Goście specjalni Forum Prawników Korporacyjnych

Goście specjalni Forum Prawników Korporacyjnych Gina Sanders - Fotolia

Rosnące wymagania ze strony klientów zewnętrznych i wewnętrznych powodują, że działy prawne muszą dostosować swoją ofertę do zmieniającego się otoczenia.

Forum Prawników Korporacyjnych umożliwi spojrzenie na funkcjonowanie i zarządzanie działem prawnym z różnych perspektyw. Tematem przewodnim spotkania będzie budowanie kluczowej roli w biznesie, świadome działania powodujące ograniczanie ryzyka odpowiedzialności prawnej, a także najnowsze zmiany prawa mające wpływ na funkcjonowanie biznesu.

Podczas Forum, które odbędzie się 8 września 2014 (konferencja) w Hotelu Mercure Centrum Warszawa, ul. Złota 48/54, zaproszeni eksperci skupią się na wskazaniu dobrych praktyk w zakresie zarządzania działami prawnymi, dużą część poświęcą tematyce nowelizacji prawa i wpływie na funkcjonowanie biznesu. Poruszone zostaną tematy dotyczące polityki compliance, zmian w przepisach prawa i kodeksów mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie firm, ale również omówione zostaną zagadnienia związane z komunikacją i współpracą z innymi działami w firmie.

Uczestnicy wezmą udział w dwóch inspirujących sesjach plenarnych, a także w wielu prelekcjach w ramach dwóch ścieżek tematycznych. Liczne case studies oraz warsztaty pozwolą na znalezienie bardzo ciekawych pomysłów. Nową formułą, wyróżniającą Forum jest wprowadzenie stołów eksperckich dla uczestników.

Gośćmi specjalnymi będą: dr Christina Hummer LL.M., Partner SCWP SCHINDHELM, posiadająca bogate doświadczenie w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz Philippe Coen, Prezes European Company Lawyers Association.

  • Dr Christina Hummer LL.M. – partner w SCWP Schindhelm w Brukseli. Adwokat w Nowym Jorku (Attorney-at-Law) oraz Anglii&Walii (Solicitor). Wykonuje praktykę zawodową również jako zarejestrowany prawnik Unii Europejskiej w Brukseli i Wiedniu. Doktor nauk prawnych. Posiada dyplom LL.M. (Master of Laws) Uniwersytetu w Nowym Jorku oraz dyplom z zakresu ekonomii prawa konkurencji King’s College w Londynie. Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorcom w kwestiach z zakresu unijnego i krajowego prawa konkurencji. Posiada bogate doświadczenie w sprawach dotyczących zgodności działań przedsiębiorców z prawem konkurencji oraz w postępowaniach przed Komisją Europejską oraz krajowymi organami do spraw konkurencji, w tym w obszarze postępowań dotyczących zmów, zgłoszeń zamiaru koncentracji, nadużycia pozycji dominującej oraz pomocy publicznej. Jest autorem wielu publikacji oraz regularnie prowadzi wykłady i prelekcje na międzynarodowych konferencjach. Dr Christina Hummer  przygotowała wraz z p. Lukasem Leitner artykuł na temat "Odpowiedzialność spółki matki za udział spółki zależnej w zmowach". POBIERZ
  • Philippe Coen – założyciel i Prezes inicjatywy „Hate Prevention Initiative” (www.hateprevention.org), celem której jest walka z rasizmem we Francji. Inicjatywa wzywa również do wolności słowa, etyki i odpowiedzialności. Philippe Coen jest prawnikiem, ukończył studia prawnicze w University of Paris (Panthéon-Sorbonne) oraz University of Paris X (Nanterre). Studiował również na Academy of the International Court of Justice w Hadze oraz na Uniwersytecie w Harwardzie, gdzie uzyskał tytuł LL.M. i otrzymał stypendium francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W roku 2012 został wybrany na przewodniczącego ECLA (www.ecla.org). European Company Lawyers Association zrzesza 42000 członków poprzez narodowe stowarzyszenia prawników korporacyjnych.

Prelegenci

Zgłoszenie

DLACZEGO WARTO?

  • Tworzymy środowisko kontaktów i wymiany doświadczeń branżowych.
  • Zapraszamy praktyków i konsultantów z międzynarodowym doświadczeniem.
  • Pokazujemy nowości branżowe i konkretne narzędzia.
  • Dostarczamy interesujących benchmarków branżowych.
  • Tworzymy standardy, poruszamy trudne tematy.
  • Prezentujemy sprawdzone wdrożenia.

Nowoczesna Firma S.A.