Innowacyjność znacząco wpływa na wyniki finansowe

Innowacyjność znacząco wpływa na wyniki finansowe barunpatro - sxc.hu

Aż 96 proc. menedżerów z firm, będących liderami w zarządzaniu łańcuchem dostaw, uważa innowacyjność za kwestię priorytetową dla rozwoju swoich organizacji.

Jak wskazuje raport przygotowany przez firmę doradczą Deloitte „Supply chain leadership. Distinctive approaches to innovation, collaboration, and talent alignment” innowacje to nie zawsze wynalazki i nowe produkty. Często są nimi modele biznesowe czy unikalne rozwiązania w zakresie obsługi klienta, mające szczególne znaczenie dla firm, których działalność oparta jest na współpracy z wieloma dostawcami i podwykonawcami. Firmy, które wdrażają innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, zyskują przewagę konkurencyjną i osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe.

Firma Deloitte przeprowadziła badanie wśród 421 osób, zajmujących kierownicze stanowiska, w przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową i produkcyjną, w ponad dziesięciu krajach świata. Wszystkie badane firmy cechowała współpraca z siecią dostawców i podwykonawców. Dodatkowo, wśród ankietowanych, 82 proc. firm korzystało z zewnętrznych usług w zakresie dostaw i logistyki, 78 proc. w zakresie produkcji, a 77 proc. outsourcowało usługę magazynowania. Zgodnie z metodologią badania, za liderów w zarządzaniu łańcuchem, autorzy uznali te firmy, które osiągnęły wyniki powyżej średniej pod względem dwóch wskaźników: rotacji zapasów i udziału dostaw, które były dostarczane w całości i na czas. Tylko 12 proc. z badanych firm zakwalifikowało się do grupy liderów.

Czym wyróżniali się liderzy? Przede wszystkim podejściem do innowacyjności. Aż 96 proc. badanych przedstawicieli firm, będących liderami w zarządzaniu łańcuchem dostaw, uznaje, że innowacje mają ogromne znaczenie dla rozwoju ich firmy. Dla porównania w grupie przedsiębiorstw, które gorzej radzą sobie z tym zagadnieniem, jedynie 65 proc. wybrało taką odpowiedź. „Innowacje to nie tylko nowe produkty i wynalazki. To także nowatorskie i kreatywne podejście do prowadzenia biznesu czy obsługi klienta. Innowacją może być również produkt, usługa czy model biznesowy niestosowany wcześniej na danym rynku czy w danej branży. Kwestie te mają niebagatelne znaczenie w przypadku firm współpracujących z wieloma dostawcami, a tym samym ponoszących ogromne ryzyko biznesowe. Innowacje mające na celu doskonalenie procesów, sieci dostawców, usług czy kanałów dystrybucji to istotne źródło przewag konkurencyjnych jak również podstawa lepszych i trwalszych efektów finansowych” – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, Partner, Lider działu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej, Deloitte.

Dowody na fiansową skuteczność innowacji

O tym, że innowacyjność pozytywnie wpływa na wyniki finansowe, świadczy fakt, że aż 79 proc. firm z grupy liderów w zarządzaniu łańcuchem dostaw może pochwalić się wzrostem przychodów zdecydowanie przekraczającym średni poziom w swojej branży. Z kolei jedynie 8 proc. firm, gorzej radzących sobie z tym zagadnieniem, publikuje dane finansowe na podobnie wysokim poziomie. Co więcej, aż 69 proc. liderów w zarządzaniu łańcuchem dostaw, osiąga marże EBIT na poziomie zdecydowanie wyższym od średniej w sektorze, w którym działają.

Liderzy znacznie wcześniej niż ich konkurenci wdrażają najnowocześniejsze technologie, które mogą znacznie skrócić i uprościć łańcuch dostaw. Aż 48 proc. liderów w tym obszarze przyznaje, że w znacznym stopniu korzysta np. z druku 3D (w porównaniu do 13 proc. pozostałych spółek). Ponadto, aż 75 proc. liderów korzysta z programów optymalizujących (w porównaniu z 34 proc. innych spółek). Co więcej, ponad dwukrotnie większe jest prawdopodobieństwo korzystania przez liderów z programów służących do wizualizacji (67 proc.), technologii mobilnych (75 proc.) czy techniki RFID (65 proc.) niż w przypadku pozostałych firm.  

- Znamiennym jest, że spośród firm, które w 1999 roku znalazły się w rankingu Fortune 500, dziesięć lat później, niemal 40 proc. z nich straciło szansę na ponowne zakwalifikowanie się to tego prestiżowego zestawienia. To pokazuje, jak duże znaczenie ma innowacyjne i perspektywiczne myślenie. Nie bez znaczenia jest również bezpośrednie zaangażowanie kadry zarządczej w poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie - mówi Magdalena Burnat-Mikosz.  

Badanie Deloitte wykazało, że lepsze wyniki w zarządzaniu łańcuchem dostaw osiągają firmy, w których ten obszar kontrolowany jest bezpośrednio przez osobę ze ścisłego kierownictwa. Tak było w przypadku aż 56 proc. liderów. Najlepsze firmy zdają sobie także sprawę z potrzeby zatrudnienia osób posiadających wyższe kwalifikacje oraz większe doświadczenie niż do tej pory (m.in. w zakresie globalnego zarządzania ryzykiem oraz współpracy z dostawcami). Liderzy w zarządzaniu łańcuchem dostaw częściej podejmują aktywnie inicjatywy związane z zatrudnianiem profesjonalistów posiadających doświadczenie w analizie danych (88 proc.), w pracy w różnych obszarach działalności firmy (88 proc.) czy też globalne doświadczenie (83 proc.).

O badaniu

Firma Deloitte przeprowadziła globalne badanie wśród 421 osób zarządzających firmami z branży produkcyjnej i detalicznej o rocznych przychodach w wysokości co najmniej 100 mln dolarów, aby poznać stosowane przez te organizacje strategie i praktyki z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw. Badanie przeprowadzono przez Internet w listopadzie 2013 r. Badane spółki prowadzą działalność w wielu różnych branżach, obejmujących głównie produkcję (19 proc.), produkty konsumenckie (15 proc.), nowe technologie (15 proc.), produkty przemysłowe (14 proc.) oraz branżę detaliczną (13 proc.). 30 proc. ankietowanych spółek ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych/Kanadzie, 29 proc. w Europie, 29 proc. w Azji, a 12 proc. w Brazylii/Meksyku.

Deloitte Polska Magdalena Burnat-Mikosz