Jak ograniczyć firmowe wydatki na energię elektryczną?

Jak ograniczyć firmowe wydatki na energię elektryczną? fot. shutterstock

Energia elektryczna ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia firmy. Badania pokazują, że w kwestii jej oszczędzania przedsiębiorstwa mają jeszcze dużo do nadrobienia. Niektóre działania można podjąć niemal bezkosztowo z dnia na dzień.

Według danych ATM niemal połowa firm borykała się z problemem braku prądu lub dostępu do internetu. Skutkowało to tym, że 41 proc. przedsiębiorstw musiało wstrzymać lub poważnie ograniczyć działalność. Widać więc, jak bardzo bieżący dostęp do energii jest ważny z punktu widzenia działalności operacyjnej firmy. Ważne też, by zadbać o dostawy od sprawdzonych i pewnych producentów oraz sprzedawców – energia (jak np. w PGE) musi być dostarczana w sposób niebudzący obaw o nieprzewidziane awarie.

Oszczędzanie energii wzmacnia konkurencyjność

Tymczasem jeszcze w 2009 r. na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej przeprowadzono badania wśród firm małych i średnich, z których wynikało, że zaledwie 7 proc. z nich przeprowadziło audyt energetyczny (uznawany za najbardziej przydatny w tworzeniu strategii obniżania kosztów energii w firmach). Badanie wykazało także, że choć co prawda większość przedsiębiorców uznała, że oszczędzanie energii jest finansowo korzystne, to jednak tylko jedna piąta z nich na bieżąco mierzyła wyniki działań poprawiających efektywność energetyczną. Obecnie, by poprawić efektywność energetyczną polskich firm, wprowadzono zachęty w postaci programów dofinansowujących inwestycje mające na celu oszczędzanie energii. Poprawa efektywności energetycznej oznacza zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku.

Chociaż wiele się zmieniło w świadomości przedsiębiorców w ciągu ostatnich pięciu lat, to wciąż poziom wiedzy i nawyków dotyczących oszczędzania energii jest mało zadowalający. Firma Intel zbadała zachowania pracowników w przedsiębiorstwach Europy Środkowo-Wschodniej i okazało się, że nawet jedna trzecia z nich nie wyłącza na noc komputerów. Takie zachowania zaobserwowano w przypadku 55 proc. firm na Słowacji, 36 proc. w Czechach, a w Polsce dotyczy to ok. 17 proc. przedsiębiorstw. Raport Intela wykazał interesującą zależność – tam, gdzie po godzinach pracy komputerami pracowników zajmują się serwisanci, pracownicy działów IT (najczęściej na Słowacji i w Czechach), tam częściej urządzenie pozostaje włączone aż do rana. Natomiast w Polsce i na Węgrzech, gdzie pracownicy mają większą swobodę w decydowaniu o aktualizowaniu oprogramowania, odsetek komputerów niewyłączanych jest mniejszy.

Urządzenia biurowe zużywają najwięcej prądu

Obliczenia firmy Intel wykazują ponadto, że komputer, który jest włączony w godzinach 18.00-6.00, generuje dodatkowe 30 proc. kosztów energii. Chcąc temu zapobiec, firma zaleca wprowadzenie możliwości zdalnego wyłączania urządzeń w całym biurze po określonej godzinie. Ważny jest także rodzaj i wiek sprzętu – eksperci szacują, że pięcioletni stacjonarny komputer przez nieodpowiedzialne zachowania pracowników może generować rocznie powyżej 500 zł dodatkowych kosztów związanych z zużyciem prądu.

Statystyki wyraźnie wskazują, że urządzenia biurowe to jeden z elementów układanki mających największy udział w pochłanianiu energii elektrycznej w firmie. Najwięcej prądu zużywane jest na oświetlenie (28 proc.), urządzenia pobierają 23 proc., za kolejne 17 proc. odpowiedzialne są urządzenia do podgrzewania wody oraz serwery, natomiast 10 proc. to ogrzewanie. Silniki elektryczne zasilające windy czy pompy pochłaniają 9 proc. prądu w firmach, a uznawana często za jeden z największych czynników wpływających na dodatkowe koszty klimatyzacja w tym podziale ma jedynie 8 proc. Trzeba mieć świadomość, że nie tylko włączone urządzenia generują niepotrzebne koszty. Także tryb stand by powoduje, że prąd wciąż jest pobierany. Na przykład 5 drukarek zostawionych na noc w tym trybie pobiera tyle energii, ile przez noc pochłania tradycyjna żarówka.

Jakie zatem działania należy podjąć, by oszczędzać energię w firmie? Warto rozważyć poniższe propozycje:

  • zorganizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu polityki oszczędnościowej,
  • wymiana oświetlenia i urządzeń (ekspresów do kawy, drukarek, lodówki) na energooszczędne,
  • ustawienie zdalnego wyłączania urządzeń biurowych lub optymalnych trybów pracy,
  • termomodernizacja budynku,
  • wybór optymalnej taryfy energetycznej.

Oszczędzanie energii elektrycznej w firmach to obecnie jeden z kluczowych obszarów wymagających usprawnienia. Niekiedy za pomocą stosunkowo niewielkich nakładów można osiągnąć niezwykle spektakularne finansowo rezultaty.