Inżynierze! Buduj drogę za darmo!

Inżynierze! Buduj drogę za darmo! www.sxc.hu

Przedstawiciele Związku Pracodawcy Branży Usług Inżynierskich skarżą się, że w specyfikacji przetargowej GDDKiA przewiduje możliwość obarczenia wykonawcy dodatkowymi obowiązkami, za które nie zapłaci.

Te dodatkowe, bezpłatne obowiązki do nawet 50 proc. wartości kontraktu. Do Krajowej Izby Odwoławczej zaskarżono między innymi przetargi na nadzór nad budową Południowej Obwodnicy Warszawy oraz drogi S17 Garwolin-Kurow.

-Zapisy w warunkach przetargowych nie przewidują dodatkowego wynagrodzenia, przewidują natomiast mnóstwo wymagań – mówi Sebastian Bałdys, członek zarządu ZPBUI – Jakich procedur przestrzegać, kogo zatrudniać, jak postępować podczas realizacji dodatkowych prac...

Przerzucanie odpowiedzialności

Inżynierowie kwestionują też zapis, zgodnie z którym muszą zapłacić karę wysokości 0,02 proc. wartości wynagrodzenia brutto za "niedopełnienie obowiązku (...) polegającego na braku właściwej identyfikacji ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony wykonawcy i stron trzecich". Zdaniem Barbary Dzieduchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zamawiający broni się przed dodatkowymi roszczeniami i ewentualne ryzyko ich wystąpienia chce przerzucić na konsultanta.


Roboty dodatkowe to działania, które trzeba zrealizować, choć na etapie przetargu nie można było ich przewidzieć. Inżynierowie uważają, że powinno za nie przysługiwać dodatkowe, osobno negocjowane wynagrodzenie.

Więcej na pb.pl

red