Imigranci częściej są bezrobotni

Imigranci częściej są bezrobotni sxc.hu

W 2013 roku w większości państw stopa bezrobocia wśród imigrantów była wyższa niż wśród rodowitych mieszkańców przeciętnie o ok. 5 p.p. – wynika z danych OECD.

Najwyższe bezrobocie wśród imigrantów żyjących w 27 przeanalizowanych państwach OECD dotyczyło Grecji (37,7 proc.) oraz Hiszpanii (35,8 proc.). Kraje te cechowały się również największą różnicą w wysokości stopy bezrobocia pomiędzy rodowitymi mieszkańcami a imigrantami, która wyniosła w 2013 roku 11,5 p.p. Duża różnica występowała również w Belgii (10,4 p.p.), Szwecji (9,9 p.p.) czy Francji (7,1 p.p.). W Polsce bezrobocie wśród imigrantów wyniosło 12,2 proc., czyli o 1,8 p.p. więcej niż wśród reszty społeczeństwa. Jedynymi państwami, w których stopa bezrobocia wśród osiedleńców była niższa to Stany Zjednoczone (o 0,7 p.p.) i Węgry (o 0,4 p.p.).

bezrobocie rynekpracy.pl

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

 

rynekpracy.pl