Jak zarządzać motywacją pracowników

Jak zarządzać motywacją pracowników sxc.hu

Na menadżerach i kierownikach grup w przedsiębiorstwach spoczywa wiele obowiązków, a jednym z nich jest zachęcanie zatrudnionych do efektywnej pracy.

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak ważny jest dla firmy zmotywowany pracownik i jak wiele korzyści może on przynieść całemu zespołowi. Menadżerowie stają więc przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest poszukiwanie nowych metod zarządzania motywacją jednostek w grupie, które będą odpowiednie dla każdego pracownika.

Jak zacząć?

Każdy zespół składa się z indywidualnych jednostek, które mają odmiennie potrzeby. Zarządzanie nimi nie jest proste, a jeszcze trudniejszym zadaniem okazuje się motywowanie ich do wydajnej pracy. Jednym z najważniejszych punktów, od którego liderzy powinni zacząć próby motywacji swojej grupy jest zmotywowanie samego siebie. To, jaki stosunek do wykonywanych działań ma kierownik grupy jest bardzo ważne – lider swoim zachowaniem daje przykład grupie, zespół właśnie na nim się wzoruje. W przypadku, kiedy sam menadżer nie jest odpowiednio nastawiony do pracy, jego próby zachęcenia innych do działania nie będą dawały pożądanych efektów. Właśnie dlatego tak istotne jest zmotywowanie siebie w pierwszej kolejności. Dopiero w momencie, w którym zarządzający zespołem będą wierzyli w to, że mogą osiągnąć założone cele i będą wiedzieli w jaki sposób to zrobić, są w stanie wywrzeć wpływ na swoich pracownikach i próbować zarządzać ich motywacją. Zrozumienie siebie jest kluczem do sukcesu – jeżeli uda nam się poznać nasze potrzeby, jest szansa na to, że uda nam się odgadnąć, także pragnienia swojego zespołu.

Odpowiednie warunki i dostosowane zadania

Motywowanie pracowników to proces, który wymaga od zarządzających wiele wysiłku oraz poświęcenia czasu. Na samym początku należy pamiętać o zapewnieniu grupie odpowiednich warunków do pracy – poczucie komfortu jest dla pracownika naprawdę istotne. Bardzo ważna jest też atmosfera w pracy – zdrowe relacje ze współpracownikami powodują, że czujemy się w pracy dobrze, a co za tym idzie pracujemy efektywniej. W przypadku, w którym miejsce pracy źle nam się kojarzy nie czujemy w ogóle chęci do pracy. Właśnie dlatego, każdy lider powinien zadbać, aby w zespole panowały przyjazne relacje. Sprawi to, że nie będą oni obawiali się oceny przez swoich kolegów, a to z kolei sprzyja kreatywności jednostki oraz zachęca do pracy.

Podczas planowania i delegowania zadań swoim pracownikom pomocne mogą się okazać także platformy takie jak Motiveo.pl, dzięki którym manager zespołu otrzymuje narzędzie umożliwiające tworzenie programów motywacyjnych. Oczywiście jest to jeden z elementów zarządzania zespołem, jednak niezwykle skuteczny, bo przynosi wymierne korzyści zarówno przedsiębiorcy (w postaci większych obrotów), jak i handlowcom (w postaci np. premii za określoną sprzedaż). Czytelne i jasne zasady wykonania założonego planu sprzedażowego to dodatkowy motywator, który ułatwia pracownikowi osiągnięcie celu.

Indywidualne potrzeby

Należy pamiętać również o tym, że każdy pracownik to indywidualna jednostka, która kieruje się własnym systemem wartości. Właśnie dlatego konieczne jest poznanie potrzeb członków zespołu, aby wiedzieć jakie rzeczy są dla niego najistotniejsze – czy są to wartości materialne, takie jak premie czy bony, a może ważny jest dla pracownika prestiż bądź możliwość rozwoju? Kiedy menadżer będzie wiedział, jakie czynniki są istotne dla konkretnego członka grupy, może posługiwać się nimi i wykorzystywać je do motywowania jednostek. Ważne jest także odpowiednie rozdzielenie zadań między pracowników. Istotne jest, aby odpowiadały one zainteresowaniom członków grupy – jeżeli wykonywanie zadania będzie sprawiało pracownikowi przyjemność wykona je szybciej oraz bardziej starannie niż zadanie, które nie będzie sprawiało mu satysfakcji. Źle rozdysponowane zadania mogą negatywnie wpłynąć nie tylko na działania zespołu, ale również na wizerunek samego przedsiębiorstwa.

Bądź ostrożny!

W przypadku zarządzania motywacją bardzo istotne jest także, zachowanie umiaru w działaniach motywujących. Jeśli o tym zapomnimy, będziemy musieli obiecywać pracownikom wciąż więcej, bowiem ich potrzeby wraz z upływem czasu będą wzrastały – to nie będzie miało dobrego wpływu na działanie przedsiębiorstwa. Drugim ważnym powodem, dla którego liderzy powinni zachować ostrożność przy motywowaniu jest dobro samego pracownika. Przyzwyczajony do osiągania sukcesów i otrzymywania za nie benefitów, może źle znieść ewentualną porażkę – a to negatywnie odbije się na jego psychice oraz zdrowiu emocjonalnym. Należy więc pamiętać, że zachęcanie do pracy to dobra rzecz, jednak tylko wtedy, kiedy menadżerowie potrafią mądrze dysponować motywatorami.

stopka motiveo motiveo

Motiveo.pl