PRO TEAM TOOLS, czyli jak stworzyć efektywny zespół?

PRO TEAM TOOLS, czyli jak stworzyć efektywny zespół? sxc.hu

Tworząc nowy zespół powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na zbiór dobrych praktyk oraz obszarów zarządzania. Każdego dnia mamy szansę dobrze wykorzystać potencjał pracowników do realizacji celów, jakie zostały wytyczone przez firmę.

Temat skutecznego zarządzania zespołem oraz budowania zaangażowania pracowników może wydawać się szeroki, dlatego postanowiłam przedstawić go w sposób przejrzysty i zrozumiały, za pomocą strategii Pro Team Tools. Każda litera tego akronimu prezentuje konkretne etapy, które po kolei wdrażamy w system postępowania organizacji.

Jaki jest dobry zespół?

Na pewno jest to grupa ludzi, która pracuje wydajnie, jest kreatywna i w pełni zaangażowana w powierzone cele. Firma dzięki odpowiednio wypracowanym rozwiązaniom powinna kształtować środowisko, które daje możliwość wykazania się osobom w grupie, eliminowaniu lub rozwiązywaniu konfliktu oraz szerzeniu otwartości i przyjaznej atmosfery. Warto zaznaczyć, że proaktywny zespół przyczynia się do budowania organizacji świadomej swych możliwości oraz nieustannie uczącej się.

W wyniku dostrzeganej skuteczności technik motywacyjnych oraz sposobów zwiększających zaangażowanie pracowników, firmy coraz częściej sięgają do szkoleń, systemów, metod, które pozwalają im na osiągnięcie sukcesu. Jedną z nich jest wyżej wymieniona strategia PRO TEAM TOOLS.

Obszary tej strategii zostały ułożone tak, by każde przedsiębiorstwo z łatwością mogło wprowadzić je kulturę organizacji, w jakiej funkcjonuje. Celem PRO TEAM TOOLS jest zbudowanie efektywnych i zorganizowanych zespołów, które przyczynią się do wybicia firmy się ponad wyżyny konkurencji.

People with potential

ludzie z potencjałem

Siła zespołu znajduje się w wartościach i umiejętnościach, jakie reprezentują jej członkowie. Ich zdolność do współpracy świadczy również o poziomie rozwojowym organizacji, w jakiej się znajdują. Świadome przedsiębiorstwo podczas rekrutacji i selekcji kandydatów, sięga w stronę osób, które nie tylko wpasowują się kwalifikacjami w oferowane stanowisko ale również najlepiej integrują się z wizją działania organizacji. W określaniu potencjału oraz wymaganych umiejętności pomagają nowoczesne techniki rekrutacyjne, takie jak np. Asessment Center lub też narzędzia do badania systemów wartości (za przykład może posłużyć innowacyjny kwestionariusz Mind Sonar).

Role and duty’s

odpowiedni przydział ról oraz odpowiedzialności

Właściwe przydzielanie obowiązków przyczynia się do płynności działania oraz zwiększenia poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania. Każdy członek zespołu wie, co należy wykonać w danym momencie oraz jest świadom tego do kogo się zwrócić w razie wystąpienia problemu. Takie postępowanie sprzyja również lepszej organizacji firmy a tym samym przyspieszeniu procesów realizowania danych projektów.

On boarding

odpowiednie wprowadzenie do zespołu

Po określeniu obowiązków na danym stanowisku niezwykle ważnym etapem jest wdrożenie członka zespołu w system pracy. Na pokładzie firmy powinny być wyznaczone przejrzyste i zrozumiałe zasady współpracy. Ważnym elementem oswajania nowego pracownika jest poświęcenie mu wsparci i uwagi ze strony lidera jak i reszty zespołu. Odbycie spotkań pozwalających na większe zintegrowanie się z grupą, pozwala na ukazanie również nieformalnych zasad, które często okazują się szczególne w późniejszej współpracy z innymi.

Trust and Teamspirit

budowanie ducha zespołu opartego na zaufaniu

Członkowie każdego zespołu a w szczególności lider odpowiedzialni są za tworzenie przestrzeni zaufania oraz manifestowania ducha otwartej współpracy i proaktywnego podejścia, skoncentrowanego na wyznaczonym celu. Zaufanie w zespole powoduje większą otwartość, chęć podejmowania nowych wyzwań oraz energiczną wymianę poglądów. Teamspirit jest zjawiskiem pozwalającym stymulującym proaktywne i entuzjastyczne podejście, które utrzymuje w zespole zaangażowanie pojawiających się potknięć, utrudnień lub problemów.

External/Internal openess

otwartość na wewnętrzne i zewnętrzne wpływy zespołu

Efektywny zespół wykazuje umiejętność korzystania z wiedzy i potencjału, jaką posiadają indywidualności, które się na niego składają. Sprzyja to podejmowania aktywnej burzy mózgów, różnorodności pomysłów oraz dochodzenia do konstruktywnych wniosków. Otwartość na informację zwrotną, płynącą z zewnątrz (zazwyczaj od strony klienta lub menadżera) pozwala z łatwością odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości oraz przewidywać potencjalne scenariusze.

Action plan

plan działań na najbliższą przyszłość

Plan akcji pozwala na podejmowanie odpowiednich decyzji. Skuteczny zespół wie jakie zadania mają zostać wykonane w najbliższym czasie, jest świadom celu jaki ma osiągnąć, opracowuje również plany awaryjne w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Meetings

cykliczne i konstruktywne spotkania

Wspólnie opracowywane plany podczas spotkań, strategie działania, burza mózgów oraz okazję do zrealizowania spotkań integracyjnych niezwykle sprzyjają polepszeniu stosunków w zespole, zgrania, poprawienia atmosfery oraz wypracowania konstruktywnych działań. Organizacje uczące się często korzystają z wyjazdów outdoor’owych, gdzie połączenie szkoleń z rozrywką, grami terenowymi oraz współpracą na świeżym powietrzu sprzyjają przyswajaniu wiedzy.

Time management

zarządzanie czasem zespołu jako jego członków oraz integralnej całości

Świadomość wykorzystania ogólnodostępnych narzędzi do zarządzania czasem sprzyja komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Z góry określony system działania pozwala na swobodny przepływ informacji. Ważnym elementem zarządzania czasem jest nauka samodzielnego ustalania sobie priorytetów podczas pracy.

Organised in system

myślenie systemowe w pracy zespołowej

Skuteczny zespół przypomina zdrowy organizm, który przyczynia się do dobrego funkcjonowania całej firmy. Efekty pracy każdej osoby zespole są ściśle powiązany z wydajnością całej grupy. Jeśli praca jednego z członków zespołu będzie zaniedbywana lub ignorowana, może to oddziaływać na pracę innych i spowodować chaos. Myślenie systemowe wśród pracowników pozwala dojrzeć efekty nie tylko w postaci pracy całego zespołu ale również pojedynczych jednostek.

Online colaboration

wykorzystanie narzędzi IT w pracy zespołu

Idąc z duchem czasu skuteczny zespół powinien korzystać z elektronicznych udogodnień, które w wielu przypadkach przekładają się na wyniki pracy. Większość z takich aplikacji jest darmowa i łatwa w obsłudze, co również sprzyja przyspieszeniu wykonywanych zadań.

Leadership

przywództwo oparte o jasną i klarowną wizję przyszłości

Dobry lider wspiera, inspiruje i motywuje zespół w dążeniu do celu. Postawa menadżera sprzyja efektywnej komunikacji między pracownikami oraz buduje pozytywne relacje w zespole. Wyznaczanie jasnych zasad pozwala na konsekwencje w działaniu oraz sprzyja poczuciu bezpieczeństwa oraz zwiększania zaufania wśród pracowników.

Strategy

– strategia działania i postępowania na dalszą przyszłość

Dobrze zorganizowana strategia działania sprzyja zaangażowaniu oraz buduje poczucie stabilności, pozwala również na przewidywanie działań jakie ma podjąć zespół w przyszłości. Strategia jest mapą, według której porusza się zespół by dotrzeć do punktu docelowego wyznaczonego przez firmę.

Podobne artykuły:

Wyżej wymienione elementy są wskazówkami, które mają przyczynić się do stworzenia efektywnego i zgranego zespołu. Jest to drogowskaz dla organizacji świadomych i chętnych do rozwoju, których chęć budowania zaangażowania pracowników wykracza poza stary system „kija i marchewki”. Jeśli wykorzystamy i wdrożymy w życie etapy PRO TEAM TOOLS możemy być pewni, że nasz zespół będzie zintegrowany, wydajny, a co najważniejsze – skuteczny w dążeniu do sukcesu. 

Akademia Rozwoju Kompetencji Magdalena Więcek