Informacje na wagę złota

Informacje na wagę złota thesaint / www.sxc.hu

Zalew informacji związany z erą Internetu i globalizacji doprowadził do paradoksu, w którym problemem staje się nie tylko dotarcie do odpowiednich informacji, ale także wyselekcjonowanie tej odpowiedniej, z natłoku tych o małej istotności.

W obecnych czasach informacja staje się najważniejszym zasobem gospodarczym. Bezapelacyjnie XXI wiek, będzie wiekiem informacji. Wartość dodana z posiadania odpowiednich informacji jest dla dzisiejszych przedsiębiorstw ogromna. Dzięki globalizacji rynek staje się bardzo dynamiczny i powszechnie zinformatyzowany, co prowadzi do sytuacji, w której przetrwają tylko najsprawniej działające firmy. Procesy efektywnego zarządzania i podejmowania decyzji nie mogą zachodzić bez odpowiedniego zaplecza merytorycznego.

Inwestowanie w złoto (video)


Zalew informacji związany z erą internetu i globalizacji doprowadził do paradoksu, w którym problemem staje się nie tylko dotarcie do odpowiednich informacji, ale także wyselekcjonowanie tej odpowiedniej, z natłoku tych o małej istotności. Przeciętny użytkownik sieci ma dostęp do zaledwie 30% wszystkich jej zasobów. Firmy szukając na własną rękę informacji o potencjalnych konkurentach, produktach, usługach, dostawcach czy jakichkolwiek innych danych maja małą gwarancje znalezienia tego, czego naprawdę potrzebują.

Infobroker - poszukiwacz złota na miarę XXI wieku

Poszukiwaczami złota XXI wieku są bezapelacyjnie infobrokerzy. Zawód infobrokera polega na wyszukiwaniu informacji na zlecenie, i to informacja a nie ropa staje się tym przysłowiowym złotem. Chodzi jednak nie tylko o ich znalezienie, ale również o wyselekcjonowanie najbardziej istotnych treści. Polem działań sprawnie działającego infobrokera są głównie płatne serwisy internetowe, archiwa, biblioteki, wszelakie media, wyspecjalizowane bazy danych, meta wyszukiwarki, wywiad telefoniczny, urzędy i instytucje. Ponadto, a jest to niezmiernie istotne, korzystają oni z profesjonalnego software"u i odpowiednich technik wyszukiwawczych.


Prawdziwi profesjonaliści pomijają wyszukiwarki w stylu google, yahoo czy Onet, które nie doprowadzą internauty do większości zasobów tzw. "hidden Web", na którą składają się strony niepołączone linkami z pozostałymi, witryny zaprojektowane we flash"u oraz dokumenty w takich formatach jak pdf, doc czy sxw. Dodatkowo bardzo wiele informacji zawierają serwisy i bazy danych, do których dostęp jest bardzo kosztowny. Infobroker wyposażony w swoją wiedzę, odpowiedni software, dostęp do płatnych serwisów oraz doświadczenie jest w stanie dotrzeć do praktycznie 100% zasobów sieci, wykluczając z tego oczywiście informacje poufne, których publikacja byłaby nielegalna.

Podobne artykuły:

Bardzo istotnym elementem pracy infobrokera jest "Kodeks etyczny brokera informacji" wydany przez Association of Independent Information Professionals (www.aiip.pl). Stowarzyszenie to powstało w 1987 roku, na dzień dzisiejszy skupia prawie 700 firm z 24 krajów - jego głównym celem jest szerzenie informacji profesjonalnej oraz wytyczania zasad obowiązujących brokerów informacji. Najważniejszymi zasadami obowiązującymi infobrokerów są:

  • utrzymywanie dobrego imienia zawodu poprzez uczciwość, kompetencje i zachowanie poufności,
  • przekazywanie klientom najaktualniejszej i najbardziej relewantnej w stosunku do zapytania odpowiedzi w ramach czasowych przez nich wyznaczonych,
  • pomoc klientom w zrozumieniu wykorzystanych źródeł informacji,
  • przyjmowanie zleceń wyłącznie zgodnych z prawem i niedziałających ze szkodą dla środowiska zawodowego infobrokerów,
  • dotrzymywanie klauzuli poufności,
  • poszanowanie praw autorskich oraz dotrzymywanie zasad umów licencyjnych z klientami, a także informowanie klientów o zobowiązaniach i ograniczeniach wynikających z tych umów,
  • utrzymywanie zawodowych kontaktów z bibliotekami i przestrzeganie zasad dostępu do ich zbiorów.

Istotnym aspektem zleceń infobrokerskich jest fakt, iż np. baza konkurencji skonstruowana na potrzeby firmy z branży usług kurierskich nie może być ponownie odsprzedana innej firmie konkurencyjnej. Nastały czasy, kiedy jedna informacja może zaważyć na losach całej firmy, dlatego brokering informacyjny musi być kontrolowany. Dzięki organizacji AIIP oraz profesjonalnym agencjom infobrokerskim standardy merytoryczne, etyczne oraz prawną są utrzymywane.

Ile kosztuje kilogram informacyjnego złota

Nasi zachodni sąsiedzi już od jakiegoś czasu odkryli korzyści płynące z usług infobrokerskich. W samych tylko Niemczech takich firm jest już prawie 4000, natomiast na naszym rynku można wskazać jedynie około 20 firm, z czego profesjonalizmem i stałymi klientami może się pochwalić około 3 firm. Polscy przedsiębiorcy nie dostrzegli jeszcze przewagi, jaką daje posiadanie odpowiedniej informacji.

Baza potencjalnych klientów lub partnerów zamówiona w profesjonalnej agencji infobrokerskiej daje gwarancje ogromnej wartości merytorycznej i poprawy efektywności zarządzania firmą. Od momentu, kiedy polska gospodarka stała się wolnorynkowa jedną z największych gwarancji odniesienia sukcesu jest posiadanie informacji oraz danych, których nasi konkurenci na pewno mieć nie będą.

Największe agencje infobrokerskie poza samym tylko wyszukiwaniem informacji prowadzą konsultacje z zakresy przydatności informacji w danym przedsiębiorstwie. Każde zlecenie może zostać indywidualnie podpasowane pod wymogi klienta, który przez to ma pewność, że dostanie tylko i wyłącznie dane, które są dla niego wartościowe merytorycznie. Powoduje to miedzy innymi to, że każde zlecenie jest inne i przez agencje nie ustalają sztywno cen. Jeżeli chodzi np. o bazy danych to zazwyczaj jest ustalana cena jednostkowa za rekord. W zależności od dostępności informacji oraz ich zakresu w każdym indywidualnym rekordzie ceny te średnio wahają się od 10 groszy nawet do kilkuset złotych za rekord.

Szukać czy nie szukać...

W obecnych czasach szukanie trudniej dostępnych informacji na własną rękę lub zlecanie ich pracownikowi jest w oczywisty sposób nieefektywne i przede wszystkim bardzo kosztowne. Dzięki powstającym agencjom infobrokerskim, polscy przedsiębiorcy mają w zasięgu ręki bezpośredni dostęp dokładnie do tych informacji, których potrzebują, a jeżeli nie są pewni, jakie informacje poprawiłyby dochodowość ich przedsiębiorstw to najlepsze agencje infobrokerskie zapewnią im kompleksową obsługę poprzedzoną konsultacjami z zakresu indywidualnych potrzeb informacyjnych dla danej firmy.

Szukać zawsze warto, ale czasami lepiej zrobić to przy pomocy ludzi, którzy naprawdę się na tym znają.

Podobne artykuły:

Vivento Infobrokers