Jak chronić tajemnice firmowe?

Jak chronić tajemnice firmowe? www.sxc.hu

Gdy mówimy o ochronie tajemnic i danych firmowych najczęściej myślimy o ochronie zasobów zgromadzonych w sieciach informatycznych firm lub na poszczególnych komputerach. Rzadko jednak podnoszony jest problem właściwych zachowań pracowników.

Gdy mówimy o ochronie tajemnic i danych firmowych najczęściej myślimy o ochronie zasobów zgromadzonych w sieciach informatycznych. Zgromadzone są tam wszystkie kluczowe informacje. Dlatego bardzo ważna jest ochrona informatyczna. Czy przy wzorowej ochronie informatycznej można uzyskać dostęp do danych firmowych?

Oczywiście. Poprzez pracowników.

W wielu przedsiębiorstwach produkcyjnych pracownicy są kontrolowani czy nie wynoszą produktów. W ilu firmach są kontrolowani czy nie wynoszą poufnych informacji? Po co najlepsza ochrona informatyczna jeżeli nie uregulowano zasad korzystania z nośników informacji lub nie zakazano wnoszenia prywatnych nośników, na których można wynieść informacje warte tysiące czy miliony złotych? Problem dotyczy zarówno dużych koncernów jak i małych firm, i przedstawicieli wolnych zawodów.

Tajemnice firmowe nie funkcjonują tylko w formie elektronicznej. Znajdują się w wielu firmowych dokumentach w formie papierowej a przede wszystkim są omawiane przez pracowników wykonujących swoją pracę. Jak chronić tajemnice firmowe przekazywane w innej formie niż elektroniczna?

Po pierwsze

Należy zdefiniować, które informacje należy uznać za tajemnice firmowe. Ta sama informacja może w jednej firmie być jawna (np. wynagrodzenia), w innej zastrzeżona. Wiele zależy od pracodawcy. Bardzo przydatne może być skorzystanie z definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zapisanej w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z której wynika kiedy możemy mówić o tajemnicy oraz jakie warunki musi spełnić pracodawca aby uznać poszczególne informacje za tajemnicę.

Po drugie

Należy poinformować pracowników co jest tajemnicą. Dopiero wtedy będą wiedzieli, które informacje chronić, o których nie można rozmawiać publicznie, których nie wolno ujawniać osobom nieuprawnionym. Istotone jest wprowadzenie systemu zachowań pracowników uniemożliwiających lub utrudniających ujawnienie informacji poufnych osobom nieuprawnionym, zarówno wewnątrz firmy jak i poza nią.

Po trzecie

Uświadomienie pracownikom konsekwencji świadomego lub bezmyślnego ujawnienia tajemnic firmowych. Grozi za to odpowiedzialność dyscyplinarna, cywilna i karna. Po spełnieniu powyższych warunków nikt nie będzie mógł się zasłaniać niewiedzą jako przyczyną bezprawnego ujawnienia tajemnic firmowych. O tym wszystkim napisałem w książce pt. "Jak chronić tajemnice firmowe?", która właśnie ukazała się na rynku. 

W Marciniak Wojciech Marciniak