Jak wejść na szczyt piramidy innowacji?

Jak wejść na szczyt piramidy innowacji? Image courtesy of dan/ FreeDigitalPhotos.net

Każda z innowacji może mieć swój udział w sukcesie firmy, jednak gdybyśmy spróbowali je ułożyć hierarchicznie – tak żeby wyższe stopnie odpowiadały wyższym poziomom wartości – to innowacja zarządzania znalazłaby się na szczycie piramidy.

Istnieje wiele rodzajów innowacji:

  • innowacja operacyjna,
  • innowacja produktu (usługi),
  • innowacja strategii,
  • innowacja zarządzania.

Innowacja zarządzania to jest to wszystko, co w znaczący sposób odmienia zwyczajowe formy organizacyjne firmy i poprzez to przybliża realizację jej celów. Inaczej mówiąc, innowacja zarządzania zmienia sposób, w jaki menedżerowie robią to, co robią, i to zmienia w taki sposób, by zwiększyć produktywność organizacji.

Szansa na przewagę konkurencyjną

Innowacja zarządzania pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, jeśli zostanie spełniony jeden z trzech warunków (G. Hamel):

  • oparta jest na nowatorskiej zasadzie zarządzania przeciwstawiającej się utrwalonej tradycji,
  • obejmuje całokształt metod i działań,
  • jest częścią szeroko zakrojonego programu ciągu innowacji, których skutki nawarstwiają się z czasem (sumują).

Odporna na kopie

Innowacja zarządzania posiada unikatową zdolność tworzenia systemu, który będzie długo opierał się kopistom i naśladowcom. Dlaczego tak się stanie? Zależy to od stopnia „przełomowości” innowacji zarządzania. Gary Hamel używa dla przełomu w zarządzaniu pojęcia herezji i pisze „Tobie też zapewne łatwiej przyszłoby zmienić swoje preferencje dotyczące ubioru, niż zmienić przekonania religijne. Podobnie większość menedżerów raczej będzie się koncentrować na wyszukiwaniu zalet niesprawnego modelu biznesowego, niż zrezygnuje z podwalin swych przekonań biznesowych”.

Innowacja na marginesie

W wielu firmach innowacja wciąż jest zepchnięta na margines i izolowana. Jedyne miejsca, w których rozmawia się o innowacjach to działy badawczo-rozwojowe odpowiedzialne za powstawanie nowych produktów. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w jakiej marzyciele są trzymani z dala od realistów.

Zadaniem skutecznych menedżerów jest stworzenie kultury organizacji sprzyjającej powstawaniu innowacji, również tych przełomowych i odnoszących się do sfery zarządzania.

Bezwład innowacyjny

Udział, jaki mają innowacje w osiąganiu przewagi konkurencyjnej jest nie do przecenienia. Dziwi więc fakt, że w niewielu firmach na świecie istnieje opracowany plan dotyczący innowacji zarządzania. Najważniejszym zadaniem w firmach XXI wieku jest pokonanie bezwładu innowacyjnego, zwłaszcza w obszarze innowacji zarządzania.

VALUE CREATION Jarosław Rubin