Jak ważnym elementem biznesu jest design

Jak ważnym elementem biznesu jest design Wzornictwo-Biznes-Zysk

Wzornictwo przemysłowe idzie w parze z innowacyjnością. Jest narzędziem innowacji procesowej i produktowej. Z programu „Inteligentny Rozwój” chcemy finansować komercjalizację prac badawczo-rozwojowych - mówi Iwona Wendel, podsekretarz stanu w MIiR.

Zapraszamy do wywiadu, którego redakcji Nowczesnej Firmy udzieliła  Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Rozmowa odbyła się podczas konferencji „Wzornictwo–Biznes–Zysk – Jak inwestować i zarabiać na wzornictwie”.

Jak administracja chce zachęcić przedsiębiorców do inwestowania we wzornictwo?

Najprościej będzie zainwestować razem z przedsiębiorcą w jego projekt. Zgodnie z zasadami nie możemy w pełni sfinansować przedsięwzięć realizowanych przez firmy, ale pokrycie nawet części kosztów jest dla nich dużym wsparciem. Zwłaszcza w przypadku nowatorskich, obciążonych dużym ryzykiem, rozwiązań. Przygotowujemy też stosowne przepisy, które ułatwią finansowanie innowacyjnych projektów, w tym także takich, w których wzornictwo odgrywa kluczową rolę. Dzięki jego zastosowaniu firmy mogą osiągać przewagę konkurencyjną na rynku.

Czym w tym wypadku jest innowacja?

Innowacja jest to istotna zmiana w produkcji lub w usłudze. Unia Europejska wymaga, by nie była to technologia, która jest starsza niż 3 lub 5 lat. Tak było dotychczas, w programie Innowacyjna Gospodarka.

Wzornictwo przemysłowe idzie w parze z innowacyjnością. Jest narzędziem innowacji procesowej i produktowej. Z programu „Inteligentny Rozwój” chcemy finansować komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Konieczne jest upowszechnianie wyników badań, wynalazków, technologii, które powstały na naszych uczelniach wyższych, między innymi dzięki unijnym środkom z poprzednich lat, a wzornictwo jest nieodzownym elementem strategii wprowadzania nowych produktów na rynek.
Można powiedzieć, że to kolejny etap rozwoju innowacyjności. Mamy teraz narzędzia, by na wszystkich etapach wspierać nowoczesne rozwiązania. Będziemy mieli pieniądze na wszystkie fazy pracy technologicznej, od pomysłu, przez badania, sprawdzanie, po prototyp, ale też na wydatki związane z designem, umiejętne zarządzanie wzornictwem w firmie oraz wzrost jego wykorzystywania w działalności przedsiębiorstw.

Dlaczego przedsiębiorcy mają opory przed inwestowaniem w innowacje?

Innowacyjne pomysły nie zawsze kończą się sukcesem. Dlatego firmom potrzebne są instrumenty i instytucje, które zechcą się z nimi dzielić tym ryzykiem. Wiemy, że najbardziej ryzykowną częścią biznesu są badania i rozwój. To wóz albo przewóz – zyskasz masę pieniędzy albo wiele stracisz. Dlatego część przedsiębiorców niechętnie w to inwestuje. Oni chcą prowadzić bezpieczny biznes i mieć stały dochód. Dlatego wsparcie inwestycji w B+R z funduszy europejskich i działalność w tym zakresie instytucji otoczenia biznesu, tworzą bufor, który ułatwia firmom podejmowanie decyzji o zwiększaniu wydatków na innowacyjność.

Dlaczego polscy przedsiębiorcy nie chcieli inwestować we wzornictwo przemysłowe?

Być może przyczyną jest to, że do tej pory nie wszyscy zdawali sobie sprawę, jak ważnym elementem biznesu jest design.
Polskie firmy najczęściej konkurują niskimi kosztami. A ta przewaga się już kończy. Nie będziemy już konkurować na świecie niską ceną. Musimy wypracować nowe przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki, oparte na wiedzy, kapitale intelektualnym i rezultatach cyfryzacji. To zaczyna docierać także do małych i średnich firm. Wiedzą o tym środowiska, które współpracują z przedsiębiorcami, przede wszystkim organizacje zrzeszające biznes. Odbywała się cała debata polityczna na temat braku innowacyjności w gospodarce. W rankingach innowacyjności, choć systematycznie pniemy się w górę, to do liderów jeszcze nie należymy. Potrzeby są ogromne, ale środki unijne są ograniczone i to nie one decydują o skali nakładów na innowacje. Są raczej stymulatorem do zwiększania udziału kapitału prywatnego w inwestycjach w sektor badawczo-rozwojowy. Z pomocą funduszy europejskich musimy wyzwolić w przedsiębiorcach potencjał i chęć do inwestowania. Tak, aby zobaczyli z tego zysk.

Co jest największą barierą w rozwoju wzornictwa przemysłowego?

Po pierwsze brak wiedzy. Wielu ludzi nie rozumie czym jest wzornictwo. Tym bardziej cenne są tego typu inicjatywy jak, realizowany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego, projekt „Wzornictwo-Biznes-Zysk”. Jego głównym celem jest stworzenie profesjonalnego otoczenia biznesowego, przygotowującego do aplikacji wzornictwa przemysłowego w firmach. Upowszechnianie wiedzy na temat wzornictwa, możliwości jego wprowadzenia do przedsiębiorstwa oraz płynących z tego faktu korzyści. Organizowane będą warsztaty i seminaria, udostępniona zostanie informatyczna platforma komunikacyjna – specjalistyczny portal, m.in. z dostępem do bazy projektantów i przedsiębiorców.

Co było impulsem, by wejść w ten obszar?

Projekty związane z rozwojem wzornictwa przemysłowego są wspierane już z funduszy na lata 2007-2013. Najlepszym przykładem jest wspomniany projekt Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, finansowany z programu Innowacyjna Gospodarka. Wynik różnych analiz i badań prowadzonych przed rozpoczęciem programowania pieniędzy z nowego budżetu UE, jednoznacznie wskazuje, że wzornictwo jest inwestycją w innowację. Jako część procesu tworzenia nowego produktu jest bardzo istotnym elementem innowacyjności, który w coraz większym stopniu decyduje o konkurencyjności i komercyjnym sukcesie danego przedsięwzięcia. Dlatego w programie Inteligentny Rozwój 2014-2020 będziemy wspierać różnego rodzaju projekty związane z wzornictwem, np. dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac B+R lub wdrożeniowych, czy dofinansowanie usług dla przedsiębiorców w zakresie wzornictwa przemysłowego, świadczonych przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu lub jednostki naukowe.

Nowoczesna Firma S.A. Konrad Budek