Jak skutecznie dotrzeć ze swoją ofertą do maturzystów?

Jak skutecznie dotrzeć ze swoją ofertą do maturzystów? fot. Ed Yourdon/Flickr

Maj to czas kwitnących kasztanów i matur. Jak wykorzystać ten czas by dotrzeć do grupy docelowej jaką są maturzyści? Kto może skorzystać na wzmożonej aktywności tej grupy w internecie?

Czego szuka maturzysta przed maturą?

Początek maja to długi weekend, oficjalne rozpoczęcie sezonu grillowego, okres komunii świętych, ale przede wszystkim to czas matur.

Młodzi ludzie wykorzystują ostatnie chwile do jak najlepszego przygotowania się do egzaminu z dojrzałości. Wertują książki i notatki z zajęć, a w międzyczasie wchodzą do sieci. Odwiedzają mnóstwo stron i portali internetowych, gdzie szukają cennych dla siebie informacji: jak się uczyć, żeby zdać, co będzie na egzaminie, jak sobie radzić ze stresem, czy jest specjalna dieta wspomagająca przyswajanie wiedzy? Maturzyści dzielą się także z rówieśnikami swoimi emocjami, poziomem przygotowania, czy plotkami o ewentualnych przeciekach z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Prawdziwy szczyt ich aktywności w Internecie przypada jednak dopiero na pierwsze dni egzaminów, kiedy wszyscy maturzyści przystępują do testów obowiązkowych: głównie z języka polskiego i matematyki. Wtedy kolejny raz odwiedzają sieć i sprawdzają, co należało zaznaczyć w danym pytaniu i jaki powinien wyjść wynik. Możliwość taką mają dzięki portalom internetowym, które zaraz po oficjalnym upublicznieniu arkuszy rozwiązują je i klika chwil później publikują rozwiązania. Kolejne dni oznaczają kolejne egzaminy i kolejne poprawne odpowiedzi zamieszczane w sieci, które są analizowane już przez mniejsze grono maturzystów, ale znacznie bardziej zdeklarowanych co do dalszego przebiegu iść ścieżki edukacyjnej.

Matury a SEO SEMAHEAD

Po okresie egzaminów przychodzi czas na wybór uczelni. Część maturzystów już znacznie wcześniej zaplanowała sobie w jakim kierunku będzie się rozwijać i gdzie będzie to robić. Inni z kolei zdecydują się podążać śladami swoich rodziców lub starszego rodzeństwa. Większość osób jednak ostateczny wybór ma dopiero przed sobą. To jakie przedmioty zdawali i na jakim poziomie determinuje czy będzie to uczelnia techniczna, czy humanistyczna. Znacznie ma także miejsce zamieszkania i preferowania lokalizacja przyszłych studiów. Dalsze zacieśnianie wyboru, zależy już od znacznie mniej precyzyjnie określonych czynników, odmiennych dla różnych typów osób i sytuacji w jakich się znajdują.

Oferta uczelni konta niż demograficzny

W ostatnich latach do matury przystępują roczniki z niżu demograficznego. Oznacza to mniejszą liczbę osób podchodzących do egzaminu dojrzałości, a tym samym mniejszą liczbę potencjalnych kandydatów na studentów (odsetek osób rozpoczynających studia utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie[1]).

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podchodzących do egzaminu maturalnego w latach 2011-2014

Rok szkolny

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Liczba złożonych deklaracji maturalnych

343 824

330 018

314 485

333 700*

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

* Obejmuje także osoby nie będące  absolwentami szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 

Liczba osób rozpoczynających studia I stopnia w latach 2010-2013

Rok akademicki

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Liczba osób rozpoczynających studia I stopnia

593 859

555 439

549 443

476 809

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013

Równocześnie na rynku edukacyjnym pojawią się kolejne publiczne i niepublicznych uczelnie wyższe, a rosnący dobrobyt społeczeństwa sprawia, że coraz więcej osób może sobie pozwolić na opłacenie, często nieniskiego, czesnego.

Liczba szkół wyższych w Polsce w latach 2010-2013

Rok akademicki

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Liczba szkół wyższych

460

460

453

517

Źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2012 r. oraz System informacji o szkolnictwie wyższym

Jak dotrzeć do maturzysty?

Popularnie niegdyś kierunki ustępują miejsca nowym, bardziej dostosowanym do bieżących potrzeb rynku pracy i dającym lepsze perspektywy zatrudnienia.

Możliwość korzystania z Funduszy Europejskich i zacieśniająca się kooperacja z dużymi pracodawcami, potrzebującymi wykwalifikowanej siły roboczej, pozwalają podmiotom edukacyjnym inicjować zupełnie nowe projekty edukacyjne. Wszystko to sprawia, że konkurencja i walka o studenta znacznie się wyostrzyła. Z jednej strony trzeba dotrzeć do kandydatów popularnych kierunków, jak informatyka czy architektura i budownictwo, którzy mogą przebierać w bardzo wielu ofertach, a z drugiej strony należy komunikować powstanie zupełnie nowego, jeszcze nieznanego, obszaru kształcenia. Nie bez znaczenia jest także narastające w ostatnich latach przeświadczenie, że studia nie są niezbędne do znalezienia dobrej pracy. Są na rynku maturzyści, których dopiero trzeba przekonać do studiowania. Dlatego tak bardzo ważne jest trafienie ze swoją ofertą dydaktyczną do konkretnych osób, mających konkretne potrzeby i będących na konkretnym etapie podejmowania decyzji.

Powstaje zatem pytanie: jak najskuteczniej trafić do konkretnego maturzysty, który coraz rzadziej korzysta z tradycyjnych form kontaktu kandydat-uczelnia, takimi jak dni otwarte czy broszury informacyjne, a znacznie częściej szuka informacji w Internecie? Jak informować potencjalnego studenta o swojej ofercie, gdy w danym momencie ten nie myśli o studiach lub odkłada decyzję na później?

Remarketing  sposobem na dotarcie do konkretnego maturzysty

Duże portale internetowe, na okres matur przygotowują specjalne serwisy poświęcone tylko i wyłącznie temu tematowi. Zamieszczają na nich wskazówki, jak się przygotować do matury, sugerują nad czym należy się dłużej pochylić, dostarczają odrobinę rozrywki tak potrzebnej w przerwach między nauką, ale przede wszystkim zaraz po testach dojrzałości zamieszczają poprawnie rozwiązane arkusze egzaminacyjne.

To właśnie te miejsca w sieci gromadzą tysiące maturzystów, którzy chcą skonfrontować swoje odpowiedzi ze wzorcami i ocenić jeszcze przed oficjalnymi wynikami, jak im poszło i czego mogą się spodziewać. Dzięki możliwości gromadzenia listy użytkowników, którzy interesowali się konkretnymi przedmiotami maturalnymi, jak matematyka rozszerzona, informatyka czy biologia i chemia, możemy dość precyzyjnie określić jakimi studiami mogą oni być zainteresowani. Wykorzystywane narzędzia marketingowe pozwalają także różnicować użytkowników pod względem lokalizacji geograficznej, w której się znajdują, miejscami jakimi się interesują, czy też tematykami stron jakie odwiedzają. Z tego powodu niezwykle skutecznym instrumentem dotarcia do konkretnego odbiorcy przekazu reklamowego jest remarketing. Uczelnia działająca w Krakowie i prowadząca nabór na nowy kierunek związany ze sztukami audiowizualnymi, może skupić swoje zasoby marketingowe na dotarciu do osób, które podczas trwania matur interesowały się arkuszami związanymi z historią sztuki i językiem polskim na poziomie rozszerzonym, interesują się teorią filmu oraz mieszkają w województwie małopolskim lub też w województwie podkarpackim, ale równocześnie przeglądają dużo stron związanych z Krakowem. Zamiast więc komunikować swoją ofertę ogółowi bliżej niesprecyzowanych odbiorców, można dotrzeć do osoby żywnie zainteresowanej daną tematyką. Dodatkową zaletą remarketingu jest możliwość oddziaływania na użytkowników niezależnie od celu, w jakim przebywają w danym momencie w Internecie: podczas przeglądania informacji o uczelniach niepublicznych w Częstochowie, planowania wczasów, czy szukania pracy na wakacje. W ten sposób można dotrzeć do przyszłego studenta przed konkurencją, a przede wszystkim przed tym jak ostatecznie zdecyduje, gdzie złożyć podanie o przyjęcie.

Matury a SEO SEMAHEAD

Studium przypadku

Dzięki wykorzystaniu Funduszy Unijnych jedna z krakowskich uczelni uruchomiła  nowy kierunek studiów, po ukończeniu którego absolwenci będą mogli wypełnić powstałą na runku niszę związaną z Social Media. Problemem okazał się być jednak fakt, że tematyka studiów nie jest jeszcze zbyt popularna wśród maturzystów, a sama uczenia nie jest bezpośrednio kojarzona z informatyką, która ma duże znaczenie w programie przewidzianym dla danego kierunku. Rozwiązaniem okazało się być wykorzystanie list remarketigowych gromadzących użytkowników serwisu maturalnego na portalu Interia.pl, którzy przeglądali arkusze maturalne związane z informatyką i wiedzą o społeczeństwie. Ograniczając zasięg jedynie do mieszkańców Małopolski udało się ściągnąć na stronę rekrutacyjną blisko 2,5 tys. potencjalnych kandydatów na studia. Wartością dodatkową było wyświetlenie baneru reklamowego promującego kierunek, ale też i samą uczelnię ponad 2,5 mln razy. Pozyskanie na kierunek odpowiedniej liczby studentów było wymogiem dalszego finansowania tego projektu edukacyjnego. Koszt działań remarketingowych zamknął się w kwocie 4 tys. zł.

Matury a SEO SEMAHEAD

 

Źródło:

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/E_szkoly_wyzsze_2012.pdf

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/

https://polon.nauka.gov.pl/

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf[1] Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013

Semahead

Agencja SEM Grupy INTERIA.PL Filip Mokrzycki