Jak ocenić jakość programu szkoleniowego?

Jak ocenić jakość programu szkoleniowego? Craig Parylo (stock.xchng)

Jakość programów szkoleniowych wynika z pewnych standardów, głównie uzyskanych przez coachów akredytacji.

Nabycie umiejętności coachingu do zawodowego wykorzystania nie jest ani łatwe, ani tanie. Niezależnie od tego jaki poziom umiejętności i do jakiej roli jest nam potrzebny (coacha, trenera, menedżera) - pierwszym krokiem jest najczęściej wybór programu szkoleniowego, który wyposaży nas w wiedzę, umiejętności i narzędzia oraz stworzy okazję do ich praktykowania.

Jeszcze kilka lat temu wybór ten był dużo prostszy (co oczywiście nie znaczy, że dokonywane wybory były lepsze) – na rynku polskim istniało tylko kilka szkół coachingu. Dziś, wraz z rozwojem coachingu w Polsce, na rynku istnieje wiele firm oferujących szkolenia dla przyszłych coachów - wg raportu Magdaleny Kołodkiewicz 2 lata temu było ich 33, dziś szacujemy tę liczbę na ponad 100.

Wieloletnie doświadczenia w działalności edukacyjnej pokazują nam, że klienci zazwyczaj borykają się z niepewnością przy wyborze programu szkoleniowego. Mnogość branych pod uwagę kryteriów sprawia, iż proces decyzyjny często wymaga dłuższego przemyślenia. Takie kryteria to na przykład: marka firmy szkoleniowej (opinie na rynku), długość programu, trenerzy, jego cena, opinie absolwentów  i…  - no właśnie – JAKOŚĆ.

Jakość

Jak ocenić jakość programu szkoleniowego – zwłaszcza w dziedzinie, która jest dla nas nowa?

Samo przeczytanie zarysu programu czy życiorysów trenerów może dać nam jedynie ogólną orientację, czego się spodziewać, ale nie zniweluje tej dręczącej nas i zresztą bardzo racjonalnej niepewności, czy na pewno dobrze inwestujemy czas, wysiłek i pieniądze.

W jaki sposób z określeniem jakości kształcenia radzą sobie inne branże? Szkoły uczące języków czy finansów jako wskaźnik swojego sukcesu podają na przykład wysoki procent absolwentów pozytywnie zaliczających egzaminy organizowane przez zewnętrzne instytucje (wszelkiego rodzaju certyfikaty językowe, licencje zawodowe itp.). Oznacza to, że swoje procesy szkoleniowe świadomie odnoszą do przyjętych standardów.

Na szczęście branża coachingowa również posiada już takie standardy, stworzone przez międzynarodowe organizacje, które – co ważne – same nie prowadzą własnych szkoleń, są więc niezależne i obiektywne.

Na potrzeby niniejszych rozważań  przyjrzyjmy się bliżej największej i najdłużej zajmującej się akredytacją organizacji - International Coach Federation (której akredytację posiadają programy CoachWise™).

Ta powstała w 1995 roku organizacja jest dziś największą instytucją zrzeszającą coachów na świecie (ok. 18 tysięcy członków)  i jest reprezentowana w około 100 krajach. Jej działalność obejmuje:

  • Akredytowanie coachów - czyli testowanie ich kwalifikacji w odniesieniu do standardów pracy coacha. ICF opracowało dokumenty definiujące te standardy: „Model kompetencji profesjonalnego coachingu” opisujący  jedenaście kompetencji niezbędnych w pracy coacha. Kompetencje te stanowią podstawę w procesie egzaminów akredytacyjnych. Drugim opracowaniem wyznaczającym standardy w pracy coachingowej jest „Kodeks Etyczny ICF” stanowiący zbiór wytycznych, jakimi powinien kierować się coach w swojej pracy z klientami.
  • Akredytowanie programów szkoleniowych rozwijających  umiejętności coachingowe – poprzez odnoszenie ich do określonych kryteriów, których spełnienie jest warunkiem wykształcenia profesjonalnego coacha. To zagadnienie bezpośrednio odnosi się do naszego tematu, zatrzymajmy się zatem tutaj nieco dłużej.

Akredytacja International Coach Federation przyznawana jest na podstawie bezstronnego procesu weryfikacji zgodności z międzynarodowymi standardami ICF cech programu: modelu, zawartości merytorycznej, kompetencji prowadzących, materiałów szkoleniowych etc.

ICF posiada trzy poziomy akredytacji programów szkoleniowych. Najwyższym z nich jest poziom Accredited Coach Training Program (ACTP) – jest to poziom, który m.in. uprawnia szkołę do prowadzenia w imieniu ICF egzaminu praktycznego dla coachów.

ICF stawia wysoko poprzeczkę programom ubiegającym się o akredytację ACTP. Lista kryteriów do spełnienia zawiera 16 punktów, sam proces akredytacji programu trwa około 2 lat. Dlatego też na całym świecie jest jedynie 47 akredytowanych programów. Głównymi obszarami programu, które podlegają ocenie są:

  • Zgodność ze standardami – definicją coachingu, modelem kompetencji coacha, standardami etycznymi
  • Stosowane metody szkoleniowe – wymóg bezpośredniego kontaktu uczestnik - prowadzący
  • Prowadzenie obserwowanych sesji coachingu (superwizji) – przygotowanie do kompetentnej oceny kwalifikacji oraz przekazywania informacji zwrotnej
  • Prowadzanie egzaminu – proces oraz umiejętności gwarantujące bezstronność w ocenie
  • Kwalifikacje prowadzących – wymagania dla prowadzących oraz Program Rozwoju Prowadzących
  • Kwalifikacje Dyrektora Szkoły.

Programy CoachWise™ uzyskały tytuł ACTP 4 lata temu.

Przydatność programu szkoleniowego w dalszym rozwoju - zasadnicze ułatwienia w ubieganiu się o certyfikację ICF

Posiadanie niezależnego, bezstronnego potwierdzenia kwalifikacji - akredytacji - to dziś zarówno na świecie, jak i w Polsce, jeden z istotnych warunków sukcesu rynkowego. Rozważając więc taką drogę rozwoju zawodowego, warto przy wyborze szkoły sprawdzić, w jaki sposób program szkoleniowy ułatwia uzyskanie niezależnej akredytacji.

International Coach Federation w zależności od kwalifikacji, edukacji i doświadczenia akredytuje coachów na trzech poziomach: od Associated Certified Coach (ACC), poprzez Profesional Certified Coach (PCC), aż do Master Certified Coach (MCC) – najwyższego stopnia akredytacji. 

Program ACTP - ułatwienie w ubieganiu się o akredytację ICF

Coachowie ubiegający się o akredytację ICF są proszeni o udokumentowanie swojej drogi rozwoju zawodowego poprzez przedstawienie 4 głównych pakietów informacji:

  • liczby godzin odbytych programów szkoleniowych
  • potwierdzenie odbycia godzin mentoringu
  • liczby godzin zrealizowanego coachingu
  • listów rekomendacyjnych.

Przedstawienie materiałów upoważnia kandydata do podejścia do teoretycznego i praktycznego egzaminu.

Przystąpienie do akredytacji nie wymaga uczestniczenia w akredytowanych programach szkoleniowych. Jeśli program akredytacji nie posiada, ICF potrzebuje upewnić się, że program spełnia standardy. Uczestnik takiego kursu staje więc przed zadaniem skompletowania dokumentacji dot. programu celem jej przedstawienia w ICF. Podobnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o mentor coaching.

I tu dobra informacja – akredytacja programów CoachWise™ oznacza, że przedstawienie certyfikatu ukończenia programu  jest jedynym zadaniem potrzebnym do udokumentowania odbytej edukacji i mentoringu niezbędnych do podejścia do egzaminu.

Dodatkową, niezależną od edukacji i mentoringu kwestią, jest sam egzamin.

Każdy program o statusie ACTP zakończony jest egzaminem, który jest równoznaczny z egzaminem ICF do poziomu PCC. W praktyce polega to na tym, iż uczestnicy programu ACTP nie podchodzą do egzaminu ICF – „zaliczany” jest im egzamin przeprowadzany przez szkołę. „Zwolnienie z egzaminu” dotyczy wyłącznie tych osób, które ukończyły cały program ACTP.  W przypadku CoachWise™ pełne ACTP to komplet programów CoachWise Equipped™  i Proficiency™ .

PODSUMOWANIE - co zatem praktycznie oznacza akredytacja programów CoachWise™ w International Coach Federation?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, programy CoachWise™ od 4 lat posiadają akredytację  ICF na najwyższym poziomie ACTP.

Posiadanie tej akredytacji oznacza więc spełnienie dwóch istotnych kryteriów:

 • JAKOŚĆ - zgodność programów z międzynarodowymi standardami nt. coachingu oraz uczenia coachingu.
 • PRZYDATNOŚĆ - zasadnicze ułatwienie w ubieganiu się o certyfikację ICF dla coachów.

Podobne artykuły:


Paweł Sopkowski Coaching Center