Integralna osobowość menedżera

Integralna osobowość menedżera http://www.sxc.hu/profile/intuitives

Świadomość własnej wartości prowadzi do postawy asertywnej, która opiera się na samoakceptacji. Jednak nie każdy menedżer jest taki. Okazuje się, że to człowiek niezwykle skomplikowany...

Menedżer - lider powinien odznaczać się integralną osobowością, być wyrazisty dla otoczenia w aspekcie umysłowym, emocjonalnym i operacyjnym. Badania wskazują, że menedżerowie o silnej, integralnej osobowości są bardziej odporni na stres od osób niezintegrowanych osobowościowo (niepewnych siebie).

Ryzyka w organizacji nie da się do końca przewidzieć i zdefiniować, nawet przy pomocy najbardziej wyszukanych systemów informatycznych. Presja realiów rynkowych powoduje, że działaniu współczesnych menedżerów towarzyszy stan permanentnego podwyższonego poziomu stresu. Badania wskazują, że menedżerowie o silnej, integralnej osobowości są bardziej odporni na stres od osób niezintegrowanych osobowościowo (niepewnych siebie).

Menedżerowie pewni siebie postrzegani są jako osoby integralne - spójne w myśleniu, słowach, czynach i emocjach. Są czytelni dla innych, ich zachowania są przewidywalne i zrównoważone.

To oni potrafią zaakceptować oczywisty fakt zależności od innych osób, uruchomić potencjał ludzi, którym przewodzą. Sami budują swój autorytet na stałym wglądzie w swoją osobowość, szacunek dla innych i ustawiczne uczenie się, również na swoich błędach.

Integralni menedżerowie "przeżywają" problemy razem z ludźmi, którymi kierują, a nie "wyżywają się" na nich z powodu nierozwiązanych problemów z samym sobą.
Sprawą wielkiej wagi dla każdej osoby na stanowisku kierowniczym jest stworzenie dla siebie przestrzeni wewnętrznej ciszy, harmonii i wglądu w siebie, aby móc tworzyć i realizować nowatorskie pomysły i strategie.
W wykładzie przedstawię kilka tematów, które pomogą Państwu w pracy nad integralną osobowością lub ją potwierdzą.

Adekwatna pewność siebie


Często słyszymy, czy mówimy o kimś, a nawet zazdrościmy, że jest pewny siebie. Dla wielu osób, to określenie kojarzy się z przebojowością, aktywnością, karierą a nawet agresywnością, czy "przepychaniem się łokciami" i zapewnianiem sobie "pleców". Ten sposób postrzegania pewności siebie, psychologowie nazywają nieadekwatnym, fałszywym. Prawdziwa pewność siebie cechuje ludzi, którzy znają siebie, akceptują swoje zalety, ale i wady. Wyznaczają sobie cele, które są w stanie osiągnąć dzięki swoim mocnym stronom. Nie budują karier i swojego życia na słabych fundamentach. Ważni są dla nich inni ludzie - wymieniają się z nimi wsparciem.

Wgląd w siebie (samoświadomość) można zwiększyć poprzez poznanie mocnych i słabych stron własnego charakteru, zdolności, umiejętności, wiedzy. Jeżeli nie możemy czegoś zmienić lub zneutralizować, to jedynym sensownym wyjściem jest to coś zaakceptować, w myśl zasady: "jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma", a nie walczyć z wiatrakami.

Samoświadomość w sposób naturalny prowadzi do samoakceptacji, czyli szacunku dla samego siebie lub przynajmniej, nielekceważenią własnej osoby (postawa asertywna). Na ogół, wysoka samoakceptacja wiąże się z prawdziwą pewnością siebie i dużą zdolnością przystosowawczą do różnych ludzi, zespołów i grup. Tylko człowiek pewny siebie może autentycznie być z ludźmi i akceptować ich odrębność, nie oczekując z ich strony tylko dobra lub tylko zła. Może koncentrować się na treści kontaktów z nimi, a nie tylko na własnym "ego", urazach i fantazjach na swój temat.

Człowiek akceptujący siebie prezentuje następujące zachowania:

  • Wyznaje pewne wartości i zasady i gotów jest ich bronić nawet wbrew odmiennej opinii grupy. Czuje się jednak na tyle pewnie, że potrafi zmienić zdanie pod wpływem nowych doświadczeń.
  • Postępuje według własnego rozeznania, a nie pod dyktando i scenariusze napisane dla niego przez inne osoby.
  • Najwięcej energii wkłada w rozwiązywanie problemów "tu i teraz".
  • Wierzy, że potrafi dać sobie radę nawet w bardzo trudnych sytuacjach (ufa sobie).
  • Czuje się równy innym jako człowiek, ani lepszy ani gorszy, niezależnie od różnic w pochodzeniu społecznym, pozycji materialnej, wykształceniu, czy wyglądzie.
  • Przyjmuje za naturalne, że dla innych jest interesujący i wartościowy, a przynajmniej dla tych, których towarzystwo sobie wybiera.
  • Potrafi przyjąć pochwały bez pozorów fałszywej skromności i poczucia winy.
  • Opiera się próbom zdominowania go.
  • Jest otwarty wobec życia i ludzi, nie ukrywa emocji i pragnień, cieszy się pracą, zabawą, twórczym wyrażaniem siebie, ludzkim towarzystwem i próżnowaniem.
  • Jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi, na panujące zwyczaje, a zwłaszcza wie, że nie może być szczęśliwy kosztem innych.W ich przypadku działa samosprawdzająca się przepowiednia pozytywna. Otwierają się na innych ludzi, lubią ich i przez to wraca do nich to samo, a to stale potwierdza pozytywne nastawienie do innych i ciągle trwającą otwartość.

Optymiści:


  • Przyjmują życie, takim, jakim jest.
  • Rzadko są zdziwieni faktem występowania trudności.
  • Są gotowi iść na kompromis.
  • Wierzą, że sami decydują o własnej przyszłości.
  • Potrafią "zacząć wszystko od początku".
  • Nie dopuszczają do siebie "czarnych myśli".
  • Potrafią być wdzięczni innym za coś.
  • Są twórczy i aktywni.
  • Wnoszą przyjaźń i miłość w otaczający świat.Inaczej funkcjonują osoby o niskiej samoświadomości i samoakceptacji, a w związku z tym i niskiej pewności siebie. W ich przypadku działa samosprawdzająca się przepowiednia negatywna. Są smutni, znerwicowani, wpatrzeni w swoje "ego", brak im otwartości i zaufania do ludzi. Prezentując się w ten sposób, są przez innych odrzucani, co potwierdza ich postawę, że inni ludzie są źli, należy więc ich unikać, nie ufać im - koło się zamyka.


Poczucie własnej wartości, to również wynik oceny siebie w porównaniu z innymi ludźmi.

Dokonując tych porównań

  • Uważaj kogo wybierasz jako swojego modela (najgorsze, to połączenie kilku ideałów w jedno).
  • Zainteresuj się tym, ile pracy i czasu, a może i pieniędzy, kosztuje bycie kimś znaczącym, a nie tylko tym, co ta osoba ma i znaczy ( może nie warto? ),
  • Miej świadomość ukrytych kosztów sukcesów, które odnoszą inne osoby (co robią wieczorem i w weekendy, jak wygląda ich życie prywatne, czy są szczęśliwe?).
  • Być może masz skłonność uważać pewne wartości za absoluty, zamiast coś względnego.
  • Uświadom sobie, w jakim stopniu w swoim życiu, realizujesz scenariusze napisane przez innych ludzi.

Typologia temperamentów


Nie ma dwojga takich samych ludzi. Przychodzimy na świat z wrodzonymi cechami temperamentu. To temperament decyduje o naszym prawdziwym "JA". Grecki lekarz Hipokrates już 2400 lat temu podzielił ludzi na 4 typy temperamentalne:Nikt z nas nie reprezentuje w całości jednego z wymienionych typów, ale raczej ich kombinacje.
Określenie rodzaju temperamentu może pomóc w zrozumieniu siebie i innych ludzi.

Najbardziej naturalne są połączenia typów osobowości: sangwinik - choleryk oraz flegmatyk-melancholik.

Połączenia uzupełniające, to: sangwinik - flegmatyk oraz choleryk - melancholik.

Przeciwieństwa, to: sangwinik - melancholik i flegmatyk - choleryk.

Kiedy w jednej osobie zderzą się przeciwieństwa temperamentalne, prowadzi to do powstania konfliktów wewnętrznych i związanych z nimi problemów emocjonalnych. Człowiek taki ma dwie twarze - jedna z nich, to wyuczona maska. Maskowania uczymy się już w dzieciństwie, kiedy nie mogąc sprostać oczekiwaniom, ani nie mając wpływu na zmianę trudnych sytuacji, stosujemy zachowania, które pomagają przetrwać.

Na przykład towarzyski sangwinik, chcąc zasłużyć na pochwałę wymagających rodziców, nauczycieli (a w życiu dojrzałym - przełożonych lub partnera) nałoży maskę poważnego, odpowiedzialnego melancholika lub odwrotnie: melancholik za wszelką cenę będzie udawał sangwinika.

Te przeciwstawne postawy przejawiają się także w przeciwstawnych emocjonalnych skłonnościach i dochodzą do głosu np. w konflikcie wewnętrznym pracować, czy nie pracować? Spokojny flegmatyk woli odpoczywać, a energiczny choleryk czuje się winny, nie pracując. Problem ten zwykle rozwiązuje się sam - poprzez podział życia na dwie części -harówka w pracy, odpoczynek w domu. A co ma zrobić prowadzący firmę w domu, albo chwilowo bezrobotny?

Tak, czy owak, osoby niezintegrowane temperamentalnie postrzegane są jako zafałszowane, nieczytelne. Trudno z nimi współpracować, a jeszcze trudniej ich szanować.

TypMocne stronySłabe strony
Flegmatyk- kompetentny i solidny
- spokojny i zgodny
- ma zdolności administracyjne
- pośrednik w rozwiązywaniu problemów
- unika konfliktów
- dobrze znosi naciski
- znajduje proste wyjście 
- problemy w szybkim podejmowaniu decyzji, unikanie ryzyka
- trudności w określaniu celów
- zwlekanie, odkładanie spraw na później
- unikanie ponoszenia odpowiedzialności (np. nie chce awansować)
Melancholik- podporządkowuje się regulaminom
- perfekcjonista o wysokich wymaganiach
- docenia wagę szczegółów
- wytrwały i dokładny
- uporządkowany i zorganizowany
- schludny i czysty
- oszczędny
- łatwo dostrzega problem
- znajduje twórcze rozwiązania
- musi dokończyć, co zaczął
- lubi wykresy, schematy, wykazy, liczby
- bardzo wrażliwy, łatwo go urazić
- nieufny w stosunku do ludzi i sytuacji
- skłonny popadać w apatię i depresję
- wymagający wobec siebie i innych perfekcjonista
- często przekłada ważne sprawy na późniejsze terminy
Choleryk- ukierunkowany na cel
- ogarnia całokształt
- dobry organizator
- dostrzega praktyczne rozwiązania
- szybki w działaniu
- rozdziela pracę
- kładzie nacisk na wydajność
- realizuje cele
- dodaje innym bodźca
- opozycja pobudza go do działania
- ma kłopoty z uznaniem racji innych ludzi
- nie lubi przekazywać innym kontroli, nie podporządkowuje się
- wydaje spontaniczne sądy, oceny, często raniąc innych
- nie jest skłonny udzielać emocjonalnego wsparcia innym ludziom
Sangwinik- inicjuje nowe formy aktywności
- sprawia bardzo dobre wrażenie
- twórczy i barwny
- tryska energią i entuzjazmem
- rozpoczyna w efektowny sposób
- pobudza innych do współpracy
- oczarowuje współpracowników 
- problemy z dokończeniem zadań, zwłaszcza precyzyjnych i do wykonania w określonym terminie
- nie umie odmawiać, w związku z tym często przyjmuje nadmiar obowiązków
- często wypowiedź wyprzedza głębsze przemyślenia problemu
- zapomina o różnych sprawach, jest niepunktualny
- łatwo ulega emocjom


Podobne artykuły:


ASYLON Ośrodek Psychoedukacyjny