Gra biznesowa to skuteczne szkolenie

Gra biznesowa to skuteczne szkolenie stock.xchng

Nie ulega wątpliwości, że zasoby organizacji w postaci jej pracowników należą do cennych i newralgicznych. Od odpowiedniego doboru ludzi i zarządzanie nimi zależy powodzenie wszystkich – nie ma w tym stwierdzeniu przesady – działań organizacji.

Staje się zatem oczywistym, że w kształtowaniu i zarządzaniu zasobami o tak wielkim znaczeniu dla organizacji, coraz więcej firm sięga po narzędzia, które w procesie rozwoju zasobów ludzkich, są jak najbardziej skuteczne – symulacyjne gry biznesowe. Skuteczne to znaczy dające, jak największą efektywność podejmowanym działaniom.

Skuteczność symulacji biznesowych bierze się w głównej mierze z faktu, iż są to narzędzia, które pozwalają na praktyczne działanie w trakcie procesu edukacyjnego.

 

Learning Pyramid Learning Pyramid

Skuteczność metod nauczania - Learning Pyramid, National Training Laboratories w Bethel, Maine

Podobne artykuły:


Gry pomagają się uczyć

Wysoka wartość symulacji jako narzędzia edukacyjnego bierze się z kilku powodów:

  • Konstrukcja gier powoduje, że uczestnicy muszą aktywnie działać i doświadczają efektów swoich decyzji.
  • Gry bardzo wiernie odzwierciedlają rzeczywistość biznesową.
  • Gry angażują emocjonalnie uczestników.
  • Rozgrywka przebiega powtarzalnymi etapami, dzięki temu uczestnicy mają szanse na wielokrotne zmiany i ulepszanie swoich decyzji.

Uczestnicy gry zawsze podkreślają, że ta metoda pozwoliła im na doskonałe zrozumienie zagadnień trudnych, z którymi do tej pory nie potrafili sobie poradzić.

Nie sposób przecenić jeszcze jednego aspektu przemawiającego za tą metodą - dzięki grze możliwe jest uczenie i ćwiczenie skomplikowanych zagadnień bez ponoszenia kosztów ewentualnego niepowodzenia. W symulowanych warunkach, doskonale zbliżonych do rzeczywistości uczestnicy zdobywają nową wiedzę i doskonalą już posiadane umiejętności. Mogą również przećwiczyć trudne przedsięwzięcia np. przygotować się do wdrożenia zmiany w organizacji.

Działając praktycznie, uczestnicy mogą natychmiast wdrażać zdobytą wiedzę lub naprawiać błędy które popełniają. Szacujemy, że skuteczność nauki tymi metodami sięga 85%.

Podobne artykuły:

Symulacje według potrzeb i życzeń klienta

Nowym trendem na rynku gier biznesowych jest przygotowanie symulacji opracowanych według  potrzeb i wytycznych Klienta.

Jako przykłady takich potrzeb możemy podać:

  1. Gra jako element procesu rekrutacyjnego – część assessment center.
  2. Wprowadzenie nowych pracowników do organizacji – nauka organizacji poprzez grę symulacyjną.
  3. Przygotowanie kadry menedżerskiej do nadchodzącej zmiany w organizacji.
  4. Wsparcie wprowadzenia nowego systemu wynagradzania i premiowania.
  5. Nauka zarządzania projektem z elementami praktycznej realizacji projektu.
  6. Zrozumienie przez menedżerów organizacji zasad finansowych.

Training Partners Sp. z o.o. Gliwice Adam Pasternak