Informatyczne wspomaganie zarządzania

Informatyczne wspomaganie zarządzania www.sxc.hu

Firma w XXI wieku nie może sprawnie działać bez wspomagania informatycznego. Komputer w prowadzeniu działalności gospodarczej to dziś nie luksus, a konieczność.

Komputer może być jednak tylko bezużyteczną, choć czasem bardzo drogą, maszyną o ile, nie zainwestujemy w dobre oprogramowanie. Jest to wydatek często bolesny, gdyż cena specjalistycznych programów często kilkukrotnie przekracza cenę pojedynczego komputera. Czasem jednak nie musimy sięgać do naszych kieszeni aż tak głęboko. Zależy to w dużej mierze od dobrej analizy dostępnych rozwiązań adekwatnych do naszych potrzeb.

Wybór jest duży. Wiele firm informatycznych oferuje systemy, których zadaniem jest wspomaganie zarządzania firmą. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że wybór jest wolny i niczym nieskrępowany tylko na początku. Zakup jednego systemu determinuje zazwyczaj zakup innego programu z tej samej półki od tego samego producenta, np. kupując system zarządzania relacjami z klientami (CRM) w firmie X, w tej samej firmie zazwyczaj kupimy system zarządzania treścią na stronie WWW (CMS). Dlaczego?

Oczywiście chodzi o bezproblemową współpracę systemów. Rozwiązanie to jest pod tym względem bardzo skuteczne - programy czy moduły tego samego producenta współpracują bezproblemowo, a gdy potrzebujemy pomocy związanej z ich użytkowaniem zwracamy się do serwisu tej jednej firmy. Wadą jest to, że firma, która wyprodukowała odpowiadający nam CRM niekoniecznie musi spełnić nasze wymagania odnośnie systemu CMS.

Cechy dobrego oprogramowania

Przy wyborze oprogramowania dla naszej firmy musimy brać pod uwagę wiele różnych czynników. Obok ogólnej funkcjonalności i stabilności, należy pamiętać też o innych ważnych, choć często pomijanych cechach dobrego oprogramowania:

  1. Swobodny dostęp do danych - Przede wszystkim system musi zapewniać dostęp do danych dla każdego uprawnionego użytkownika. Najskuteczniej można to zrealizować stosując aplikację internetową, czyli taką, która użytkowana jest przez sieć Internet wykorzystując przeglądarkę stron www.
  2. Elastyczność doboru narzędzi i systemów operacyjnych - Zawsze ważnym aspektem są koszty wdrożenia oprogramowania. Często cena rozwiązań informatycznych jest barierą nie do przebycia dla mniej zamożnych firm, zwłaszcza, że wdrożenie czasem wiąże się z głębszymi zmianami w infrastrukturze informatycznej firmy (np. zakupem systemu zarządzania bazą danych lub innych koniecznych programów). Są jednak sposoby by koszty obniżyć. Na rynku jest bowiem wiele narzędzi na licencjach umożliwiających (po spełnieniu określonych warunków) ich bezpłatne użytkowanie i wykorzystanie (np. licencje GNU, GPL). Można stosować darmowe systemy zarządzania bazą danych, systemy operacyjne, pakiety biurowe i inne narzędzia informatyczne. Program powinien być tak napisany, by być elastycznym w wyborze darmowych lub płatnych rozwiązań koniecznych do jego działania w możliwie najszerszym zakresie.
  3. Wielojęzyczność - Dla firm mających oddziały zagraniczne lub obcojęzycznych pracowników czy klientów firmy ważną sprawą jest wielojęzyczność programu. Powinna być możliwość całkowitej obsługi programu w różnych językach, w tym przeglądu i wprowadzania danych oraz ich analizy.
  4. Łatwość zmian w interfejsie - Każda firma zatrudnia ludzi o pewnych wyrobionych już przyzwyczajeniach. Na to nakładają się dodatkowo różnice kulturowe, które powodują na przykład, że ten sam kolor jest inaczej postrzegany w różnych krajach. Przykładem jest kolor biały, który jest neutralny w Polsce a jest kolorem żałoby w Indiach. Wszystko to prowadzi do wniosku, że klient powinien mieć możliwość łatwej, a co za tym idzie taniej, zmiany wyglądu, układu i kolorystyki całego programu. Zmiana taka nie powinna być zablokowana przez producenta i "zaszyta" na stałe w programie.
  5. Prosta obsługa - Program ma być narzędziem codziennej pracy. Jego obsługa musi być zatem intuicyjna i sprawna. Użytkownicy nie mogą zastanawiać się "jak to zrobić w programie" w czasie codziennej pracy, gdyż oznacza to stratę ich cennego czasu i energii. Bardzo łatwo może to również spowodować zniechęcenie pracowników do używania programu.

Najlepszym rozwiązaniem byłby zatem nowoczesny i funkcjonalny system wspomagania zarządzania, który jednocześnie umożliwia, a może nawet w pewien sposób wspiera, współpracę z innymi systemami. Brzmi to trochę jak utopia, ale jest to możliwe.

Podobne artykuły:


Varico w biznesie warto na nas liczyć