Jak nie upaść z wykonawcą?

Jak nie upaść z wykonawcą? Image courtesy of by franky242/FreeDigitalPhotos.net

Już w dniach 10-11 lutego odbędzie się kolejna edycja warsztatów: Kontrakty budowlane - jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę.

Zapraszamy na warsztaty, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.
Zaproszeni Eksperci przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce.

Dowiedz się:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym;
 • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów o roboty bu-
  dowlane;
 • jakie są sposoby zabezpieczenia umów w związku z upadłością;
 • jaka jest rola podwykonawców w procesie budowlanym oraz ich odpowiedzialność;
 • na czym polega i jak powinna wyglądać zgoda inwestora na podwykonawcę;
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jak  rozliczyć  kontrakt  budowlany  w  sytuacji  upadłości,  co  się  dzieje  z  gwarancją
  i rękojmią za wykonane roboty;
 • jakie są istotne kwestie podatkowe dotyczące inwestorów i wykonawców;
 • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności.

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in.  pracowników  i  kierowników  działów:  nieruchomości,  prawnych,  inwestycji,  umów  i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.

Więcej informacji: http://tiny.pl/q5g91Nowoczesna Firma S.A.