Jak umiejętnie rozwiązywać konflikty?

Jak umiejętnie rozwiązywać konflikty? Photo credit: Krzysztof Urbanowicz / Foter

Ludzie, którzy nie potrafią rozwiązywać konfliktów z korzyścią dla obu stron najczęściej sięgają po tzw. pozycję władzy.

Ale aby posiadać władzę, trzeba posiadać środki. Środki, które zapewniają nam sytuację, której ludzie pomimo sprzeciwu robili, to, czego chcemy. Czyli są nam potrzebne środki do pozbawienia innych czegoś.

Bardzo często władzę osiąga się poprzez obietnicę korzyści lub nagród albo strach przed ich pozbawieniem. Więc kary i nagrody są źródłami władzy człowieka. Pamiętajmy, że władza menedżera ujawnia się tylko poprzez jej użycie. Jak ludzie reagują na władzę? Odrzucają ją, bronią się i walczą z nią.

To, w jakim stopniu i jak często władza jest używana do pracy z ludźmi można zauważyć najczęściej poprzez:

Brak komunikacji w górę

Wtedy królują takie pozwiedzenia jak:

"powiedz mu cokolwiek",
"nie daj się złapać",
"powiedz mu tylko tyle, aby się odczepił",
" mów zawsze szefowi, to, co chce usłyszeć" ,
"to, czego szef nie wie, nie może mi zaszkodzić".

Lizusostwo

W takich sytuacjach, szefowie nie zajmują się rozwojem kompetencji i motywacji swoich pracowników. Zajmują się promowaniem, faworyzowaniem wybranych, namaszczonych. Są to tzw. potakiwacze (yes-men).

Podobne artykuły:

Destrukcyjne współzawodnictwo i rywalizacja

Współpraca wynikająca z używania pozycji władzy zawsze doprowadza do demoralizacji. Panuje prawo dżungli. Komunikacja opiera się o plotki i potakiwanie. Używanie władzy przez szefa szczególnie, kiedy trzeba pracować zespołowo powoduje, że zespół to fikcja, a jaka kokilek próba rozwiązania konfliktu, to próba sił.

Uległość i przystosowanie się

Z nie do końca zrozumiałych powodów wielu ludzi nauczyło się radzić z pozycją władzy. Wybrali posłuszeństwo i ustępliwość biernie poddając się woli swojego "Pana", jakim jest szef."Dostanę więcej jak będę robił, to, co mi każą."

Bunt i opór

Przeciwieństwem uległości i posłuszeństwa jest bunt i opór. Są to nadzwyczaj w świecie mechanizmy obronne. Często, jest to zachowanie o charakterze zapobiegawczym. Stosowane dla zasady i kierunku każdego, kto ma władzę.

Tworzenie sojuszników i koalicji

Takie zachowanie jest klasycznym symptomem budowania przeciw wagi dla pozycji władzy. Razem możemy więcej. Razem możemy zmusić kogoś do zmiany decyzji. Taka sytuacja w firmie doprowadza się do rodzenia się nowych "norm", które stosowane mają chronić nas przed skutkami używania władzy.

Wycofanie się i ucieczka

Niektórzy ludzie wolą się wycofać w cień - psychicznie i fizycznie na ile to możliwe. Zbudować wokół siebie mur i udawać, że wszystko jest w porządku.

Sposoby rozwiązywania konfliktów

Większość menedżerów nie rozumie, na czym polega rozwiązywanie konfliktów. Mają wrażenie, że to jest skomplikowane. Zdecydowaną większość ludzi konflikty przerażają, rodzą u nich napięcia i obawę przed przegraną.

Dlaczego ludzie mają tak złe doświadczenia w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktów. Pierwszy i główny powód - nie nauczono nas prowadzić dialogu. Zadbano o liczenie, czytanie, pisanie, ale nie o tzw. komfort naszego życia.

Drugi ważny powód, to, że kiedy już byliśmy w sytuacji konfliktowej, to najczęściej jego rozwiązania odbywało się na dwa sposoby - wykorzystywano wobec nas pozycję władzy lub to my sami korzystaliśmy z tej pozycji. W jednym i drugim przypadku ponosimy porażkę.

Niebezpieczeństwo wykorzystywania pozycji władzy - niekoniecznie formalnej

Wykorzystywanie pozycji władzy:

  • sygnalizuje pracownikowi, że znajduje się w strukturze organizacyjnej niżej niż szef
  • "zawiązuje ręce" - narzucone rozwiązania powodują niechęć ze strony pracownika, wzmagają kontrolę i nadzór ze strony przełożonego bardzo często w sytuacjach, kiedy pracownik potrafi, to zadania wykonać samodzielnie
  • patologią jest wykorzystywanie swojej pozycji i wykorzystanie jej do zmiany swoich zachowań, sposobu myślenia, postępowania. Występowanie z pozycji władczej blokuje wszelką inicjatywę drugiej osoby ( m.in. myślenie, kreatywność, ponoszenie odpowiedzialności, umiejętność współpracy w zespole.)
  • wymaga bardzo dużej wiedzy i uaktualniania informacji: ten kto występuje z pozycji władzy nigdy nie otrzymuje prawdziwych odpowiedzi - jest wtedy określanym mianem głupca menedżera
  • ogranicza możliwość wywierania wpływu: Strategia "Marchewki i kija" powoduje wycofanie się pracownika od ponoszenia odpowiedzialności. Rośnie niebezpieczeństwo unikania chęci współpracy, dzielenia się wiedzą i gaśnie zaangażowanie
  • o tym zawsze należy pamiętać: kto hamuje ludzi przy realizacji własnych celów, wywołuje ich sprzeciw

Często spotykanymi reakcji są:

  • Walka - zareaguję tak samo, odwet
  • Ucieczka - brak reakcji, odmowa, wycofanie się
  • Unikanie - robisz wszystko aby zminimalizować współpracę
  • Poddanie się - rezygnacja z własnych celów, zgadzanie się na wszystko, wycofanie.

Krzysztof Kotapski Międzynarodowa Platforma Szkoleniowa Kotapscy Training & Consulting Group (MPS)