Headhunting w Polsce

Headhunting w Polsce stock.xchng

Headhunting czyli doradztwo personalne przeżywa w Polsce rozkwit. Coraz więcej firm korzysta z usług doradców z dziedziny HR.

Doradztwo personalne, to w naszym kraju dziedzina wciąż bardzo młoda, podczas gdy na świecie ma ona już długi staż, szczególnie jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. W Polsce faktyczne narodziny tego typu usług datuje się na początek lat dziewięćdziesiątych, kiedy to zaczęły pojawiać się na tym rynku oddziały agencji działających od lat w różnych częściach świata. 

Co prawda wcześniej też istniały firmy, które zajmowały się tego typu działalnością, ale na ogół miały one znaczenie marginalne. Dopiero w ostatnim dziesięcioleciu rozpoczął się prawdziwy boom spowodowany wzrostem zainteresowania sferą nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. 

Do niedawna interesowano się w zasadzie tylko marketingiem i nawet największe wyższe uczelnie bagatelizowały znaczenie tego jakże ważnego elementu zarządzania. Teraz sytuacja zmieniła się diametralnie i na brak odpowiednich programów narzekać nie można. Pojawia się też coraz więcej studiów podyplomowych o takim właśnie profilu a w księgarniach można znaleźć mnóstwo publikacji poświęconych HR (ang.Human Resources). Nie brakuje też odpowiednich szkoleń (ale ewidentnie brakuje szkoleniowców z praktyką w biznesie).To odpowiedź na zapotrzebowanie firm, które dostrzegają coraz powszechniej, że ludzie stanowią o przewadze konkurencyjnej.

Rozwój headhuntingu w Polsce


Wszystko to prawda, ale jakość tego wszystkiego pozostawia, oględnie mówiąc, jeszcze wiele do życzenia. Tak naprawdę, to prawdziwym warsztatem jest tylko praktyka. Zachodni świat ma to już za sobą, ale my tkwimy w dalszym ciągu w erze marketingu, podczas gdy np. w Europie Zachodniej zainteresowanie zasobami ludzkimi kwitnie, u nas wciąż najłatwiej przebić się temu, co związane ze sprzedażą. A przecież sprzedaż to też ludzie. Ktoś chyba o tym zapomniał. Zarządzający firmami wciąż jakoś nie mogą przekonać się do tej "nowości". Wszystkim wydaje się bowiem, że wiedzą dużo nt. spraw pracowniczych, przy czym na ogół ograniczają się do tzw. administracji personalnej. 

I tu pojawia się miejsce dla firm doradztwa personalnego. Ostatnimi czasy rosną one, jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Swoją szansę zauważyli absolwenci takich kierunków, jak psychologia, socjologia i zarządzanie. Najwyraźniej widać to w Warszawie, gdzie samych tylko znanych agencji jest kilkadziesiąt. Najbardziej znane (kojarzone przez duże firmy) z nich umieszczone zostały w tabeli.

FirmaZakres działalności
A.S.A.  Internationalexecutive search, rekrutacja i selekcja
Antal International executive search, rekrutacja i selekcja
Bigram Personnel Consultingexecutive search, rekrutacja i selekcja, doradztwo personalne (m.in. Assessment Center, audyt personalny), szkolenia (Bigram BZ)
Dorota Kołecka Executive Searchexecutive search
Ernst & Young executive search, szkolenia, doradztwo
personalne (m.in. audyt kadry kierowniczej, tworzenie systemów wynagradzania), payroll
H. Neumann International executive search, szkolenia, doradztwo
personalne (m.in. outplacement, audyt
menedżerski, tworzenie systemów
motywacyjnych), działalność wydawnicza
Heidrick & Strugglesexecutive search
Job Centerrekrutacja I selekcja, payroll, executive search
Korn/Ferry Internationalinternational executive search
Nicholson Internationalexecutive search, rekrutacja I selekcja,
doradztwo personalne
Profesja Consultingexecutive search, rekrutacja i selekcja,
doradztwo personalne (m.in. psychologiczne badania testowe, outplacement)
Russell Reynolds Associates associates executive search
SMG/KRC Human Resourcesexecutive search, rekrutacja I selekcja,
doradztwo personalne (m.in. badanie
nastrojów pracowniczych, audyt personalny)
Take It rekrutacja i selekcja, doradztwo personalne
(m.in. psychologiczne badania testowe)
Ward/Howell Euroselectexecutive searchŹródło: opracowanie własne

Oprócz firm doradztwa personalnego działa również coraz więcej niezależnych konsultantów, świadczących usługi w tym zakresie. W przeciwieństwie do tego co dzieje się na świecie, ich rola póki co jest w naszym kraju marginalna, choć usługi jakie świadczą wykraczają poza te z którymi można spotkać się w ofercie firm z tzw. szyldem. Wydaje się jednak, że powoli ich znaczenie będzie rosło, choć nie znajdzie się miejsca dla zbyt wielu. Tak samo wygląda to na świecie. Praktycznie nie zdarza się też obecnie, aby firmy tego typu upadały, ale jest pewne, że nie będzie tak w nieskończoność.Na początku wielu menedżerów nie wiedziało, jak korzystać z usług firm doradztwa personalnego, ale mimo wszystko usługi te wyprzedziły zapotrzebowanie na szkolenia, które obecnie również rozkwitają. Wiele firm doradztwa personalnego też to zauważyło i zaczęło włączać je do swojej oferty. W tym przypadku nie są one standardem, ale zawsze dostosowane są do potrzeb konkretnego klienta - szyte na miarę. Takie podejście ma sens, bowiem najpierw zatrudnia się człowieka, a dopiero później inwestuje w jego kwalifikacje. Wydaje się, że tak jak rynek usług związanych z rekrutacją i selekcją zaczyna się stabilizować (choć są tacy, którzy uważają, że za kilka lat firm doradczych tego typu będzie kilkaset), tak
wzrastać będzie zapotrzebowanie na wyrafinowane doradztwo personalne. I tak zapewne wzrośnie zapotrzebowanie na profesjonalnie tworzone systemy motywacyjne (to już się dzieje) połączone z wartościowaniem pracy, Assessment Center i Development Center, audyt personalny czy badanie nastrojów pracowniczych, czy tworzenie systemów ocen. Musi jednak nastąpić daleko idąca profesjonalizacja. W przypadku bowiem rekrutacji i selekcji specjalne umiejętności nie są potrzebne. W przypadku jednak tworzenia złożonych narzędzi służących wspieraniu zarządzania zasobami ludzkimi, potrzebna jest głęboka wiedza i doskonałe przygotowanie praktyczne, a ludzi posiadających takie kompetencje niestety wciąż u nas brakuje. 

Outsourcing - nowe zagrożenie HR?

Być może w przyszłości ograniczona zostanie też rola tradycyjnych pionów personalnych. Już teraz widać wzrost zainteresowania dobrodziejstwem, jakie niesie ze sobą outsourcing, a więc wyprowadzaniem niektórych prac z przedsiębiorstwa na zewnątrz. Coraz częściej firmy skupiać się będą na swojej zasadniczej działalności, resztę powierzając specjalistom z zewnątrz. Oczywiście nie wyeliminuje to pionu personalnego, jako takiego, ale poprzez wyłączenie niektórych zadań, pozwoli mu się wspiąć na jeszcze wyższy poziom. Będzie to możliwe, jeśli "wyrzuci" się na zewnątrz takie czynności, jak: 

  • rekrutacja i selekcja (zarówno masowa, jak i na najwyższe stanowiska kierownicze),
  • szkolenia,
  • payroll,
  • tworzenie systemów motywacyjnych (w tym systemów wynagradzania) i ocen okresowych.                                                                                                                 

Wzrastające zainteresowanie tą dziedziną obserwować można także po tym, że tworzą się organizacje skupiające specjalistów i firmy działające w tej branży. I tak mamy już: 

  • Stowarzyszenie Doradców Personalnych,
  • Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami,
  • Polską Izbę Firm Szkoleniowych.    

Ich działalność w dużej mierze ma za zadanie tworzyć rynek, na którym pozostaną najlepsze firmy, które w swoim działaniu będą przestrzegały pewnych zasad, w tym etycznych. Istnieje bowiem zbyt wiele firm, które przyczyniają się do psucia rynku i kreowania złej opinii nt. firm świadczących tego typu usługi. Działalność tego typu organizacji, to ułatwienie dla menedżerów, którzy, jak wynika z obserwacji, niespecjalnie jeszcze potrafią posługiwać się informacją. Coraz bardziej wzrasta również zapotrzebowanie na imprezy dotyczące omawianej problematyki. Na tym rynku przoduje Instytut Zarządzania (d. POIG), organizujący między innymi konferencje oraz targi "Kadry", które stały się już tradycyjnie miejscem wymiany doświadczeń doradców personalnych.To wszystko jest potrzebne i jeśli ta tendencja się utrzyma można liczyć, że i nasz rynek firm doradztwa personalnego stanie się naprawdę profesjonalny a jakość świadczonych usług wysoka. Trzeba też spowodować (a przyczynić się do tego muszą same firmy doradcze poprzez kreowanie odpowiedniego poziomu usług), aby doradztwo personalne przestało być kojarzone z pośrednictwem pracy, którym przecież nie jest. Dotarcie z takim przekazem do świadomości menedżerów to jedna z podstawowych rzeczy w obecnej sytuacji i ogromna szansa na przyszłość, nie tylko dla firm doradczych, ale przede wszystkim dla przedsiębiorstw i w efekcie gospodarki. Będzie to można osiągnąć między innymi wtedy, gdy firmy doradcze przestaną zatrudniać młokosów bez doświadczenia, jak ma to niestety miejsce obecnie, a zaczną wprowadzać w swoje struktury doświadczonych menedżerów, znających potrzeby firm od strony praktycznej. Tę profesjonalizację wymusi rozwój gospodarczy.

ZB CORP