Jak mierzyć rentowność pracowników?

Jak mierzyć rentowność pracowników? www.fotolia.pl

Aby specjaliści HR mogli stać się partnerami dla biznesu, muszą używać języka ekonomicznego i stosować narzędzia pomiaru wartości i rentowności pracy.

- Dla firmy ważne są efekty pracy pracownika, a nie to, jakie ma on kompetencje i czy chce mu się pracować. Specjalistom HR trudno się z tą tezą zgodzić z prostego powodu: nie mają narzędzi do mierzenia i zarządzania rentownością pracy. Efektywność pracy pozostaje niestety w dużej mierze poza obszarem ich kompetencji. Skoro trudno jest mierzyć i rozmawiać o efektach, to z konieczności zajmujemy się potencjałem pracowników i za ten potencjał pracownikom płacimy. HR pozbawiony jest argumentów i języka, którym mógłby podjąć równorzędną dyskusję z biznesem. Ten sam problem mają menedżerowie, którzy wierzą w rolę, jaką zarządzanie ludźmi odgrywa dla biznesu, ale nie potrafią przełożyć tej swojej wiary na argumenty ekonomiczne. Przekonywanie zarządzających do jakichkolwiek inwestycji w pracowników i w organizację bez rachunku ekonomicznego dowodzącego rentowności tych działań naraża specjalistów HR na marginalizację w procesie zarządzania firmą. A wcale tak nie musi być - tłumaczy Robert Reinfussdoradca biznesu Reinfuss Consulting.

Robert Reinfuss będzie prelegentem webinarium "Jak mierzyć rentowność pracowników?". Darmowa rejestracja.

Głównym zadaniem szkolenia będzie omówienie zagadnień związanych z rentownością pracowników. Techniki umożliwiające mierzenie wartości, którą wnosi pracownik do firmy, to nie tylko nowe narzędzia HRM, to prawdziwa zmiana paradygmatu w zarządzaniu ludźmi. Możliwość łatwego i szybkiego pomiaru rentowności poszczególnych zadań wykonywanych przez pracowników lub komórki organizacyjne ma ogromne znaczenie dla biznesu.

Dowiedz się:

  • Co to jest rentowność pracy?
  • Jak mierzy się rentowność?
  • Do czego wykorzystuje się pomiary rentowności?
  • Jak można zarobić i ile może zaoszczędzić firma dzięki mierzeniu rentowności?
  • Kto jest zainteresowany mierzeniem rentowności i dlaczego nie jest to HR?

Robert Reinfuss jest doradcą biznesowym w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, praktyk zarządzania oraz autor licznych publikacji. Specjalizuje się w strategicznym HR, systemach zarządzania, technikach podnoszenia efektywności pracy i polityce wynagrodzeniowej. Dyrektor Personalny Roku 1999. Autor książek o zarządzaniu: "Rynek celów. Zwrot z inwestycji w HR" wyd. 2012 oraz "MBO prosta skuteczna technika zarządzania Twoja firmą" wyd. 2009 – jedynego podręcznika poświęconego technikom zarządzania przez cele w języku polskim. 

Jako dyrektor personalny odpowiadał za projekty restrukturyzacyjne m.in. w Banku BPH i Kompanii Piwowarskiej. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Oxford University oraz kurs HRM w Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) w Wielkiej Brytanii.

- Oszczędźmy pracownikom dręczenia ich oceną kompetencyjną i wymyślnymi technikami „motywowania”, dodajmy im premie do wynagrodzeń, zaprośmy do wspólnego podnoszenia mierzonej efektywności. Dajmy im informacje o tym, co powinni robić lepiej, a co mogą sobie darować. Zrobią to sami. Bez premii, bez motywowania i prawdopodobnie bez szkoleń. Przecież firmie niepotrzebni są genialni, zapracowani i zadręczeni pracownicy. Firmie potrzebne są rezultaty. Rezultaty osiągane najniższym rozsądnym kosztem. W tym, wyjątkowo, interes firmy i interesy pracowników są zbieżne. Osiąganie dobrych rezultatów, możliwie niskim kosztem, w biznesie nazywamy rentownością - podkreśla Robert Reinfuss.

Wypowiedzi Roberta Reinfussa pochodzą z artykułu "Pomiar i zarządzanie rentownością firmy" zamieszczonego w Miesięczniku Benefit.

Nowoczesna Firma S.A.