HR w obliczu zmian na rynku pracy

HR w obliczu zmian na rynku pracy nf.pl

Celem VI edycji Kongresu Kadry, organizowanym pod hasłem “EWOLUCJA czy REWOLUCJA?”, 15-17 października, Warszawa 2007 r. jest zidentyfikowanie kluczowych wyzwań stojących przed HR w sytuacji dynamicznych zmian na rynku pracy oraz wyznaczenie nowych dróg podejścia do najważniejszych zadań HR w świetle tychże zmian. Globalizacja, postęp techniczny, rozwój nowych technologii to zjawiska utrwalające i przyspieszające zmiany na rynkach pracy. Ich efekty, to m.in. wzrost popytu na pracowników wysokowykwalifikowanych, międzynarodowa migracja pracowników, dynamiczne zmiany wysokości płac. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i związane z nim otwarcie dla pracowników z naszego kraju zachodnich rynków pracy, spowodowało włączenie Polski w główny nurt ogólnoświatowych zmian. HR nie może pozostać wobec tych zjawisk obojętny. Zmianom ulec muszą nie tylko dotychczasowe metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, ale także sama funkcja HR w przedsiębiorstwie. Umiejętność dynamicznego zareagowania na sytuację na rynku pracy decydować będzie o wzroście lub spadku konkurencyjności przedsiębiorstwa. W tej sytuacji jak nigdy dotąd biznesowa dojrzałość HR managementu wystawiona zostanie na próbę. Znalezienie rozwiązań dla nowych problemów w obszarze rekrutacji, motywowania, czy zatrzymywania cennych pracowników w firmie przesądzi bowiem o sukcesie rynkowym lub porażce całej organizacji. Rodzi się więc pytanie: czy do zmierzenia się z rewolucyjnymi zmianami, jakie dokonują się aktualnie na rynkach pracy w Polsce i na świecie wystarczą ewolucyjne zmiany HR? A zatem: co czeka HRM w obliczu tychże zmian – ewolucja czy rewolucja? Próby znalezienia odpowiedzi na powyższe pytanie podjęli się Organizatorzy Kongresu Kadry –najbardziej prestiżowego wydarzenia w branży HR – Fundacja Obserwatorium Zarządzania.

eduTRENDS