Jak zapewnić wzrost efektywności firmy? - narzędzia skutecznego menedżera cz.I.

Jak zapewnić wzrost efektywności firmy? - narzędzia skutecznego menedżera cz.I. Image courtesy of cooldesign/FreeDigitalPhotos.net

Aby doprowadzić do wzrostu efektywności firmy, menedżer potrzebuje narzędzi pozwalających mu dokonanie diagnozy i analizy firmy .

Właściciele przedsiębiorstw, rynki finansowe, albo zarząd wywierają na menedżerów presje, aby firma osiągała coraz lepsze wyniki. Podniesienie zyskowności firmy jest możliwe między innymi poprzez wzrost efektywności firmy. Aby doprowadzić do wzrostu efektywności firmy, menedżer potrzebuje narzędzi pozwalających mu dokonanie diagnozy i analizy firmy (jednostki organizacyjnej) oraz stwierdzenie, czy jest ona dobrze zaprojektowana i zorganizowana pod przyszłe sukcesy.

Podobne artykuły:


Często, aby poprawić wyniki firmy, projektowane są zmiany organizacyjne obejmujące strategię i strukturę firmy. Okazuje się jednak, że pomimo wdrażania zmian w tych obszarach w firmie (lub zespole) występują problemy z osiąganiem założonych celów biznesowych lub efektywnością. Przyczyną takiego stanu może być niespójność pomiędzy niektórymi obszarami organizacji lub zespołu.

Jak zwiększyć efektywność firmy za pomocą usług marketingowych (video)Narzędziem pozwalającym menedżerowi na analizę firmy i jej efektywności jest metoda 7S. Metoda 7S jest również znana pod nazwą McKinsey 7S (jej współtwórcy Thomas Peters i Robert Waterman byli w momencie powstawania metody konsultantami firmy McKinsey) lub jako Model Diagnozy Efektywności Organizacji. T. Peters i R. Waterman przedstawili wnioski ze swoich analiz, badań i przemyśleń w książce "Poszukiwanie doskonałości w biznesie".

Model szczęśliwego atomu

Metoda 7S powstała w lata osiemdziesiątych XX wieku w firmie doradczej McKinsey. Jej nazwa pochodzi od elementów (obszarów) mających istotny wpływ na firmy, które w języku angielskim zaczynają się na „S”:

  • Strategia - Strategy,
  • Struktura - Structure,
  • Systemy - Systems,
  • Styl zarządzania - Style,
  • Wartości - Shared Values,
  • Umiejętności - Skills,
  • Pracownicy - Staff

Diagram 7S ilustruje różnorodność połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami organizacji, do których należą zarówno elementy twarde: strategia, struktura i systemy (zaznaczone na zielono), jak i miękkie: wartości, styl zarządzania, umiejętności i pracownicy (zaznaczone na żółto). W centrum diagramu znajdują się wartości, a koledzy autorów modelu nazwali dowcipnie schemat „szczęśliwym atomem” (Peters, Waterman 2000).
T. Peters i R. Waterman zauważają, że menedżerowie wdrażając zmiany w firmach zwracjają uwagę głównie na strategię i strukturę. Model pokazuje, że nie wystarczy stworzyć nowej strategii i zacząć ją wdrażać. Podobnie nie wystarczy wprowadzić w firmie nowych systemów i pozwolić im generować usprawnienia. Aby być efektywną, firma musi być wewnętrznie spójna pod względem każdego z siedmiu S.
Autorzy modelu twierdzą, że aby zmienić całą firmę nie wystarczy zmienić jednego, czy dwóch jej elementów. Konieczne jest podejście całościowe – systemowe.

(kliknij obrazek aby go powiększyć)

Podejście systemowe do wzrostu efektywności firmy

Aby doprowadzić do wzrostu efektywności firmy menedżer powinien spojrzeć na firmę całościowo, zwracając uwagę na wszystkie siedem S. Chociaż na schemacie nie ma punktu startowego, ani nie jest wyróżniona hierarchia różnych obszarów firmy, to można zauważyć, że w centrum modelu znajdują się wspólne wartości. Od nich więc zaczniemy omawianie elementów organizacji, a następnie opiszemy twarde i miękkie obszary firmy.

VALUE CREATION Jarosław Rubin