Informatyka pomaga w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań

Informatyka pomaga w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań nf.pl

Praca twórcza i myśl innowacyjna w dużej części polega na odkrywaniu zależności między różnymi obszarami funkcjonowania firmy. Narzędzia informatyczne pomagają w projektowaniu nowych powiązań. Większość użytkowników programów komputerowych robi notatki przy użyciu edytora tekstu. Jednak, np. opracowując biznes-plan, założenia do projektu inwestycyjnego, czy raport z większego przedsięwzięcia zagadnienia z różnych dziedzin wydają się tak silnie powiązane, że chciałoby się pisać o wszystkim w jednym zdaniu. Jeszcze gorzej wygląda zadanie sporządzenia notatki z burzy mózgów, np. na temat wprowadzenia nowego produktu. Jak zrobić z tego spotkania notatkę i to jeszcze na bieżąco? Wciąż nowe idee przeplatają się z komentarzami do starych - sprzed 5 minut - propozycji, panuje twórczy rozgardiasz. Jeśli niektórych tematów nie da się notować punkt po punkcie, to nie róbmy tego, poszukajmy bardziej naturalnego sposobu zapisu rozbiegających się myśli. Taka idea przyświeca metodzie opisywania złożonych kwestii, noszącej nazwę Mapy Myśli (ang. MindMapping). Mapę Myśli można rysować ręcznie. Jeśli notujemy zagadnienia różne, to zanotujmy je w różnych miejscach na kartce. Jeśli jakaś myśl nawiązuje do którejś poprzedniej, do dopiszmy ją w pobliżu tej pierwszej i doczepmy, rysując kreskę albo strzałkę. Jeśli odkryjemy jakieś niedostrzeżone wcześniej powiązanie, dalekie skojarzenie, nie musimy przebudowywać całej notatki, wystarczy dorysować kolejną strzałkę łączącą skojarzone kwestie. Konwencjonalny edytor tekstu nie nadaje się do zapisu Mapy Myśli, ale są aplikacje specjalnie do tego przeznaczone. Są programy odpłatne, a także dostępne bez opłat za licencję, np. bezpłatny program FreeMind. Na ekranie komputera notowane myśli czy koncepcje, doczepiane jedna do drugiej, układają się na kształt rozwidlających się gałęzi, można też zaznaczać dalekie powiązania między kwestiami siedzącymi na różnych gałęziach. Różne kroje czcionki, kolory i symbole graficzne pomagają porządkować zapisany materiał. Użytkownicy korzystający z Map Myśli mówią, że zwykła kartka papieru oferuje większą swobodę zapisu, ale program komputerowy ma dwie nieocenione zalety. Po pierwsze, zapisany materiał można automatycznie przetłumaczyć na konwencjonalny układ punkt po punkcie, a po drugie - do komputerowej mapy można doczepiać tabele i całe dokumenty, odnośniki internetowe itp. Komputerowa Mapa Myśli służy zatem nie tylko jako notatka z pracy twórczej, ale także pomaga porządkować zasoby wiedzy firmowej.

PRoto.pl