Hałas w przestrzeni biurowej

Hałas w przestrzeni biurowej materiały PR

Firma Plantronics przeprowadziła badania dotyczące produktywności osób narażonych na hałas w przestrzeni biurowej.

 Z danych zebranych w tym badaniu wynika, że dyskomfort w tym zakresie odczuwa 89,9% respondentów w Wielkiej Brytanii, 96,5% badanych Niemców i 93,5% Francuzów.

Współczesna organizacja biura, gdzie na dużej przestrzeni przebywa wiele osób mających w danym momencie różne zadania powoduje, że są oni narażeni na odgłosy zakłócające ich rytm pracy i mogące pogorszyć jakość pracy. Respondenci we wszystkich trzech krajach objętych badaniem przyznali, że spadek produktywności jest efektem hałasu w biurze, jednocześnie sugerując, że byliby znacznie bardziej wydajni w przestrzeni o zredukowanym nasileniu zakłócających odgłosów (Wielka Brytania 54,1%, Niemcy 65,1%, Francja 65,5%).

Szacuje się, że roczne straty wynikające ze spadku wydajności spowodowanego przez hałas mogą sięgać nawet 15 000 funtów w odniesieniu do każdego senior managera. Nadmiar hałasu może skutkować bólami głowy i migrenami, a obie te przypadłości wskazywane były przez respondentów w krajach objętych badaniem. Jednocześnie trzy czwarte pytanych pracowników przyznało, ze ich pracodawcy ignorowali zgłoszenia dotyczące zbyt dużego hałasu w biurze.

Podobne artykuły:

Nowy standard pracy

Dynamika pracy w przestrzeni biurowej stale wzrasta, a średni tydzień pracy w siedzibie firmy dla 47,7% badanych Brytyjczyków, 51,4% Niemców i 51,3% Francuzów nadal obejmuje pięć dni roboczych. Wraz ze wspomnianym wzrostem dynamiki pracy zmienia się też sam design i rozplanowanie powierzchni biurowych na wzór otwartej przestrzeni z wieloma osobami siedzącymi obok siebie biurko w biurko.

Taka organizacja pracy może mieć poważne konsekwencje w zakresie nakładania się na siebie różnych odgłosów identyfikowanych przez ogół pracowników jako hałas. Respondenci we wszystkich krajach objętych badaniem wskazali hałaśliwych kolegów jako czynnik przeszkadzający w wykonywaniu obowiązków służbowych.

*Badanie przeprowadzono w lutym 2015 roku w firmach zatrudniających ponad 250 pracowników (Wielka Brytania) oraz ponad 1000 w regionie (Niemcy i Francja).

Plantronics