Jak rozliczyć czas pracy pracownika mobilnego

Jak rozliczyć czas pracy pracownika mobilnego Photo credit: SnaPsi Сталкер / Foter

Sytuacja gospodarcza na świecie spowodowała wzrost zainteresowania pracą świadczoną przez tzw. pracowników mobilnych – stwierdza Personel Plus.

Przez to pojęcie rozumiemy m.in. pracowników zatrudnionych w działach sprzedażowych, potocznie zwanych handlowcami. To właśnie handlowcy w dzisiejszych realiach rynkowych, odpowiadając na potrzeby rynku, kreują wielkość biznesu, to od wyników ich pracy zależy kondycja finansowa każdej firmy.Zarządzanie tą grupą zawodową to nie lada wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych menedżerów. W praktyce najwięcej problemów dotyczy kwestii motywacyjnych oraz rozliczania czasu pracy.

W dzisiejszych warunkach rynkowych w każdej firmie pracownicy mobilni stanowią ważną grupę zawodową. Od efektów ich pracy zależy bardzo wiele. Nie ma chyba przesady w stwierdzeniu, iż wyniki pracy tej grupy pracowników przekładają się wprost na pozycję firmy na rynku, decydują o jej przewadze konkurencyjnej, a w konsekwencji – o jej wynikach finansowych. Zarządzanie pracownikami mobilnymi jest niezwykle trudne. Silna presja na osiąganie wyników, konieczność stosowania ciągle zmieniających się systemów motywacyjnych to podstawowe wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć menedżerowie zarządzający pracą pracowników mobilnych. Bez wątpienia pracodawcy najwięcej problemów mają z wynagradzaniem, a właściwie z motywowaniem, tej grupy pracowników oraz z rozliczaniem czasu pracy. Niniejszy poradnik został poświęcony kwestiom związanym z rozliczaniem czasu pracy pracowników mobilnych, szczególnie z uwzględnieniem rozliczania czasu pracy w związku z odbywaniem podróży służbowych.

Źródło: Personel Plus

PRESS-SERVICE Monitoring Mediów