Instytut Pracy i Spraw Socjalnych inauguruje XV Jubileuszową edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych inauguruje XV Jubileuszową edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi www.fotolia.pl

Od 15 lat Konkursowi przyświecają cele propagowania wiedzy w dziedzinie ZZL, identyfikacji skutecznych rozwiązań i upowszechniania tzw. dobrych praktyk oraz tworzenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

Inicjatywa ta jest wyrazem uznania strategicznej roli kapitału ludzkiego w organizacji i docenienia szczególnych wysiłków kadry zarządzającej w tej dziedzinie. Wysoki poziom wykorzystywanych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, dostosowanych do uwarunkowań funkcjonowania konkretnej firmy, stwarza bardzo dobre podstawy dla osiągania sukcesów. 

Od lat Konkursowi patronują przedstawiciele władz i najważniejszych instytucji w Polsce. XV Jubileuszowa edycja Konkursu uzyskała honorowy patronat Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wsparcie Narodowego Banku Polskiego w ramach jego programu edukacji ekonomicznej. 

IPiSS do uczestnictwa w Konkursie zaprasza duże, średnie i małe firmy.

Dwie odrębne kategorie konkursowe umożliwiają prezentację swych dokonań firmom różnej wielkości.

Docenione będą nie tylko wybitne kompleksowe rozwiązania, ale także osiągnięcia w wybranych obszarach zzl.

 

Na uczestników Konkursu Lider ZZL czekają:

 • Złota Statuetka i tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dla dużych firm),

 • Złoty Wawrzyn dla trzykrotnego zdobywcy tytułu Lider ZZL (dla dużych firm),

 • Szafirowa Statuetka i tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dla małych i średnich firm),

 • Szafirowy Wawrzyn dla trzykrotnego zdobywcy tytułu Lider ZZL (dla małych i średnich firm),

 • Bursztynowe Statuetki za osiągnięcia w poszczególnych obszarach zzl,

 • Kryształowe Statuetki dla trzykrotnych zdobywców jednej z Bursztynowych Statuetek,

 • Wyróżnienia za opracowanie nowatorskich narzędzi w dziedzinie zzl.

Wszystkie firmy zakwalifikowane do drugiego etapu zostaną uhonorowane Certyfikatem „Profesjonalne ZZL”

 Korzyści z uczestnictwa w Konkursie:

 • okazja do podsumowania całokształtu zzl w firmie,

 • potwierdzenie profesjonalizmu w zakresie zzl,

 • wizyta audytora – możliwość konfrontacji działań firmy z doświadczeniami ekspertów,

 • syntetyczna informacja zwrotna:

  • syntetyczny raport podsumowujący audyt,

  • wizualizacja pozycji firmy na tle grona laureatów oraz wszystkich uczestników bieżącej edycji w następujących blokach tematycznych: organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, strategia i procedury, zatrudnianie i zwalnianie, ocena pracy, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, efekty,

 • porównanie swoich doświadczeń z doświadczeniami innych uczestników,

 • popularyzacja osiągnięć firmy na łamach dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród będzie miało miejsce podczas uroczystej Gali z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji związanych z promowaniem wiedzy o zzl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://konkurslzzl.ipiss.com.pl/