Jak dobrze zaplanować szkolenia pracowników?

Jak dobrze zaplanować szkolenia pracowników? fot. Biblioteca Centrala Chisinau/Flickr

Co pracodawca może zyskać dzięki inwestowaniu w ustawiczne dokształcanie pracowników? Czy można to w jakiś sposób zmierzyć? Co zrobić, aby szkolenia na które się zdecydujemy przyniosły efekty?

Płynące szerokim strumieniem fundusze z Unii Europejskiej zrobiły wiele dobrego dla samej branży szkoleniowej, jak i popularyzowania wśród pracodawców ideii ustawicznego dokształcania pracowników. W dużej mierze chodziło nie tylko o „twarde” szkolenia zawodowe, ale i – robiące taką furorę w ostatniej dekadzie - umiejętności miękkie.

Kompetencje miękkie: co to jest?

Równocześnie projekty europejskie wyrządziły wielką krzywdę branży szkoleniowej. Jaką? Chodzi o powszechną opinię jaka się wykształciła, a dotycząca tego czym są szkolenia i jakie są ich efekty.

W powszechnym przekonaniu szkolenia (szczególnie rozwijające kompetencje miękkie) to tworzenie sztucznego zapotrzebowania na coś, co w ogóle przedsiębiorcom i pracownikom nie jest potrzebne. Znajomi, którzy dowiadują się, iż pracuję w branży szkoleniowej, nie chcąc mnie urazić, komentują to „tylko” wyrazistym „uśmieszkiem”.

Niestety, projekty szkoleniowe w ramach takich programów jak EFS spowodowały zalanie rynku przez firmy i trenerów, które nie mają najmniejszego pojęcia o tej tematyce. Powiedzmy sobie wprost, dla wielu nie chodzi o efekt (główny sens szkoleń) i zmianę, a jedynie o pieniądze. Wiele lat takiego procederu upowszechniło negatywną opinię o szkoleniach jak i samej branży. Dziś firmy i trenerzy, które podchodzą z misją i pasją do tego co robią, muszą walczyć z powszechnym przekonaniem o braku sensu prowadzenia szkoleń.

Sens szkoleń

Czy zatem szkolenia przynoszą jakieś wymierne efekty? Co pracodawca może zyskać dzięki inwestowaniu w ustawiczne dokształcanie pracowników?

Czy można to w jakiś sposób zmierzyć? Co zrobić, aby szkolenia na które się zdecydujemy przyniosły efekty? Szkolenie pracowników jest jedną z fundamentalnych długofalowych inwestycji firmy. Nie zawsze te efekty można łatwo zmierzyć, w dłuższym okresie czasu widać, że firmy które zaniedbują szkolenia mają trudności z pozyskiwaniem utalentowanych ludzi i łatwo ich tracą. Przecież każdy już słyszał, iż żyjemy w czasach „gospodarki opartej na wiedzy”. Z perspektywy pracodawcy chodzi o wiedzę, która realnie przełoży się na funkcjonowanie firmy, poprawi jej wydolność, będzie prowadzić do innowacji oraz maksymalizowania efektywności dostępnych zasobów.

Organizacja samoucząca się

Tak funkcjonujące przedsiębiorstwo możemy nazwać ORGANIZACJĄ UCZĄCĄ SIĘ. Jest to firma, która ciągle rozszerza swoje możliwości tworzenia własnej przyszłości” oraz osiągania naprawdę pożądanych wyników, a ponadto w której „powstają nowe wzorce śmiałego myślenia i swobodnie rozwijają się aspiracje zespołowe i gdzie ludzie stale się uczą, jak wspólnie się uczyć”.

Organizacje przyspieszają rozwój swoich pracowników przez tworzenie właściwej atmosfery, sprzyjającej rozwojowi i kreatywności, kulturze organizacyjnej preferującej wartości dochodzenia do mistrzostwa i postaw sprzyjających zmianom. W ten sposób same się doskonalą i rozwijają. Głównym źródłem kapitału i warunkiem uzyskania przewagi konkurencyjnej staje się zasób intelektualny przedsiębiorstwa, czyli baza umiejętności, doświadczenia i wiedzy zatrudnionych w nim osób. Dynamizm zachodzących zmian wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego poszerzania i pogłębiania tej bazy. Takie uwarunkowania powodują intensywny wzrost wymagań stawianych pracownikom. Oczekuje się od nich wszechstronnego i wielofunkcyjnego wykształcenia, gotowości do ciągłego rozwoju i innowacji. Wymaga się także wysoko rozwiniętej umiejętności pracy zespołowej, współdziałania, tolerancji, dzielenia się informacjami, czy, wreszcie, grupowego rozwiązywania problemów.

Jak wybrać szkolenia?

Organizacja, która chce utrzymać się na rynku, zdobywać nowych klientów, zwiększać własną konkurencyjność, musi przekształcić się w organizację uczącą się – organizację, która potrafi obserwować otoczenie, gromadzić wiedzę, uczyć się na własnych błędach , myśleć systemowo oraz bezustannie dbać o rozwój swojego personelu.

Na stronie 2 pytania, na które MUSISZ odpowiedzieć planując szkolenia.