Jak cenny jest PR-owiec?

Jak cenny jest PR-owiec? Mart1n/ www.sxc.hu

Czy PR-owcy zarabiają dobrze...?

AG TEST Human Rescorces to krakowska firma konsultingowa, która od lat 90. bada rynek wynagrodzeń w Polsce, a efektem tego są publikowane co pół roku Raporty Płacowe. Znaleźć tam można informacje na temat finansowego jak i pozafinansowego motywowania pracowników w firmach małych, dużych, z różnych branż i sektorów. Dzis przedstawiamy Państwu poziom wynagrodzeń PR-owców.

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób motywowani są specjaliści public relations w badanych przez nas firmach. Wszystkie płace podane w tekście są kwotami brutto i oznaczają całkowite wynagrodzenie pracownika.

W porównaniu z zarobkami specjalistów ds. PR z roku 2004, zarobki w roku 2005 wzrosły o około 5-7%. Kiedy na przykład rok wcześniej osoba na tym stanowisku miała pensje w wysokości 5 500 zł, to dziś jest to pensja ponad 5 700 zł. Taka pensja na stanowisku specjalisty nie jest powszechna, a dotyczy głównie firm z zagranicznym kapitałem. Średnie wynagrodzenie tych specjalistów, według naszego Raportu to 4 800 zł.

W Warszawie najwięcej

Firmy polskie generalnie płacą mniej w stosunku do firm zagranicznych. W polskich osoba na stanowisku specjalisty PR zarabia około 4100, nieco lepiej zarabiają osoby na tym stanowisku w firmach produkcyjnych (4 800 zł). Firmy handlowe i usługowe nadal rzadko decydują się na zatrudnienie specjalisty ds. PR, najczęściej jego obowiązki wciąż należą do specjalistów ds. marketingu.

Nieco lepiej niż w firmach produkcyjnych zarabia się w dużych firmach zatrudniających powyżej 500 osób. Tam specjalista taki zarobi 5 400 zł. Jak wynika z Raportu prawie wszystkie tak duże firmy zatrudniają osobę na osobne stanowisko specjalisty PR.

Jeśli chodzi o najlepiej opłacaną branżę, to nie dziwi nikogo fakt, że także w FMCG specjalista ds. PR zarobi najwięcej. Pensja w tej branży oferowana osobie na tym stanowisku wynosi nieco mniej niż 6000 zł. W zestawieniu regionalnym widoczny jest także dysonans pomiędzy wynagrodzeniami w Mazowieckim a innymi częściami kraju. W Warszawie osoba taka zarabia minimum 6000 zł, w innych częściach kraju jest to natomiast około 4500.

Gdzie, więc specjalista PR zarobi najwięcej? W dużej zagranicznej firmie, zatrudniającej powyżej 500 osób działającej w branży dóbr szybkozbywalnych.


źródło: Raport Płacowy; AG TEST Human Resources

Zasada, że pracownicy pracują wydajniej, gdy opłacani są „godziwie” jest na pewno i w tym wypadku prawdziwa. Ważne jest jednak także to, z jakich pozafinansowych bonusów pracownicy ci mogą korzystać. Z jakimi gratyfikacjami mamy najczęściej do czynienia w przypadku specjalistów PR? Są to na pewno:

  • liczne szkolenia,
  • telefon służbowy bez limitu,
  • zwrot kosztów za sport.

Podobne artykuły:RaportPlacowy.pl, AG TEST IT