Inkubatory przedsiębiorczości – czym są i jak działają?

Inkubatory przedsiębiorczości – czym są i jak działają? materiały PR

Inkubatory to instytucje, których celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Ich oferta skierowana jest do osób, które chciałyby prowadzić własny biznes. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, które warunkowałyby przynależność do inkubatora.

Niniejszy artykuł przedstawi działanie inkubatora przedsiębiorczości na przykładzie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”.

Preinkubacja a inkubacja

Wsparcie, jakie oferuje Fundacja, opiera się na usługach preinkubacji oraz inkubacji. Preinkubacja jest okresem od zarysu pomysłu biznesowego do gotowości zarejestrowania działalności gospodarczej, natomiast inkubacja to czas od momentu zarejestrowania właściwej działalności gospodarczej. W ramach usługi preinkubacji inkubatory przedsiębiorczości użyczają swojej osobowości prawnej. Pozwala to beneficjentom na prowadzenie własnego przedsięwzięcia bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej na zasadach rynkowych. Inkubacja skupia się na pomocy zarejestrowanym i działającym na rynku podmiotom gospodarczym.

Pakiet usług na start

Beneficjenci korzystający z osobowości prawnej Fundacji otwierają startup, w ramach którego otrzymują pełen pakiet usług niezbędnych do prowadzenia własnego biznesu. Pakiet składa się z porad prawnych, obsługi księgowej, usług doradczych, infrastruktury do pracy, subkonta firmowego, szkoleń oraz dostępu do finansowo-kadrowego systemu online.

W ramach porad prawnych każdy może otrzymać wsparcie m.in. w ramach weryfikacji umów, przygotowywania umów, pomocy w wypełnianiu dokumentacji przetargowej, tworzeniu regulaminów oraz rozwiązania różnorodnych wątpliwości prawnych.

Obsługa księgowa polega na świadczeniu porad księgowych, przygotowaniu oraz wysłaniu deklaracji do urzędów, a także odprowadzeniu składek na zaliczki.

Każdy startup może korzystać z przestrzeni biurowej inkubatora. Infrastruktura składa się z sal konferencyjnych oraz otwartej przestrzeni do pracy. Open space sprzyja powstawaniu nowych kontaktów biznesowych oraz budowaniu relacji wewnątrz struktury inkubatora.

Beneficjenci mogą korzystać z organizowanych przez Fundację szkoleń. Szkolenia dotyczą obsługi systemu finansowego, wdrażania w świadome prowadzenie startupu, umiejętności miękkich, marketingu oraz rozwoju firmy.

Pierwsze kroki w biznesie

Wiele osób traktuje inkubator przedsiębiorczości jako organizację pomagającą w przetestowaniu pomysłu oraz modelu biznesowego. Inkubator przedsiębiorczości jest odpowiednim miejscem dla osób, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu firmy i chciałyby postawić swoje pierwsze kroki w biznesie.

Każdy może zweryfikować, czy pomysł biznesowy ma szanse utrzymać się na rynku oraz ocenić wielkość popytu na świadczone usługi. Dzięki tej możliwości startupy mogą sprawdzić, czy planowana działalność gospodarcza utrzyma się w realiach biznesowych. Podczas współpracy z Fundacją każdy startup pracuje pod swoją indywidualną nazwą, która pojawia się na wystawianych dokumentach. Beneficjenci gromadzą bazę klientów, kreują swój wizerunek oraz budują własną markę.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa o współpracę z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” podpisywana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia w dowolnym momencie. W razie niepowodzenia, wystarczy miesięczny okres wypowiedzenia umowy, a przedsięwzięcie zostaje zamknięte bez żadnych barier, kar umownych i konsekwencji.

W sytuacji, kiedy pomysł biznesowy okaże się sukcesem, można opuścić strukturę inkubatora i założyć działalność gospodarczą. Wówczas, działalność gospodarcza otwierana jest na preferencyjnych warunkach przysługujących nowych przedsiębiorcom. Dodatkową zaletą jest fakt, że startup otwierany jest w ciągu jednego dnia. Na podstawie podpisanej umowy o współpracy wyrabiane są dostępy do systemów i już tego samego dnia beneficjenci mogą zacząć wystawiać swoje pierwsze faktury oraz nawiązywać transakcje.

Nie tylko dla początkujących

Beneficjentami Fundacji nie są wyłącznie osoby, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej. Z naszych usług mogą skorzystać również osoby, które miały już zarejestrowaną własną firmę, ale z jakiegoś powodu została ona zamknięta. Jak już wcześniej zostało wspomniane, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” świadczy również usługi dla działających podmiotów. Usługi świadczone w tym zakresie składają się z obsługi księgowej, usługi tzw. wirtualnego biura, porad prawnych, doradztwa podatkowego oraz pomocy w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie.

Łatwo, szybko i mało ryzykownie

Działanie w ramach struktury inkubatora przedsiębiorczości daje możliwość prowadzenia firmy w sposób najłatwiejszy, najszybszy i najmniej ryzykowny. Wszystkie obowiązki okołobiznesowe przeniesione są na Fundację, a beneficjenci skupiają się na prowadzeniu biznesu i sprzedaży swoich usług bądź towarów. Startup jest alternatywą dla działalności gospodarczej i coraz więcej osób decyduje się na korzystanie z tej możliwości.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp" Paulina Lendzioszek