II Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy: jak przepisy wpływają na biznes

II Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy: jak przepisy wpływają na biznes Gina Sanders - Fotolia

Pracodawcy szukają elastycznych rozwiązań – podkreśliła Grażyna Spytek-Bandurska z Konfederacji Lewiatan podczas pierwszego dnia II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy 1 grudnia w hotelu Mercure Warszawa Centrum.

– Jestem przekonana, że Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy obfitować będzie w liczne inspiracje zaczerpnięte z prelekcji plenarnych oraz wystąpień bogatych w case study – powiedziała Aldona Mlonek, menedżer projektu Nowoczesnej Firmy, organizatora konferencji.

Nadchodzące zmiany

– Wszystkie formy umowy na czas określony mają zostać wrzucone do jednego worka z pozostałymi. Ustawodawcy przyświeca cel ujednolicenia umów pracowników zatrudnionych na czas określony i nieokreślony – mówiła Grażyna Spytek-Bandurska, wicedyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy z Konfederacji Lewiatan podczas prelekcji otwierającej wydarzenie.

Jak dodała, pracodawcy nie chcą stosować umowy na czas określony m.in. dlatego, że jej wypowiedzenie musi być bardzo dokładnie uzasadnione.

– Problem ze wskazaniem przyczyny zwolnienia, wynika z tego, że nasze ustawodawstwo poszło w zmianach za daleko. Pracodawca zaraz po zatrudnieniu pracownika musi myśleć o powodach, którymi mógłby uzasadnić wypowiedzenie. Obawia się czy to co wskaże będzie wystarczające. W przypadku konfliktu to sędzia staje się menedżerem firmy, a tak nie powinno być – powiedziała Grażyna Spytek-Bandurska.

Podkreśliła także, że każdy ma prawo wiedzieć jaki jest powód rozstania się, jednak postulatem Konfederacji Lewiatan jest złagodzenie przepisów dotyczących uzasadniania rozstania się i późniejszego dochodzenia przyczyn przed sądem.

Okiem inspektora pracy

Podczas sesji drugiej sesji plenarnej omówione zostały możliwości rozwiązywania umów o pracę z perspektywy praw i obowiązków pracodawców.
– Nie ma lepszego dowodu przed sądem, jak dokument, dlatego rozwiązanie umowy za porozumieniem stron powinno zostać przygotowane w formie pisemnej, mimo że nie wymagają tego przepisy – powiedziała Aleksandra Zagajewska, prawnik Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.
Ekspertka podkreśliła również rangę treści dokumentu rozwiązania umowy, który powinien zostać skonstruowany w sposób jak najbardziej szczegółowy i wyczerpujący. Może to uchronić pracodawcę przed oskarżeniem o bezzasadne zwolnienie. Ogólne tezy sąd może bez problemu podważyć.

Zatrudnienie

Wystąpienia odbywające się pierwszego dnia spotkania zostały podzielone na trzy ścieżki tematyczne, na których poruszone zostały zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników, rozwojem kariery zawodowej oraz rozwiązywania umów z pracownikami. W ramach pierwszej ścieżki tematycznej poruszono m.in. temat: Jak mądrze zatrudnić pracownika?
– Jeśli w umowie o pracę nie jest jasno określone na jaki okres została zawarta, jest to umowa na czas nieokreślony. To samo tyczy się również umów zawartych na długi termin np. dziesięcioletni lub na czas życia pracownika. Musi być to konkretny termin, a więc zdarzenie pewne – mówiła Patrycja Zawirska, radca prawny w Zespole prawa pracy Kancelarii K&L Gates.
Zaznaczyła także, jak istotne znaczenie na działalność przedsiębiorstwa ma regulamin pracy:
– Regulamin pracy to jest drogowskaz dla pracownika. Powinno z niego wynikać co może i czego nie może osoba zatrudniona w danej firmie. Warto podejść do jego przygotowania kompleksowo, bo jest to bardzo korzystne dla obu stron.

Kariera

Podczas panelu „kariera” poruszono m.in. temat zmian legislacyjnych dotyczących czasu pracy. Uczestnicy wraz z prelegentką zastanawiali się czy nowe przepisy są rzeczywistą ulgą czy wprowadzają kolejne trudności dla pracodawców.

– Nowe możliwości, które pojawiły się od sierpnia 2013 r., nie zawsze są łatwe do zastosowania w praktyce. Jedną z nich jest wydłużenie okresu rozliczeniowego. Wybór jego długości musi być ustalony ze związkami zawodowymi, które zwykle od razu mówią „nie” lub z przedstawicielami pracowników. Istotna jest w tym momencie odpowiednia komunikacja do pracowników. Należy wytłumaczyć im korzyści wynikające z porozumienia – powiedziała Alicja Biernat, adwokat w Kancelarii Adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy.
Jak dodała ekspertka, w okresie od sierpnia 2013 r. do kwietnia br. na wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego zdecydowało się powyżej 700 firm. Najczęściej były to przedsiębiorstwa z sektora handlu, motoryzacji i przetwórstwa, zatrudniające powyżej 50 pracowników.

Zwolnienia

– O zamiarze rozwiązania umowy o pracę należy poinformować na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową. Ważne jest wskazanie przy tym przyczyn wypowiedzenia. W razie zastrzeżeń co do zasadności rozwiązania umowy, zakładowa organizacja związkowa powinna wyrazić swoją opinię nie później niż w ciągu trzech dni –wskazał dr Marcin Wojewódka, założyciel Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

Radca prawny podczas ścieżki tematycznej „zwolnienia” omówił wybrane aspekty związków zawodowych w sytuacji rozwiązywania umów o pracę. Podkreślił także, że wynikające z przepisów kodeksu pracy uprawnienia związków zawodowych mają charakter konsultacyjny, jednak jeśli ich nie dopełnimy to zaczynają się problemy.

Prawo pracy w praktyce

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty dotyczące m.in. najczęstszych problemów i błędów związanych z praktycznymi aspektami ustalania czasu pracy. Omówione zostały również zagadnienie mobbingu, dyskryminacji i innych zjawisk nie pożądanych w miejscu pracy. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania zadań dla pracodawców i działów HR związanych z powyższymi trudnościami.

Nowoczesna Firma S.A. Grażyna Stefańska