IX Kongres Sprzedaż – maj 2017

IX Kongres Sprzedaż – maj 2017 NF.pl

13 lekcji efektywnej sprzedaży z Maciejem Sawickim, Kazimierzem Sedlakiem, Robertem Jasińskim, Krzysztofem Wielickim i wieloma innymi...

IX Kongres Sprzedaż to idealne miejsce dla osób szukających najlepszych praktyk i inspiracji rynkowych. W pierwszym dniu Kongresu będziemy rozmawiać o tym, co w sprzedaży ważne jest zawsze – o zarządzaniu zespołem i o roli szefa sprzedaży. Na scenie Kongresu 22 maja wystąpią m.in.: Maciej Sawicki, Sekretarz Generalny PZPN: Polski Związek Piłki Nożnej dziś, a cztery lata temu – budowanie marki organizacji sportowej; dr Kazimierz Sedlak: Efektywność wynagrodzeń handlowców; Robert Jasiński: Od świadomości do twardych rezultatów, czyli o skuteczności w sprzedaży; Krzysztof Wielicki: Zwycięskie zespoły w górach i w sprzedaży.

Dwa wyraźnie inne merytorycznie dni pokazują z jednej strony jak rozwijać działy sprzedaży, a z drugiej jak dbać o otoczenie struktur sprzedaży wewnątrz organizacji. Aktualne trendy wskazują, że na sprzedaż ma wpływ już nie tylko poziom motywacji, jasność celów czy jakość przywództwa. Coraz większe znaczenie ma otoczenie m.in. dział HR, dział administracji, dział IT, który coraz bardziej odpowiada za logikę i prostotę procesów dostarczania „obietnicy” sprzedażowej. Wśród Prelegentów w dniu 23 maja wystąpią m.in.: Przemysław Iwanek, Dyrektor Finansowo-Administracyjny w Miele sp. z o.o.: Zysk z partnerstwa sił sprzedażowych i służb administracyjnych; Anna Rawska-Kupczyńska, Senior Marketing Manager for Central Eastern Europe, Russia and Israel w Hewlett Packard Enterprise: Synergia sprzedaży i marketingu – jak połączyć ogień z wodą?; Michał Świgost, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, SATORIA Group SA: Co ma dla naszych klientów prawdziwą wartość?

Kongres Sprzedaż to wydarzenie dedykowane osobom odpowiedzialnym za strategię sprzedaży w dużych i średnich firmach, dyrektorom i menedżerom działów sprzedaży, szefom zespołów marketingowo-sprzedażowych.

Więcej informacji o Kongresie oraz rejestracja na stronie: kongressprzedaz.pl

Monika Nowacka - Sahin