Gospodarka przyspiesza, mikrofirm nie przybywa

Gospodarka przyspiesza, mikrofirm nie przybywa sxc.hu

Gdy w gospodarce odnotowuje się wzrosty, w kraju powstaje mniej jednoosobowych działalności gospodarczych, ale także mniej jednoosobowych firm się zamyka w tym czasie.

W marcu tego roku w Polsce przybyło 25,2 tys. jednoosobowych firm. To wynik znacznie lepszy od lutego tego roku, ale z kolei znacznie gorszy od wyniku z marca 2013.

Dane z rejestru REGON ewidentnie wskazują na zjawisko wyhamowania „pędu przedsiębiorczości” wśród Polaków. Tendencja spadkowa utrzymuje się już od ostatniego kwartału ubiegłego roku.

Okazuje się, że poprawiające się warunki gospodarcze mają wpływ na zmniejszenie aktywności Polaków, jeśli chodzi o zakładanie nowych firm. Optymistycznie patrzymy w przyszłość, chętnie inwestujemy i zwiększa się zapotrzebowanie na kredyty. Ubywa osób szukających dodatkowego źródła dochodów, bo zmniejsza się strach o utratę pracy. Mniej jest też rejestracji firm przez tzw. samozatrudnionych, realizujących zlecenia na rzecz dotychczasowego pracodawcy.

Ta tendencja nie jest aż tak jednoznaczna, jak w przypadku nowych firm, ale również widoczna. Od czwartego kwartału 2013 sukcesywnie maleje liczba likwidowanych firm jednoosobowych. 

Na koniec marca w rejestrze REGON znajdowało się 2 963,9 tys. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (razem z firmami zawieszonymi). Było ich o 2,5 tys. więcej niż przed miesiącem i o 47 tys. więcej niż przed rokiem. Niestety ze względu na przedstawione wcześniej zmiany, dane z ostatnich trzech miesięcy znajdują się poniżej linii trendu wytyczonej od grudnia 2011 r. Odsuwa się zatem perspektywa powiększania bazy jednoosobowych firm do 3 milionów.

Katarzyna Siwek

Tax Care S.A.