Innowacyjność i przedsiębiorczość – nowy kierunek firm z Mazowsza wspierany przez fundusze unijne

Innowacyjność i przedsiębiorczość – nowy kierunek firm z Mazowsza wspierany przez fundusze unijne Warszawa

W dniach 7-8 października 2015 roku na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń promujących innowacyjność i przedsiębiorczość w województwie mazowieckim – 6. Forum Rozwoju Mazowsza.

6. Forum Rozwoju Mazowsza zorganizowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych zachęcało do podjęcia dialogu między światem nauki, biznesem a samorządami. W Forum uczestniczyło prawie dwa tysiące przedstawicieli różnych środowisk, zainteresowanych środkami unijnymi na najbliższe lata. Tematem przewodnim wydarzenia były innowacje, badania i rozwój oraz przedsiębiorczość, zwłaszcza w kontekście funduszy unijnych na lata 2014–2020. Goście Forum otrzymali praktyczne wskazówki ułatwiające pozyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz programów krajowych. Tegoroczne Forum różniło się od poprzednich edycji swoją innowacyjną formułą, koncentrując się na kierunkach związanych z intensyfikacją środków unijnych nowego okresu programowania. Była to pionierska edycja wydarzenia, w której partnerzy naukowi i biznesowi odpowiadali za treści dyskusji na wszystkich trzech scenach przedsięwzięcia.

Zakończyliśmy szóstą edycję Forum Rozwoju Mazowsza. W tym roku zaproponowaliśmy zupełnie nową formułę: trzy sceny, ponad 100 ekspertów, 10 stref tematycznych i ogromna przestrzeń do dyskusji. Było to wyjątkowe wydarzenie również dlatego, że stanowiło podsumowanie unijnej perspektywy 2007-2013 oraz prezentowało wyzwania na najbliższe lata. Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, z czego ponad 2 mld zł to środki na innowacyjność, przedsiębiorczość i współpracę biznesu z sektorem naukowym

powiedział Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wymiana doświadczeń i integracja środowisk

Podczas ponad 40 debat i prezentacji, dziesięciu stref tematycznych, sześciu praktycznych warsztatów z pisania wniosków, przedstawiciele sektora prywatnego, naukowego, lokalnych władz i organizacji samorządowych mogli wymieniać doświadczenia i rozmawiać o możliwościach przyszłej współpracy. Pokazano przykłady zrealizowanych projektów dzięki funduszom z lat poprzednich m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. Jednym z nich było wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej do poprawy jakości życia mieszkańców Płocka, która wpisuje się w szerszą strategię smart city Płock.

Podobne artykuły:

W ramach stref przedsiębiorcy mogli porozmawiać m.in. z przedstawicielami Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach współpracy z ośrodkami naukowymi. Oba centra powstały dzięki dofinansowaniu z wcześniejszego okresu w latach 2007 – 2013. Była także okazja do porozmawiania z ekspertami z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, czyli jednego z niewielu ośrodków badawczych świata, w których wytwarzany jest grafen.

Szansa dla przedsiębiorców z regionu Mazowsza

W nowej unijnej perspektywie łącznie ponad 2 mld złotych przeznaczone zostanie na innowacyjność MSP, rozwój zaplecza badawczego jednostek naukowych i zwiększenie zaangażowania biznesu w prace badawczo-rozwojowe. Tylko na innowacje i wykorzystanie zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w MŚP przeznaczone zostanie ponad 430 mln zł z nowej puli unijnych środków. Wsparcie uzyskają projekty zakładające wprowadzanie innowacji produktowych, usługowych, procesowych, a nawet marketingowych. Część środków przekazana będzie w formie bezzwrotnych dotacji, natomiast część za pomocą instrumentów finansowych takich jak pożyczki. Ponad 600 mln zł przewidziane jest na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Z programu regionalnego możliwe będzie na przykład tworzenie lub rozwój działów R&D lub laboratoriów, czyli zakup aparatury lub technologii. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie prac badawczych aż do momentu pierwszej produkcji, uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, czy rozwój technologii.

Podobne artykuły:

Już w grudniu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przeprowadzi konkurs o bony na projekty badawczo – rozwojowe. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą otrzymać bezzwrotne wsparcie na rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi lub samodzielne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wartość konkursu to ponad 21 mln zł. Więcej informacji o możliwościach wsparcia z nowej puli funduszy unijnych na lata 2014-2020 dla Mazowsza można uzyskać pod adresem www.funduszedlamazowsza.eu.

nf.pl nf.pl