Ile zarabiają członkowie zarządów polskich firm?

Ile zarabiają członkowie zarządów polskich firm? Sergey Nivens - Fotolia

Połowa członków zarządów firm zatrudniających powyżej 250 pracowników zarabiała w 2013 roku ponad 16 050 PLN brutto miesięcznie.

Najlepiej wynagradzani członkowie zarządów mogli natomiast liczyć na zarobki przekraczające miesięcznie 26 000 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. 

Według danych z OBW mediana zarobków wszystkich zatrudnionych w 2013 roku wyniosła 4 050 PLN, co stanowi zaledwie 25% wynagrodzeń członków zarządu.

Wynagrodzenie całkowite brutto członków zarządu wobec wynagrodzeń ogółu respondentów Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń

 

Zarobki w zarządach Sedlak & Sedlak

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

Z danych OBW wynika również, że mężczyźni w zarządach zarabiali średnio o 13% więcej niż kobiety. Wynagrodzenie co czwartego mężczyzny nie było wyższe niż 11 500 PLN, a w przypadku co czwartej kobiety nie przekraczało 9 800 PLN. Mediana płac mężczyzn wyniosła 17 000 PLN, kobiet zaś 15 000 PLN. 

Wynagrodzenie całkowite brutto kobiet i mężczyzn w zarządzie firm zatrudniających ponad 250 pracowników (w PLN)

Zarobki w zarządach Sedlak & Sedlak
 

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

Najlepiej zarabiający pracownicy mieli od 41 do 46 lat i staż pracy wynoszący 11 do 15 lat. Wynagrodzenie połowy członków zarządu w powyższym przedziale wiekowym przekraczało 17 500 PLN, a najlepiej zarabiające 25% otrzymywało więcej niż 28 500 PLN. 

 

Wynagrodzenie całkowite brutto członków zarządu
w różnym wieku (w tys. PLN)

Zarobki w zarządach Sedlak & Sedlak
 

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

W firmach z przewagą kapitału zagranicznego co drugi członek zarządu zarabiał nawet 20 000 PLN, czyli o 54% więcej niż w firmach z przewagą kapitału krajowego (13 000 PLN). Wynagrodzenie co czwartego najlepiej zarabiającego wynosiło 31 000 PLN i było wyższe o 55% od najlepiej wynagradzanego w firmie polskiej (20 000 PLN).

Wynagrodzenie członków zarządu
w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (w PLN)

Zarobki w zarządach Sedlak & Sedlak
 

Opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2013

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Sylwia Radzięta

Sedlak & Sedlak