Handlowiec w podróży

Handlowiec w podróży yanlev - Fotolia

Nie każdy wyjazd pracownika poza siedzibę pracodawcy jest podróżą służbową w rozumieniu przepisów prawa pracy, z którą wiąże się obowiązek dodatkowych świadczeń.

Istnieje wiele zawodów, z których charakteru i zakresu obowiązków wynika, że pracownik je wykonujący nieustannie przebywa poza siedzibą swojego pracodawcy i często jest w podróży. Pracowników takich określa się mianem mobilnych. Można do nich zaliczyć m.in. zawodowych kierowców, serwisantów, pracowników budowlanych czy handlowców. W zawodach tych niezwykle istotne jest rozróżnienie, które podróże pracownika poza główną siedzibę pracodawcy są podróżami służbowymi w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy i zobowiązują pracodawcę do wypłacenia pracownikowi dodatkowych świadczeń, a które stanowią jedynie wykonywanie obowiązków służbowych i nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi przywilejami pracownika.

Subskrybuj autora aby czytać dalej

EXPLANATOR Kamila Sekulowicz