Jak skutecznie zastrzec własne logo

Jak skutecznie zastrzec własne logo Photo credit: Ludwig Gatzke / Foter

Jak ważne jest posiadanie pełni praw do własnego znaku towarowego, nie trzeba nikogo przekonywać.

Logo może być zgłoszone do ochrony zarówno, jako znak towarowy oraz jako wzór przemysłowy (polecam wzory wspólnotowe) bądź łącznie, dając ochronę ponad tą, która może ewentualnie wynikać z regulacji prawno-autorskich. To daje gwarancje ochrony prawnej.

Zarówno znaki towarowe jak i wzory przemysłowe są prawami bezwzględnymi, obowiązującymi erga omnes. Są także prawami o zasięgu terytorialnym – obowiązują wyłącznie na terytorium, na którym zostały zgłoszone do ochrony, a w konsekwencji zarejestrowane. Może to obszar państwa, ale też Unia Europejska czy cały świat.

Na podstawie art.120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. nr119, poz.1117 z późn.zm.) znakiem towarowym (usługowym) może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa. Najważniejszą cechą znaku towarowego jest przedstawienie go w sposób graficzny by z jego pomocą odróżniać towary ( usługi) różnych podmiotów będących na rynku.

Wzory przemysłowe to produkt lub jego części, które muszą być nowe (rejestracja może nastąpić najpóźniej rok od pierwszego publicznego ujawnienia) i indywidualne, ale wzory mogą być związane z istotą samego produktu, wręcz są towarem, jego częścią, opakowaniem bądź zdobieniem.

Znaki towarowe mogą pełnić także rolę wskazywania na jakość produktu, kreować zaufanie i dobrą percepcję brandu, a wzory przemysłowe wskazują wyłącznie warstwę estetyczną produktu, jego wygląd, ornamentację, fakturę etc.

Znak towarowy jest chroniony we wskazanych klasach i w wersji, w której został zarejestrowany. Wzór przemysłowy jest także chroniony we wskazanych klasach, ale de facto jego ochrona rozciąga się na podobne produkty, a w przypadku zastrzeżenia go w klasie ornamentacja – jest chroniony w odniesieniu do wszelkich towarów w wersji 2D, czyli może być nanoszony na każdą płaszczyznę i zawsze będzie podlegać ochronie.

Ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego może trwać tak naprawdę w nieskończoność, co dziesięć lat można to prawo przedłużać na kolejne dziesięcioletnie okresy. Wzory przemysłowe obowiązują maksymalnie 25 lat i prawo przedłużane jest okresowo co 5 lat.

Zapraszamy do udziału w warsztacie "Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa - Najnowsze regulacje i dobre praktyki"

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo jak skutecznie chronić własność intelektualną swojego przedsiębiorstwa – w tym prawa autorskie, a także znaki towarowe czy design marki. Poznają Państwo również odpowiedzi m.in. na pytania dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz ochrony własności intelektualnej w Internecie. Spotkanie będzie okazją do zdobycia wiedzy związanej z ochroną patentu, problematyką sprzedaży własności intelektualnej i optymalizacji podatkowej obrotu prawami do niej. Udział w warsztatach pozwoli Państwu także na wymianę doświadczeń z ekspertami oraz wykorzystanie przedstawionych rozwiązań w praktyce.

Zgłoś swój udział.


Adrianna Ziecik