INTRASPEKCJA - ogólnopolskie badanie intranetów

INTRASPEKCJA - ogólnopolskie badanie intranetów stock.xchng

Od 20 listopada można zgłaszać się do pierwszej edycji ogólnopolskiego badania intranetów „Intraspekcja”. Inicjatywa daje możliwość firmom sprawdzenie skuteczności i funkcjonalności wykorzystywanych przez nie rozwiązań komunikacji wewnętrznej.

Intraspekcja jest kompleksowym, niezależnym i profesjonalnym badaniem intranetów polskich firm i organizacji. Jego celem jest analiza tego sektora rynku oraz pokazanie z jakimi problemami najczęściej spotykają się firmy korzystające z tego typu rozwiązań, a także wskazanie dobrych praktyk rynkowych.

Inicjatywa ma charakter kompleksowego badania aspektów technicznych oraz organizacyjnych. Połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej ekspertów z branży IT oraz specjalistów od użyteczności jest gwarancją zarówno bezpieczeństwa, jak i obiektywizmu badań.

Owocem badania będzie obszerny raport będący zbiorem najciekawszych obserwacji i statystyk zebranych w badaniu. Znajdą się w nim się ogólne dane związane z polskimi intranetami - nie tylko uwagi dotyczące najczęstszych błędów wraz z sugestiami ich poprawy, ale także dobre praktyki i przykłady, które traktować można w kategoriach obowiązujących trendów.

Podobne artykuły:

Dodatkowo każda z firm biorących udział w badaniu otrzyma indywidualny, poufny raport dotyczący posiadanego przez nią intranetu, w którym znajdą się rekomendacje zmian i usprawnień poprawiających jego funkcjonalność.

Do Intraspekcji można zgłosić się za pomocą strony internetowej: www.intraspekcja.pl. Tam też znajdują się szczegółowe informacje związane z akcją.

Szansa na sprawdzenie użyteczności

Rozmowa z Hunertem Turajem, projektantem interakcji 

Studio EDISONDA jest jednym z organizatorów INTRASPEKCJI. Skąd wzięliście pomysł na tego typu inicjatywę?

Hubert Turaj: Intraspekcja jest odpowiedzią na potrzebę zbadania i poznania „polskiego" intranetu. Badania takie funkcjonują w innych krajach. W Polsce z tego typu systemów korzystają pracownicy setek firm i instytucji. Intranet jest dla nich nie tylko skutecznym narzędziem do komunikacji i zarządzania, ale także źródłem wiedzy nie tylko na temat firmy, ale też świata zewnętrznego. Warto więc poznać z jednej strony funkcje tych systemów i sposób ich wykorzystania, z drugiej zbadać potrzeby użytkowników. Przede wszystkim zależy nam na pokazaniu obrazu, który pozwoli na wysunięcie ogólnych wniosków i zaprezentowanie trendów i dobrych praktyk.

Czy mógłby Pan powiedzieć nieco na temat metodologii? Jak będzie wyglądało to badanie?

Intraspekcja składa się z trzech obszarów: audytu technologicznego, audytu użyteczności oraz badania kwestionariuszowego z użytkownikami oraz redaktorami każdego ze zgłoszonych systemów. Dane zebrane w ten sposób  zostaną następnie przeanalizowane przez ekspertów z dziedziny użyteczności - projektantów funkcjonalnych oraz badaczy usability, a także twórców intranetów i specjalistów od wdrożeń. Dzięki takiemu podziałowi będziemy w stanie zbadać to zagadnienie w sposób kompleksowy, a co za tym idzie lepiej poznać potrzeby i oczekiwania firm, które każdego dnia korzystają z tego typu rozwiązań.

Do kogo zatem skierowana jest Intraspekcja?

Nawet niewielkie organizacje mogą mieć potrzebę systemu intranetowego, dlatego też nie chcemy stawiać żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o wielkość i charakter organizacji zainteresowanych badaniem. Zapraszamy do badania zarówno duże firmy, korporacje, jak i średnie przedsiębiorstwa, ale takzę urzędy czy inne instytucje publiczne. Jedynym warunkiem jest oczywiście posiadanie wewnętrznego systemu jakim jest intranet. Aby się zgłosić wystarczy uzupełnić krotki formularz na stronie www.intraspekcja.pl.

Dlaczego Warto wziąć udział w Intraspekcji?

Intraspekcja to przede wszystkim szansa na sprawdzenie użyteczności  wykorzystywanego przez firmę intranetu, uzyskania informacji zwrotnej od ekspertów i własnych pracowników. Co warto zaznaczyć, każdy z badanych otrzyma indywidualny raport, będący podsumowaniem audytu.  Z pewnością znajdą się w nim sugestie i rekomendacje dotyczące ewentualnych usprawnień. To co istotne i co za każdym razem podkreślamy - Intraspekcja jest w pełni bezpieczna - żadne informacje zgromadzone w trakcie badania nie zostaną upublicznione, a ich analiza odbędzie się z poszanowaniem prywatności i poufności zgromadzonych w intranecie danych. Dodatkowo, wydaje mi się, że ogólny, statystyczny raport może być równie ciekawy co indywidualne audyty, gdyż pozwoli na  porównanie własnego systemu na tle innych firm. Jestem pewien, że otrzymane rekomendacje pozwolą usprawnić usprawni wykorzystywane intranety

Hubert Turaj – projektant interakcji (zwany też czasem architektem informacji albo specjalistą od użyteczności). Studiował psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i HCI na Uniwersytecie w Oslo. Współzałożyciel studia EDISONDA. Obserwuje, rozmawia, wymyśla, projektuje, a potem testuje na ludziach to, co zostało zaprojektowane. Doradza firmom w przygotowaniu i wprowadzaniu na rynek e-usług. Projektował i badał intranety dla wielu polskich i zagranicznych organizacji.

www.intraspekcja.pl