych, a na dalszym etapie zatrudnienia mają możliwość skorzystania z licznych szkoleń specjalistycznych. Qubus Hotel swoim pracownikom oferuje nie tylko zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, terminowo wypłacane wynagrodzenia czy bogaty pakiet socjalny, ale przede wszystkim stwarza możliwość poznania i nauki najlepszych standardów w hotelarstwie. Właśnie te aspekty zostały wysoko ocenione przez pracowników biorących udział w badaniu.

Co daje udział w programie?

Udział w programie Inwestor w Kapitał Ludzki pozwolił firmie na ponowną analizę polityki personalnej . Wyniki tegorocznej edycji są potwierdzeniem tego, że wprowadzone w Qubus Hotel zmiany są zgodne z oczekiwaniami pracowników. Wskaźnik zadowolenia z pracy w sieci wzrósł bowiem aż o 10 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

- Wyróżnienie to jest dla mnie pozytywnym bodźcem do działania i stanowi ogromną motywację - mówi Artur Hajduk, Prezes Zarządu - czuję się zobligowany i zmotywowany do kolejnych działań mających na celu ulepszenie warunków pracy w Qubus Hotel. Zależy mi na tym, aby poprzez ciągłą poprawę warunków pracy podnoszona była satysfakcja naszych Pracowników . Zdaję sobie sprawę z tego, że w ten sposób można budować wizerunek sieci Qubus Hotel jako solidnego i wartościowego pracodawcy - dodaje Artur Hajduk.

Warto przypomnieć, że Qubus Hotel jest także trzykrotnym laureatem „Solidnego Pracodawcy" (2008-2010), czyli programu wyróżniającego pracodawców promujących i wdrażających najciekawsze rozwiązania z zakresu HR.


Podobne artykuły:Qubus Hotel Bielsko-Biała