Jak dobrze się komunikować z pracownikami?

Jak dobrze się komunikować z pracownikami? www.fotolia.pl

Celem każdego pracodawcy jest zbudowanie właściwej relacji pracodawca-pracownik. Dzięki zaufaniu pracowników łatwiej jest wprowadzać ewentualne zmiany i zwyczajnie – zarządzać personelem.

Każdy pracownik jest inny, ma inne potrzeby i oczekiwania. Każdy jest jednak swoistym nośnikiem informacji na temat organizacji. Warto więc zadbać o to, by nasze nośniki przekazywały takie komunikaty, które pozwolą utrzymać lub umocnić nasz dotychczasowy wizerunek. Zaufanie w organizacji to jeden z tematów przewodnich tegorocznego Kongresu Kwalifikacje

Niekoniecznie dobre wizytówki

Wśród pracowników można wyróżnić 2 grupy, które mają szczególny wpływ na kształtowanie zewnętrznego wizerunku organizacji. Do pierwszej z nich należą osoby, które pracują na tak zwanym „pograniczu” ze światem zewnętrznym, czyli sekretarki, telefonistki, portierzy, czy osoby pracujące w recepcji. To właśnie od ich zachowania pośrednio zależy sukces organizowanych spotkań i relacji z parterami biznesowymi. Do drugiej grupy należą natomiast pracownicy świadczący usługi poza firmą, a więc na przykład: handlowcy, akwizytorzy, czy agenci. Nic więc dziwnego, że organizacje tak bardzo dbają o odpowiedni, profesjonalny wygląd swoich reprezentantów i nieustannie podnoszą ich kompetencje.

Nie tylko eventy

Jednym z instrumentów wewnętrznego public relations, szeroko wykorzystywanym przez rodzime organizacje są różnego rodzaju wyjazdy integracyjne. Popularnością cieszą się również drzwi otwarte, podczas których pracownicy i ich rodziny mogą zwiedzić firmę oraz wziąć udział w przygotowanych specjalnie na tę okazję atrakcjach. Inną okolicznością wykorzystywaną do wzmacniania relacji z personelem są wszelkiego rodzaju jubileusze i święta. Jak się jednak okazuje pracownicy doceniają również inne działania, których inicjatorami są ich przełożeni. W tym wypadku świetnym narzędziem są skrzynki pomysłów, które pobudzają kreatywność pracowników i zwiększają ich motywację do twórczego i bardziej efektywnego działania.

Informacje pod ręką

Kolejnym instrumentem, charakterystycznym w szczególności dla większych organizacji jest informator dla pracowników. Jest on swoistym podręcznikiem, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat firmy, czyli opis jej struktury organizacyjnej, polityki, dostępnych świadczeń socjalnych, ewentualnych urządzeń kulturalnych i sportowych lub tradycji, a także spis telefonów firmowych. Informatory są wręczane nowym pracownikom w celu ułatwienia im adaptacji z nowym środowiskiem.

Twarzą w twarz

Część pracodawców preferuje bezpośredni kontakt z pracownikiem. W tym celu umożliwia przeprowadzanie rozmów telefonicznych z kierownictwem, organizuje spotkania zarządu z pracownikami, podczas których prezentowane są najistotniejsze informacje dotyczące stanu organizacji i planowanych przedsięwzięć. W ten sposób udostępnia zatrudnionym w organizacji osobom rzetelne i najbardziej aktualne informacje dotyczące stanu organizacji.

HEURESIS Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. Anna Dziedzic