Jak radzić sobie ze stresem?

Jak radzić sobie ze stresem? www.sxc.hu

Jak wynika z wielu badań stres jest najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich w grupach zawodowych takich jak menadżerowie, finansiści czy urzędnicy.

Źródła stresu mogą tkwić w czynnikach zewnętrznych tj. hałas, tłok, zanieczyszczenie środowiska, jak i w samym człowieku - wynikać z jego poczucia własnej wartości, stosunku do innych i sposobu zachowania. Stres jest też rezultatem konfliktów emocjonalnych, nacisków środowiska, sposobu odżywiania czy choroby.

Praca jest takim miejscem, w którym potencjalnie występuje duża liczba czynników stresogennych. Zła organizacja pracy, nieumiejętność zarządzania czasem, duża liczba obowiązków a przede wszystkim konieczność porozumiewania się ze współpracownikami są częstym powodem naszego podenerwowania, napięcia i nerwowych reakcji. 

Podobne artykuły:

Gdy stres nie znajduje ujścia

Gdy takie sytuacje powtarzają się lub trwają zbyt długo, w organizmie gromadzi się energia nie znajdująca ujścia. Może to doprowadzić do wyczerpania, a nawet choroby. Dlatego zamiast narażać się na oddziaływanie czynników stresogennych powinno się skupić na zapobieganiu ich występowania. Gdy jednak to nie jest możliwe, trzeba nauczyć się skutecznie sobie z nimi radzić.

Badania naukowe wskazują, ze jedną z najefektywniejszych strategii radzenia sobie ze stresem jest koncentracja na problemie i podejmowanie działań pozwalających na jego rozwiązanie. Ludzie, którzy starają się aktywnie przezwyciężyć życiowe stresy, wykorzystując w tym celu swój potencjał i zewnętrzne zasoby pozostają w lepszym zdrowiu niż ci, którzy udają, że nic się nie stało albo użalają się nad sobą, obwiniając innych za swoje niepowodzenia.

Zdefiniować i ustalić cel

Aby usprawnić proces rozwiązywania problemu należy najpierw go zdefiniować, a następnie ustalić cel, którego osiągniecie będzie dla nas satysfakcjonujące. Większość problemów posiada więcej niż jedno rozwiązanie.

Dokładna analiza plusów i minusów alternatywnych rozwiązań pozwali wybrać takie rozwiązanie, które będzie dla nas możliwe do wdrożenia, najmniej kosztowne, a zarazem pozwoli na osiągnięcie przynajmniej minimalnie satysfakcjonujących efektów.

Oddzielić emocje od natury problemu

Stres wiąże się  z przeżywaniem silnych emocji, często negatywnych. Większość ludzi nie umie sobie z nimi radzić. Jedni starają się je stłumić, pozostając w efekcie w permanentnym stanie rozdrażnienia, inni natomiast nie umieją kontrolować swoich wybuchów emocji i zachowują się agresywnie.

Tymczasem by efektywnie radzić sobie z emocjami w sytuacji stresowej powinno się je oddzielić od obiektywnej natury problemu. W tym celu należy skontaktować się z własnymi emocjami i nazwać je, a następnie precyzyjnie określić sytuację lub zachowanie, które te emocje wywołują.

Kolejny krok będzie polegał na zareagowaniu na tą sytuacje lub to zachowanie: głośne wypowiedzenie jakie ta sytuacja wywołuje we mnie emocje i jakie są tego konsekwencje.  

Bądźmy asertywni

Przykładowo, jeśli koleżanka zza ściany ciągle przychodzi do twojego pokoju, aby się  o coś spytać, poprosić o drobną przysługę  czy po prostu poplotkować, przez co nie możesz skupić się  na swojej pracy, możesz powiedzieć: Co chwilę przychodzisz do mnie z jakąś drobną sprawą, co przerywa moją pracę. Mocno mnie to irytuje, przez co nie mogę skoncentrować się na pisanym właśnie raporcie. Proszę, pozwól mi popracować w spokoju. 

Głośne nazwanie swoich emocji pozwala na zmniejszenie ich intensywności, a taka forma komunikatu nie dotyka drugiej strony jako osoby, a jedynie wskazuje na jej niestosowne zachowanie.  

Podobne artykuły:

Coach4U Kamila Malanowicz