Interim management – innowacja w zarządzaniu biznesem

Interim management – innowacja w zarządzaniu biznesem Sergey Nivens - Fotolia

Złożoność niektórych procesów biznesowych wymaga specjalistycznej wiedzy eksperckiej. Firmy, które nie dysponują kompetencjami pozwalającymi na realizację takich „zadań specjalnych”, mogą skorzystać ze wsparcia zatrudnionego czasowo interim managera.

Interim management to popularna na świecie, nowoczesna i efektywna forma zarządzania. Czasowe zatrudnienie wysokiej klasy, doświadczonego eksperta do realizacji złożonych projektów biznesowych od niedawna cieszy się zainteresowaniem również na polskim rynku. Ze względu na stosunkowo krótką historię istnienia w naszym kraju, pojęcie to często mylone jest z klasycznymi usługami doradztwa biznesowego. Warto zatem na początku przywołać cechy, stanowiące o istocie tego unikalnego narzędzia interwencji biznesowej.

Zarządzanie tymczasowe – sprawnie, szybko, skutecznie

Fundamentalnym celem interim managementu jest usprawnienie procesów biznesowych i osiągnięcie konkretnych rezultatów. Firma nawiązuje współpracę z ekspertem, aby w ściśle określonym czasie wdrożył istotne zmiany, rozwiązał palący problem, pomógł wyjść z poważnego kryzysu bądź rozwinął strategię, przyczyniając się do usprawnienia i poprawy kondycji biznesu.

Początek współpracy przedsiębiorstwa z interim managerem może przywoływać skojarzenia z konsultingiem. Punktem wyjścia jest bowiem analiza sytuacji firmy, diagnoza problemów i rekomendacja możliwych rozwiązań. Na tym jednak kończy się rola doradcy, natomiast interim managera dopiero wtedy się zaczyna.

Nie tylko proponuje on rozwiązania, lecz także bierze pełną odpowiedzialność za ich wdrożenie – pracuje wewnątrz organizacji, partycypując zarówno w ryzyku, jak i zysku. Nadzoruje implementację rekomendowanego planu działania, monitoruje efekty, w razie potrzeby koryguje i weryfikuje początkowe założenia. Jest rozliczany z rezultatów swojej pracy, dlatego oferuje przedsiębiorstwu swoje pełne zaangażowanie, a przede wszystkim daje gwarancję, że cel zostanie osiągnięty.

Oprócz wysokich kwalifikacji, dogłębnej znajomości branży i pozytywnych referencji, interim manager musi posiadać pewne predyspozycje osobowościowe. Trzeba lubić ponadprzeciętnie trudne wyzwania, pracę pod presją czasu, w dynamicznym i podlegającym ciągłym zmianom środowisku, szybko adaptować się do nowych warunków, być pewnym siebie i swoich umiejętności.

Cykl życia” Interim Managera w przedsiębiorstwie można podzielić na następujące etapy (Institute of Interim Management, Guide to interim management, kwiecień 2014):

 • Wejście: Spotkanie, które odbywa się przeważnie na szczeblu właścicielskim. Pominięcie zaangażowania działu HR znacząco skraca czas rekrutacji eksperta. Etap ten zakłada prezentację dotychczasowych osiągnięć interim managera, określenie celu, wstępne wskazanie działań do jego osiągnięcia oraz możliwości jego realizacji przy wykorzystaniu dostępnych zasobów obu stron partnerstwa.
 • Diagnoza: Dogłębna analiza i rozpoznanie sytuacji firmy. Zdolności adaptacyjne i kompetencje analityczne interim managera pozwalają mu na przeprowadzenie rzetelnej diagnozy w ciągu kilku dni.
 • Propozycja: Szczegółowe przedstawienie najefektywniejszych sposobów rozwiązania napotkanych problemów, planu projektu czy interwencji.
 • Wdrożenie: Nadzór interim managera nad implementacją zaproponowanego rozwiązania (uwzględniający autonomię działania), bieżący monitoring i raportowanie.
 • Zakończenie: Finał współpracy następuje w momencie, kiedy cel został osiągnięty, współpraca poddana ewaluacji, a klient jest usatysfakcjonowany. Kluczowy dla tego etapu jest transfer wiedzy i praktyk, niezbędnych do kontynuacji wdrożonych działań, na pracowników firmy. 

Niecodzienne sytuacje wymagają niecodziennych rozwiązań

Zgodnie z raportem Executives Online „The European Interim. Europe Survey Report 2014”, europejskie firmy przeważnie decydują się na wykorzystanie wiedzy eksperckiej interim managera do:

 • zarządzania zmianą (32 proc.),
 • zarządzania w czasie kryzysu (15 proc.),
 • uzupełnienia potrzebnych kompetencji w obliczu ich braku w aktualnym zespole (13 proc.),
 • realizacji wdrożenia dużego projektu (15 proc.).

Ostatni punkt nikogo chyba nie dziwi. Niektóre procesy realizuje się w firmie tylko raz lub kilka razy w ciągu jej istnienia, dlatego menedżerowie i pozostali pracownicy mogą nie mieć (i nikt od nich tego nie wymaga) doświadczenia w  powoływaniu do życia nowych działów, wdrażania rozwiązań klasy ERP czy tworzenia analizy SWOT całego przedsiębiorstwa na potrzeby ekspansji na nowe rynki. Jak pokazuje zeszłoroczne badanie HAYS „Interim Management na polskim rynku. Perspektywa eksperta”, polskie firmy często decydują się na skorzystanie z usług interim managera do wsparcia projektów realizowanych w obszarach, takich jak sprzedaż, marketing, produkcja czy finanse. To zrozumiałe, że nie każdą firmę stać na zatrudnienie np. dyrektora finansowego na pełen etat, a mniejsze organizacje biznesowe rzadko dysponują doświadczeniem, kompetencjami i wiedzą ekspercką w obszarze takich „niecodziennych” procesów, jak np. konsolidacja sprawozdań, projekty due diligence czy przygotowanie do IPO. W takich przypadkach interim management może okazać się najbardziej efektywnym rozwiązaniem.

Podobne artykuły:

Zaufanie – słowo klucz

Na świecie interim management funkcjonuje od kilkudziesięciu lat i prężnie się rozwija. Polskie przedsiębiorstwa wciąż jednak nieufnie podchodzą do rozwiązania, które opiera się na tak ścisłej współpracy z zewnętrznym specjalistą. Pamiętajmy jednak, że interim manager kieruje się w swojej pracy kodeksem etycznym i obowiązują go klauzule zaufania zapisane w umowie. Transparentność i wysoka kultura pracy to fundament jego reputacji, dlatego właściciel firmy nie powinien obawiać się udzielania dostępu do wrażliwych informacji zewnętrznemu ekspertowi, podobnie jak nie obawia się przekazywać ich prawnikowi, a  w prywatnym życiu – lekarzowi.

Wysoka jakość, gwarancja rezultatów

Niewątpliwie unikatową korzyścią wynikającą z zaangażowania interim managera jest gwarancja efektywności i wysokiej jakości działań. Doświadczenie i wiedza pozwala mu nie tylko osiągać zamierzone cele, lecz także przewidywać rezultaty swojej pacy.

Usługa interim managera wydaje się na pierwszy rzut oka kosztowna – wynagrodzenie w niektórych wypadkach osiąga 150 proc. pensji etatowego pracownik. W rzeczywistości jednak przynosi oszczędności:

 • klient nie ponosi innych kosztów zatrudnienia – podatków i świadczeń
 • płaci za realny czas pracy, z wyłączeniem urlopu czy zwolnień lekarskich.
 • wysokość wynagrodzenia bywa uzależniona od zysku odciągniętego ze współpracy.
 • przedsiębiorca nie traci czasu na szkolenie nowego członka kadry i wdrażanie go w życie firmy.

W tym świetle kalkulacja kosztów wypada często na korzyść zatrudnienia interim managera.

Dodatkowym atutem jest niezależność interim managera. Zaangażowanie zewnętrznego eksperta w sprawy firmy poząwala uzyskać obiektywny i świeży punkt widzenia, zobaczyć problem od innej strony, dostrzec mocne strony tam, gdzie pozornie nie dzieje się nic spektakularnego. Z tego względu zatrudnienie takiej osoby nawet w stabilnej sytuacji, kiedy potencjalnie nie ma nic do naprawienia, może przynieść bardzo korzystne rezultaty i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności biznesu. Osoba z zewnątrz stoi ponadto na neutralnym stanowisku wobec polityki firmy, układów sił i relacji, dlatego łatwiej jest jej podjąć niepopularne decyzje, jeśli wymaga tego dobro całego przedsiębiorstwa.

Podobne artykuły:

Bez wątpienia wartością dodaną interim managementu jest też transfer wiedzy – możliwość czerpania z doświadczenia i wiedzy eksperta. Zdarza się, że interim manager zostaje wynajęty do wsparcia etatowego managera i przygotowanie go do realizacji analogicznych procesów samodzielnie w późniejszym czasie. 

Współpraca, w której każdy wygrywa

Motywacją interim managera w jego pracy jest powodzenie realizacji założonego celu, ponieważ sukces klienta stanowi potwierdzenie kompetencji i podstawę referencji, które budują życiorys zawodowy i pomagają zdobywać kolejne zlecenia. Według mnie jest to bardzo satysfakcjonujący model współpracy, bo oparty na zasadzie win-win. Firma zyskuje nową perspektywę rozwoju, optymalizuje koszty, wzmacnia swoją pozycje na rynku. Interim manager – kolejne ekscytujące zawodowo doświadczenie.

Myślę, że polskie firmy wkrótce zaczną dostrzegać korzyści płynące z wdrażania zarządzania tymczasowego, szczególnie w obliczu rosnącej popularności pracy projektowej czy trendu mobilności. Dostrzegalne są już pierwsze symptomy. Jak podaje jedna z agencji doradztwa personalnego, zainteresowanie zatrudnieniem interim managera wzrosło o 200 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem.

Mateusz Skonieczny