Jak pracownicy oceniają programy emerytalne i ubezpieczeniowe?

Jak pracownicy oceniają programy emerytalne i ubezpieczeniowe? Fotolia

Z badania ICAN Research wynika, że atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych buduje lojalność pracowników i pomaga przyciągać talenty, a programy ubezpieczeniowe i emerytalne cieszą się popularnością wśród pracowników.

Badanie zrealizowane na zlecenie MetLife Amplico miało na celu ustalenie, jaką rolę pełnią programy ubezpieczeniowe i emerytalne w strategii motywowania pracowników. Badano też m.in. jaki jest wpływ benefitów na lojalność pracowników i które z pozapłacowych świadczeń pracownicy szczególnie cenią.

Benefity budują lojalność pracowników

Z badania wynika, że największy wpływ na lojalność pracownika ma poziom wynagrodzenia – 63 proc. badanych oceniło ten czynnik jako kluczowy, a tylko 1 proc. jako pozbawiony znaczenia. Niewiele mniejszy wpływ na lojalność mają premie, kluczowe dla 54 proc. badanych. Te dwa czynniki, jako jedyne w badaniu, nie miały grupy niezdecydowanych.

Trzecim najważniejszym czynnikiem jest możliwość rozwoju zawodowego wskazywana jako kluczowa przez 38 proc. badanych. Jako możliwość rozwoju rozumiane są przede wszystkim specjalistyczne szkolenia zawodowe. Mniejszy wpływ na przywiązanie pracowników (po 10 proc. badanych wskazało jako kluczowe) mają grupowe ubezpieczenia ochronne i prywatna opieka medyczna. Programy oszczędnościowo-emerytalne, wskazane zostały jako kluczowe przez 8 proc. pracowników.

Kadra kierownicza docenia ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenia mają kluczowe znaczenie dla 28 proc. szeregowych pracowników i dla 30 proc. kierowników. Spośród kierowników tylko 5 proc. uznało grupowe ubezpieczenia ochronne za mało znaczące. Spośród szeregowych pracowników było to 14 proc. 

Obie grupy pracowników mają podobne podejście do grupowych programów emerytalnych – wśród szeregowych pracowników 29 proc. nie przywiązuje do nich znaczenia, a wśród menadżerów – 31. 13 proc. pracowników niższego szczebla uważa ubezpieczenie emerytalne za kluczowe, podobnie jak 15 proc. pracowników szczebla kierowniczego.

Kto ceni ubezpieczenia grupowe? 

Ubezpieczenia grupowe cenią pracownicy firm zatrudniających powyżej 50 osób. W firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników dla 51 proc. pracowników ma ono kluczowe znaczenie, a w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników dla 52 proc.

Opinia pracodawców

W opinii pracodawców grupowe ubezpieczenia ochronne mają wpływ na lojalność pracowników. Zdecydowanie większość ankietowanych pracodawców (72 proc.) dostrzega ich wpływ na kształtowanie lojalności. W odniesieniu do programów emerytalnych jest o tym przekonanych 65 proc. pracodawców.

Co pracodawcy oferują pracownikom?

Według deklaracji pracodawców najczęściej oferowanym (78 proc.) przez firmy świadczeniem są grupowe ubezpieczenia ochronne opłacane przez pracownika. Na drugim miejscu znalazły się szkolenia - 69 proc. Pozostałe świadczenie oferowane są zdecydowanie rzadziej: opłacane przez pracowników programy emerytalne oraz bony towarowe zapewnia 19 proc. firm, dofinansowanie wypoczynku 16 proc. i edukacji 13 proc. Reszta świadczeń oferowanych jest w zasadzie marginalnie, poniżej 10 proc. - w tym opłacane przez pracodawcę grupowe ubezpieczenia (7 proc.) i programy emerytalne (2 proc.)

Wyniki badania były prezentowane 19 marca br. w Warszawie podczas Panelu Edukacyjnego "Pracodawco Daj Wybór" zorganizowanego przez MetLife Amplico. Przedstawiła je Marzena Spaniał, Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Sieci Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych z firmy MetLife Amplico.

Pan Bartosz Racino,  Dyrektor Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych z firmy MetLife Amplico przygotował i merytorycznie poprowadził cały panel dyskusyjny z udziałem panelistów i uczestników konferencji. 

konferencja MetLife Amplico

Podczas Panelu Edukacyjnego dr Kazimierz Sedlak, założyciel firmy doradztwa personalnego Sedlak & Sedlak, opowiadał o trendach w benefitach w Polsce i na świecie. Podkreślił, że rozsądne zarządzanie benefitami to jest coś więcej niż tylko ich rozdawanie. Ważne jest, aby badać satysfakcję pracowników z benefitów, ich wiedzę na temat świadczeń pozapłacowych oraz ich potrzeby. A najważniejsza jest elastyczność, czyli stosowanie różnych benefitów dla poszczególnych pracowników.

O benefitach pracowniczych mówiły również Barbara Zych z Employer Branding Institute oraz Monika Dymkowska z firmy HRK.

Prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy - pracownicy działów HR i dyrektorzy personalni - brali żywy udział w dyskusji i zadawali pytania. Ważnym elementem podkreślanym przez wszystkich prezentujących oraz głównymi wnioskami z prezentowanych badań (wszystkich panelistów) oraz dyskusji były różnorodność, świadomość i powszechność benefitów pracowniczych.

Nowoczesna Firma S.A. Olimpia Wolf Konrad Budek