Historia sukcesu

Historia sukcesu www.sxc.hu

Wystarczyło sięgnąć po unijne fundusze, aby firmy rozkwitły. Zwiększyła się liczba zleceń, wzrosły tym samym przychody i zyski.

Najlepszym sposobem na zapoznanie się z zasadami funkcjonowania działania 3.4 jest prześledzenie metod postępowania innych firm, ich problemów i sposobu w jaki je rozwiązały dzięki dotacji z UE.

Wybrane przykłady wniosków, które otrzymały dotację przy współpracy z Talento:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z Małopolski

Przedsiębiorstwo działające od 2003r., którego głównym przedmiotem działalności jest kompleksowe wyposażanie obiektów gastronomicznych (barów, restauracji, stacji benzynowych, pubów), ponadto produkcja mebli drewnianych i nierdzewnych dla gastronomii. Głównym problem firmy był brak własnych maszyn do produkcji mebli nierdzewnych, przez co firma była uzależniona od usług zewnętrznych.

Opis inwestycji: firma złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu prasy automatycznego wykrawania, oraz specjalistycznego oprogramowania (CAD/CDM) i licencji. Koszt całego projektu to 380 000 PLN.

Podobne artykuły:Zakup maszyny pozwolił na rozszerzenie asortymentu oferowanego przez przedsiębiorstwo, dostosowanie się firmy do najbardziej wyrafinowanych potrzeb klientów. Ponadto znacznie przyspieszył i usprawnił proces produkcyjny, pozwolił na lepszą organizację czasu pracy, obniżkę kosztów wytwarzania i cen wyrobów gotowych. Realizacja inwestycji zwiększyła przewagę konkurencyjną firmy. Inne firmy z branży posiadają maszyny starszego typu, mniej precyzyjne, o niższej wydajności. Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności, jakości i efektywności ekonomicznej firmy. Dzięki zakupowi prasy automatycznego wykrawania rozwiązane zostały problemy przedsiębiorstwa z zamawianiem wykrawania blach - usługi niezbędnej w realizacji głównego kanału sprzedaży firmy tj. produkcji mebli nierdzewnych. Firma zwiększyła swoją sprzedaż, obniżyły się jednostkowe koszty wytwarzania, wyeliminowane zostały koszty usług obcych, a w konsekwencji zmniejszyły się ceny gotowych wyrobów. Efektem tego był wzrost dochodów o 30%.

Inwestycja spowodowała także wzrost zatrudnienia. Wdrożenie projektu służyło realizacji długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, która zakłada utworzenie silnego w skali regionu podmiotu oferującego usługi wysokiej jakości.
Wielkość przyznanej dotacji - 133 300 PLN (43%)

Prywatna praktyka stomatologiczna

Prywatna praktyka stomatologiczna (brak kontraktu z NFZ) działająca na rynku od 2004 roku, z województwa zachodniopomorskiego. Największe problemy firmy to niski standard pomieszczeń, w których przyjmowano pacjentów, osoby niepełnosprawne nie miały możliwości skorzystania z usług gabinetu, brak nowoczesnych urządzeń odróżniających od konkurencji. Te czynniki mogły zmuście właścicieli do zaprzestania prowadzenia działalności usługowej.

Opis inwestycji: Firma złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji, polegającej na modernizacji pomieszczeń (remont lokalu z dobudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych) oraz zakupie niezbędnego wyposażenia: autoklawu (aparatu do wykonywania RTG zębowego) oraz mebli do gabinetu. Koszt projektu to 70 000 PLN. Głównym celem projektu było wprowadzanie nowych usług dla pacjentów.

Po otrzymaniu dotacji w pierwszej kolejności podniesiono standard pomieszczeń, a następnie na zakupiono nowoczesny sprzęt. W wyniku realizacji projektu wnioskodawca zdobył przewaga rynkową nad konkurencją w branży stomatologicznej. Wzbogacił ofertę świadczonych usług o możliwość wykonania zdjęć RTG na miejscu (ponad to czas wystawienia na promieniowanie w trakcie wykonywania zdjęcia jest krótszy niż w aparatach starszego typu). Wnioskodawca rozpoczął także świadczenie usług specjalistycznych dla pacjentów niepełnosprawnych ruchowo, z pełnym uwzględnieniem ich potrzeb, dostosowując odpowiednio lokal (wykonanie specjalnego podjazdu dla wózków inwalidzkich). Liczba pacjentów znacząco wzrosła.
Wartość przyznanej dotacji - 36 150 PLN (50%)

Przedsiębiorstwo z branży sportowej

Firma z województwa dolnośląskiego, działająca od 2004r., zajmująca się organizacją wydarzeń sportowych, turniejów, wycieczek, sprzedażą akcesoriów sportowych. Barierą dla firmy były niewystarczające możliwości finansowe, które ograniczały zdolności inwestycyjne oraz brak własnej wyrobionej marki, znanej wśród sympatyków golfa. Skłoniło to przedsiębiorcę do odkupienia praw do marki, której dotychczasowy właściciel znacząco przyczynił się do propagowania tej dziedziny sportu w Polsce. Zakładano kontynuację prowadzonej dotąd działalności. Jednakże zamierzano ją rozszerzyć o wprowadzenie nowych usług, które miały pozwolić na wzrost zysków.

Opis Inwestycji: przedsiębiorstwo złożyło wniosek, którego przedmiotem był zakup wartości niematerialnych i prawnych, w tym praw do marki oraz systemów informatycznych. Koszt projektu - 536 800 PLN.

W wyniku realizacji inwestycji zaoferowano odbiorcom unikalny i jedyny w Polsce system, który pozwala śledzić postępy w grze poszczególnego zawodnika. Program Handicap Tracker na podstawie danych pozyskiwanych z pól golfowych za pomocą systemu live-scoring (punktacji na żywo) oraz danych wprowadzanych osobiście przez zawodnika, automatycznie oblicza handicapy.

Powstał także internetowy sklep, w którym można nabyć akcesoria do gry w golfa oraz gadżety z nim związane. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa nastąpił poprzez realizację innego celu, jakim było rozszerzenie oferty handlowej i usługowej. Dzięki realizacji projektu klienci uzyskali dostęp do nowych usług: Handicap Tracker oraz Live Scoring, nie oferowanych na rynku polskim. Projekt przyczynił się także do obniżenia kosztów działalności firmy, przy jednoczesnym zwiększeniu zysku przedsiębiorstwa o 40%. Wartość przyznanej dotacji - 179 500 PLN (50%)

Przedsiębiorstwo działające na rynku usług motoryzacyjnych

Firma z branży motoryzacyjnej, działająca od 2004r., z województwa śląskiego, świadczącą usługi z zakresu kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. Wnioskodawca pozyskał nowych klientów, w związku z tym koniecznym stała się modernizacja zakładu, by móc terminowo realizować zamówienia. Firma zmuszona została do zakupu nowych maszyn w celu wykonywania większej liczby zleceń oraz stworzenia zaplecza administracyjnego do obsługi nowych klientów.

Opis Inwestycji: firma złożyła wniosek o wsparcie planowanej w firmie inwestycji - zakupu urządzeń do parku maszynowego. Koszt inwestycji - 156 216, 73 PLN.

Dzięki wsparciu z funduszy unijnych zakupiony zostały specjalistyczne narzędzia, wózek widłowy, służący do szybszego i sprawniejszego transportu komponentów dostarczanych firmie. Drugim etapem procesu inwestycyjnego było stworzenie zaplecza administracyjnego w miastach na terenie województwa śląskiego. Cele przedsięwzięcia, jakie udało się zrealizować to wzrost konkurencyjności firmy przez poprawę obsługi klientów, pozyskanie nowych klientów oraz wzrost jakości wykonywanych zleceń. Realizacja projektu przyczyniła się zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności i wzrostu dochodów o 35%.
Wartość przyznanej dotacji - 64 000 PLN.

Mamy nadzieję, że przykłady firm, które zdobyły dotację, zrealizowały zamierzone inwestycje i odniosły sukces, a także wiadomość, że wciąż jeszcze są jeszcze dostępne środki stanie się impulsem i zmotywuje Państwa do złożenia wniosku, a tym samym wykorzystania szansy na rozwój firmy, jaką daje UE.

Podobne artykuły:


Talento - Fundusze Europejskie